TMMOB Maden Mühendisleri Odası

JEOTERMAL ENERJİ KONUSUNDA ÜYE TOPLANTISI GERÇEKLEŞTİRDİ

JEOTERMAL ENERJİ KONUSUNDA ÜYE TOPLANTISI GERÇEKLEŞTİRDİ

JEOTERMAL ENERJİ KONUSUNDA ÜYE TOPLANTISI GERÇEKLEŞTİRDİ

Jeotermal Çalışma Grubu başkanı Saffet Durak’ın katılımıyla 11 Ocak 2020 tarihinde, İzmir Şube salonunda Jeotermal Enerji konulu üye toplantısı yapıldı.

Toplantıya Şube Yönetim Kurulu üyeleri ile jeotermal faaliyetlerin yoğun olarak yürütüldüğü Aydın, Denizli gibi illerden İzmir Şube genel kurulu için gelen üyeler katıldı. Toplantıda özellikle; Jeotermal faaliyetlerin çevreye etkileri ve bu etkilerinin minimize edilmesi için yapılması gerekenler, yöre halkının jeotermal enerjiye bakışı, arama ve işletme döneminde karşılaşılan zorluklar, konuları tartışıldı.

Çok yararlı görüşlerin alındığı toplantı sonucunda; jeotermal sondajların nasıl yapılacağı konusunda bir düzenleme yapılması, rezervuarların etkin kullanımının sağlanması, şirketlerin mevzuata aykırı kullanımına karşı etkin denetimlerin yapılması, jeotermal kaynakların esas olarak halkın yararına kullanılması ve bu kapsamda doğrudan kullanımının yaygınlaştırılması, jeotermal kaynağa yakın yerleşim bölgelerinde jeotermal konut ısıtma ve soğutmanın desteklenmesi, sondaj sempozyumlarının düzenlenmesine devam edilmesi konuları dile getirildi.

Okunma Sayısı: 366
Yayın Tarihi: 11.01.2020