TMMOB Maden Mühendisleri Odası

İş Güvenliği Uzmanlarının Görev, Yetki, Sorumluluk ve Eğitimleri Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik’e Dava Açılmıştır

İş Güvenliği Uzmanlarının Görev, Yetki, Sorumluluk ve Eğitimleri Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik’e Dava Açılmıştır

15.02.2016 tarih ve 29625 sayılı Resmi Gazete`de yayımlanarak yürürlüğe giren "İş Güvenliği Uzmanlarının Görev, Yetki, Sorumluluk ve Eğitimleri Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik"in 1 nci maddesi;

"29/12/2012 tarihli ve 28512 sayılı Resmî Gazete`de yayımlanan İş Güvenliği Uzmanlarının Görev, Yetki, Sorumluluk ve Eğitimleri Hakkında Yönetmeliğin 7 nci maddesinin üçüncü fıkrasında yer alan "sadece tam süreli olarak görevlendirilen iş güvenliği uzmanının" ibaresi "tam süreli olarak görevlendirilen iş güvenliği uzmanlarından sadece birinin" olarak değiştirilmiştir." şeklindedir.

6331 sayılı İş Sağlığı Güvenliği Kanunu`na aykırı olan Yönetmeliğin 1 nci maddesinin iptali için Odamız tarafından dava açılmıştır.

Okunma Sayısı: 530
Yayın Tarihi: 15.03.2016