TMMOB Maden Mühendisleri Odası

IX. ULUSLARARASI DELME-PATLATMA SEMPOZYUMU BAŞLADI

IX. ULUSLARARASI DELME-PATLATMA SEMPOZYUMU BAŞLADI

9.Uluslararası Delme Patlatma Sempozyumu 1 Aralık Cuma günü Ankara Meyra Palace Hotel` de açılış konuşmalarıyla başladı. Sempozyum 2 Aralık 2017 tarihinde sona erecektir.

Oda Başkanımız Ayhan Yüksel‘ in Sempozyum Açılış Konuşması:

Saygıdeğer Katılımcılar,

Değerli Meslektaşlarım;

TMMOB Maden Mühendisleri Odası 45. Dönem Yönetim Kurulu ve şahsım adına hepinizi saygı, sevgi ve dostlukla selamlıyorum.

Maden Mühendisleri Odamızın düzenlediği Delme ve Patlatma Sempozyumu bu yıl ilk kez uluslararası düzeyde düzenlenmekte olup bu başarıya imza atan ekibin bir üyesi olmaktan ve burada sizlerle birlikte olmaktan büyük bir onur duyduğumu öncelikle belirtmek isterim.

TMMOB Maden Mühendisleri Odası; mesleki, ekonomik, sosyal ve kültürel alanlarda ülkemizdeki maden mühendislerini temsil etmektedir. Odamız üyelerinin hak ve menfaatlerini kamu yararı temelinde korumak ve geliştirmek, üyelerinin mesleki, sosyal ve kültürel gelişmelerini sağlamak ve mesleki birikimlerini toplum yararına kullanmalarının zeminini yaratmakla görevlidir.

TMMOB Maden Mühendisleri Odası; meslek alanları üzerinden ülke gerçekleri hakkında üyelerini ve halkı bilgilendirmekte, bu politikaların toplum yararına düzenlenmesi için öneriler geliştirmekte ve bunların yaşama geçirilmesi için üzerine düşen sorumluluğu yerine getirmektedir.

Bu temel yaklaşım içerisinde Odamız, her dönem kongre, sempozyum ve çalıştaylar düzeyinde onlarca etkinlik düzenlemektedir. Bu etkinliklerde uzmanlık alanlarımızla ilgili gelişmeleri ve mesleki sorunlarımızı konunun tüm taraflarıyla birlikte değerlendirme olanağı yakalıyor, ülkemizde ve dünyadaki bilimsel ve teknik gelişmeleri, sektörel bilgi, deneyim ve yeniliklerle ar-ge çalışmalarını paylaşıma açıyoruz.

Bu kapsamda düzenlenen etkinliklerimizden birisi olan, büyük bir emek ve özveriyle geliştirilerek uluslararası düzleme taşınan 9. Uluslararası Delme-Patlatma Sempozyumu ve Sergisi, ülkemizde bilimsel ve mesleki olarak düzenlenen önemli organizasyonlardan birisidir. Sempozyumda düzenlenen oturumlar, sunulan bildiriler ve dile getirilen görüşler Maden Mühendisliği uzmanlık alanına giren konularda başta birliğimiz olmak üzere toplumun tüm kesimlerinin görüşlerinin oluşturulmasına kaynak oluşturmaktadır.

Odamız tarafından düzenlenen kongreler, sempozyumlar ve çalıştaylar ısrarla sürdürülmeseydi, demokratik işleyiş içinde mesleki sorunların ele alınmasına, çözümlenmesine ve ortak görüş oluşturma yöntemine ilişkin bu kadar köklü bir geleneği yaratmış olamayacaktık. Odamız ülkemizin gelişimi, halkımızın ve üyelerimizin refahı için bilimin ve tekniğin ışığında yürümeye ve bu geleneği sürdürmeye devam edecektir.

Saygıdeğer Konuklar,

Sevgili Meslektaşlarım;

Dünyanın değişik yerlerinde, yaşadığımız coğrafyada ve ülkemizde patlayan bombalar nedeniyle yaşanan katliamlar ve devam eden savaşlar sonucu gerçekleşen ölümler tüm insanlığın vicdanını yaralamış ve geleceğe dair endişelerin artmasına neden olmuştur.

Son olarak Mısır`da, geçmiş yıllarda Ankara, İstanbul, Kayseri, Belçika, Paris ve pek çok yerde patlayıcı madde kullanılarak gerçekleştirilen katliamlar 1865 yılında dinamiti bulan Alfred Nobel`in neden intihar ettiğinin en açık ve net örneği olsa gerek. Sevgiyi, barışı, dostluğu ve adaleti katleden her türlü terörü kınadığımızı belirtmek istiyorum.

Saygıdeğer Konuklar,

Değerli Meslektaşlarım,

Dinamitin icadını müteakip II. Dünya Savaşı sonrasında iş makinalarının özellikle madencilik sektöründe kullanılmaya başlanması ile yeraltı işletmelerinde ve açık işletme madenciliğinde önemli bir gelişme kaydedilmiştir. Üretimin sağlanması ve üretime esas çalışmaların sürdürülmesinde kazı kolaylığına olan ihtiyaç; patlatma geometrileri ve patlayıcı türleri ile maden mühendisliği hizmetlerini kaçınılmaz olarak öne çıkarmıştır. Madencilik sektöründe sağladığı kapasite artışlarının yanı sıra; agrega üretimi, karayolları inşası, her türlü tünel imalatlarında ve bina yıkımlarında kullanılan özel tip patlayıcılar ve patlatma geometrileri de gelişerek bu alanlardaki üretim hızlarını arttırmıştır.

Madencilik faaliyetleri, tünel ve karayolları inşası, bina/köprü yıkımları gibi birçok alanda uygulanan delme patlatma işi maden mühendislerinin uzmanlık alanlarındandır. Ancak patlayıcı türlerindeki gelişmeler, patlayıcı geometrileri ve ateşleme işlerinde binlerce metreküp malzeme gevşetildiği gibi meskûn mahallerde de bina yıkımı ya da sanat yapısı işleri için küçük boyutta ateşleme işlemleri yapılmaktadır. İster büyük ölçekte olsun ister küçük ölçekte olsun delme patlatma kısacası ateşleme işleri; işçi sağlığı, insan ve çevre boyutu öncelikli olarak projelendirilerek yapılmalıdır.

Projelerde, bilim ve teknolojinin uygulayıcısı olan mühendislerimizin çok önemli sorumluluğu bulunmaktadır. Maden mühendislerinin öncelikle güvenli iş yeri koşullarından taviz vermeksizin, tüm çalışmalarda insan öncelikli düşünerek, çevre uyumu, ekolojik denge etkisi, doğa ve ülke geleceğini göz önünde bulundurarak iş planlaması yapması ve uygulaması gerekmektedir.

Son yıllarda ülkemizde patlayıcı madde üretiminin artması, ürünleri çeşitlenmesi, üretici firmalarda artan maden mühendisi istihdamı sonucu gelişen maden mühendisliği danışmanlık hizmetleri ile gerçekleştirilen bilimsel ve teknik patlatmalar nedeniyle üretim ve verimlilik artarken yaşanan iş kazalarında önemli düşüşler meydana gelmiştir.

Saygıdeğer Konuklar,

Değerli Katılımcılar,

63 yıllık onurlu bir geçmişe sahip olan Maden Mühendisleri Odası`nda yönetimler değişse de ilkeler, politikalar ve çalışma anlayışları değişmemektedir. Bu nedenle Odamızın sektörle ve üniversitelerle birlikte geliştirmiş olduğu geçmişten de gelen önerilerimizi sizlerle bir kez daha paylaşmak istiyorum.

-"Tekel Dışı Bırakılan Patlayıcı Maddelerle Av Malzemesi ve Benzerlerinin Üretimi, İthali, Taşınması, Saklanması, Depolanması, Satışı, Kullanılması, Yok Edilmesi, Denetlenmesi Usul ve Esaslarına İlişkin Tüzük" Odamız tarafından düzenlenen "Abant Çalıştayı" nda alınan kararlar gereği günün koşullarına göre yeniden düzenlenmelidir.

-Patlayıcı projelerinin uygunluk kontrolü açısından Maden Mühendisleri Odasının denetiminden geçirilmesi gereklidir.

-Patlatma projeleri ile işlemleri maden mühendisleri tarafından yapılmalı ve bu husus mevzuatta yer almalıdır. Patlatma işlemlerinin her aşamasında mühendislik bilim ve tekniğinin uygulanması yaşanacak sorunların çözümünü kolaylaştıracaktır.

-"Patlayıcı Madde Kapasite Raporları" illerde valilikler tarafından düzenlenmektedir. Ancak valilikler bünyesinde patlayıcı madde projeleri ile işlemlerini düzenlemeye ehil yeterli maden mühendisi istihdamı yapılmamaktadır. Bu nedenle gerekli istihdam derhal sağlanmalı ya da bu iş ve işlemlerin piyasada görevli ehil maden mühendisleri tarafından sağlanması için gerekli mevzuat düzenlemesi yapılmalıdır.

-Patlatma işlemlerinin yapıldığı baraj, tünel, metro, yol yapımı vb. gibi tüm işyerlerinin maden mühendisinin çalışma alanı olması nedeniyle gerekli düzenlemeler yapılarak maden mühendisi çalıştırma zorunluluğu getirilmelidir.

-Ateşleyici yetki belgesi sınavına girecek kişiler için, Odamız tarafından düzenlenecek eğitime katılma zorunluluğunun mevzuata konulması ve ‘‘Ateşleyici Yetki Belgesi‘‘ sınavlarının bir protokol çerçevesinde ya da mevzuat değişikliğiyle Odamız ile birlikte yapılması uygun olacaktır. Eğitimlerin Odamız tarafından verilmesi, sektörde yaşanacak iş kazalarının azalmasına katkıda bulunacaktır. Bu konular mevzuatta net olarak belirtilmelidir.

-Patlayıcı madde depolarının denetimlerinde, işçi sağlığı ve iş güvenliği koşullarının sağlanması için mutlaka maden mühendisinin bulundurulması tüzükte yer almalıdır.

TMMOB Maden Mühendisleri Odası; sektörümüzün, mesleğimizin ve meslektaşlarımızın gelişimi için geçmiş yıllarda düzenlediği 8 adet sempozyum ile yapmış olduğu eğitim ve çalıştaylarda olduğu gibi üzerine düşen görevi yapmış ve bundan sonra da yapmaya devam edecektir.

TMMOB Maden Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu olarak başta 1954 yılından itibaren Odamızı ve 1994 yılından itibaren Sempozyumumuzu dokuzuncu kez düzenleyerek bizlere bu gururu yaşatan yönetim kurulu üyelerimize, sempozyumumuzun düzenlenmesinde emeği geçen yürütme kurulu üyelerimize, etkinliğin bilimsel niteliğini yükselten bilim kurulu üyelerimize, bildiri ve sunum hazırlayan bilim insanlarına, yönetimleriyle katkı koyan oturum başkanlarımıza, sempozyumumuza desteklerini esirgemeyen patlayıcı madde kurum ve kuruluşları ile değerli yöneticilerine teşekkür ederiz.

Saygılarımızla,

Ayhan YÜKSEL

TMMOB Maden Mühendisleri Odası

Yönetim Kurulu Başkanı

01 Aralık 2017, Ankara

Okunma Sayısı: 522
Yayın Tarihi: 01.12.2017