TMMOB Maden Mühendisleri Odası

Kamu İç Denetim Genel Tebliği Hükmünün İptali İçin Dava Açılmıştır.

19 Nisan 2013 tarih ve 28623 sayılı Resmi Gazete‘de yayımlanarak yürürlüğe giren, "Kamu İç Denetim Genel Tebliği"nin "İç denetçi aday belirleme sınavı başvuru şartları" başlıklı 25 inci maddesinin fakültelerin sayıldığı ve maden mühendisliği bölümü mezunlarını kapsamayan 1 inci fıkrasının (I) bendinin iptali için Odamız tarafından dava açılmıştır.

Okunma Sayısı: 777
Yayın Tarihi: 25.05.2013