TMMOB Maden Mühendisleri Odası

KAMU İÇ DENETİM GENEL TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ RESMİ GAZETE’DE YAYIMLANMIŞTIR

KAMU İÇ DENETİM GENEL TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ RESMİ GAZETE’DE YAYIMLANMIŞTIR

Kamu İç Denetim Genel Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ 06.11.2013 tarih ve 28813 sayılı Resmi Gazete‘de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Tebliğ ile "İç denetçi aday belirleme sınavı başvuru şartları" nda değişiklik yapılarak, maden mühendisliği bölümünden mezun olanlara da iç denetçi aday belirleme sınavı başvuru hakkı tanınmıştır.

Bilindiği üzere 09.04.2013 tarih ve 28623 sayılı Resmi Gazete‘de yayımlanan "Kamu İç Denetim Genel Tebliği"nin 25. maddesinin 1. fıkrasının (L) bendinde maden mühendisliği bölümü mezunlarına yer verilmemesi üzerine, Odamız tarafından; ilgili yönetmelik maddesinde maden mühendisliği bölümüne sayılan fakülteler arasında yer verilmeyerek, maden mühendislerinin iç denetçi aday belirleme sınavına başvuru hakları hukuka aykırı bir şekilde elinden alınmış olması nedeni ile dava açılmıştır.

Yapılan mevzuat değişikliği ile idare hatasından dönerek, maden mühendisliği bölümünden mezun olanlara da iç denetçi aday belirleme sınavı başvuru hakkı tanımıştır. Yapılan değişiklikte emeği geçenlere bir kez daha teşekkür eder, üyelerimizin haklarını her platformda savunmaya devam edeceğimizi tekrar belirtiriz.

YÖNETİM KURULU

Okunma Sayısı: 834
Yayın Tarihi: 25.11.2013