TMMOB Maden Mühendisleri Odası

İLGİLİ KAMU KURUM VE KURULUŞLARINDAN MADEN MÜHENDİSİ İSTİHDAMININ ARTIRILMASI İÇİN TALEPTE BULUNULMUŞTUR.

İLGİLİ KAMU KURUM VE KURULUŞLARINDAN MADEN MÜHENDİSİ İSTİHDAMININ ARTIRILMASI İÇİN TALEPTE BULUNULMUŞTUR.

İLGİLİ KAMU KURUM VE KURULUŞLARINDAN MADEN MÜHENDİSİ İSTİHDAMININ ARTIRILMASI İÇİN TALEPTE BULUNULMUŞTUR.

TMMOB Maden Mühendisleri Odası Çalışma Yaşamı, İstihdam ve Asgari Ücret Çalışma Grubu, maden mühendislerinin çalışma koşulları, istihdam olanakları ve sosyal hakları gibi konularda çalışmalarını yürütmektedir. Odamızın çalışma grubunca 2020 KPSS sonrasında başlatılan çalışma ile kamuda maden mühendisi istihdamı konusunda aşağıdaki kamu kurum ve kuruluşları ile bağlı bulundukları bakanlıklara başvuruda bulunulmuş; maden ve cevher hazırlama mühendisi istihdamının gerekliliği ve sayılarının artırılması konusunda talepte bulunulmuştur.

TMMOB Maden Mühendisleri Odası “Çalışma Yaşamı, İstihdam ve Asgari Ücret Çalışma Grubu” tarafından hazırlanan ve

  • T.C. İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı
  • T.C. Tarım ve Orman Bakanlığı Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü
  • T.C. Tarım ve Orman Bakanlığı Orman Genel Müdürlüğü
  • T.C. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Karayolları Genel Müdürlüğü
  • T.C. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları Genel Müdürlüğü
  • T.C. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü
  • T.C. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Türkiye Kömür İşletmeleri Genel Müdürlüğü
  • T.C. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Elektrik Üretim A.Ş. Genel Müdürlüğü
  • T.C. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü
  • T.C. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Eti Maden Genel Müdürlüğü’ne

gönderilen yazılarımız ektedir.

Çalışma Grubumuz, maden mühendislerinin çalışma koşulları, istihdam olanakları ve sosyal hakları gibi konularda çalışmalarına devam etmektedir. Bu çalışmaları siz değerli üyelerimizin aktif desteği ve katkıları ile daha da büyüterek istenilen sonuçlara ulaştıracağımıza inanıyoruz.

Saygılarımızla

TMMOB Maden Mühendisleri Odası
Yönetim Kurulu

Okunma Sayısı: 511
Yayın Tarihi: 15.03.2021
Dosyalar