TMMOB Maden Mühendisleri Odası

KAMUDA ÇALIŞAN MÜHENDİS, MİMAR VE ŞEHİR PLANCILARININ ÜCRETLERİNİN İYİLEŞTİRİLMESİNE YÖNELİK YASA DEĞİŞİKLİĞİ ÖNERGESİ İKTİDAR PARTİLERİNİN OYLARIYLA REDDEDİLDİ

KAMUDA ÇALIŞAN MÜHENDİS, MİMAR VE ŞEHİR PLANCILARININ ÜCRETLERİNİN İYİLEŞTİRİLMESİNE YÖNELİK YASA DEĞİŞİKLİĞİ ÖNERGESİ İKTİDAR PARTİLERİNİN OYLARIYLA REDDEDİLDİ

KAMUDA ÇALIŞAN MÜHENDİS, MİMAR VE ŞEHİR PLANCILARININ ÜCRETLERİNİN İYİLEŞTİRİLMESİNE YÖNELİK YASA DEĞİŞİKLİĞİ ÖNERGESİ İKTİDAR PARTİLERİNİN OYLARIYLA REDDEDİLDİ

Kamuda görev yapan, mühendis, mimar ve şehir plancılarının özlük haklarının ve maaşlarının iyileştirilmesi taleplerimiz doğrultusunda, "Teknik Hizmetler Sınıfı"nda yer alan personelin ek ödeme oranlarının yükseltilmesi için 27 Mart 2023 tarihli Plan ve Bütçe Komisyonu’na verilen önerge, iktidar partilerinin milletvekillerinin oylarıyla reddedildi.

Bilindiği gibi, kamuda çalışan mühendis, mimar ve şehir plancılarının özlük haklarının ve ekonomik şartlarının iyileştirilmesi için gerekli olan yasal düzenleme önerilerimizi, geçtiğimiz Kasım ayında TBMM’de yer alan mühendis, mimar ve şehir plancı milletvekillerine göndermiştik. Siyasi partiler ile yürüttüğümüz temaslarda mevzuatta yer alan ek gösterge, ek ödeme ve ücret iyileştirmelerine yönelik tekliflerimizin yasalaştırılmasını talep etmiştik.

Bu girişimlerimiz doğrultusunda Plan ve Bütçe Komisyonu’nda görüşülmekte olan bir kanun düzenlemesi kapsamında, 27/6 /1989 tarih ve 375 sayılı Kanun Hükmün de Kararname’ye ekli (I) sayılı Cetvel’de yer alan “Başmühendis, Başmimar, Mühendis, Mimar, Bölge Plancısı ve Şehir Plancısı kadrolarında bulunanların ek ödeme oranları”nın yükseltilmesi yönünde anamuhalefet partisi milletvekilleri tarafından verilen değişiklik önergesi, komisyonda bulunan AKP ve MHP Milletvekilleri oylarıyla reddedildi.

Kamuda çalışan meslektaşlarımızın sorunlarını ve taleplerini komisyonda dile getiren meslektaş milletvekillerimize ve önergeye destek olan siyasi partilere teşekkür ediyoruz.

Ülkemizin sanayileşmesi, kalkınması ve gelişmesi açısından hayati öneme sahip meslekleri icra eden meslektaşlarımızın ekonomik sorunlarının çözülmesi ve meslek onurumuzun korunması konusunda mücadelemize devam edeceğiz.

Okunma Sayısı: 293
Yayın Tarihi: 30.03.2023