TMMOB Maden Mühendisleri Odası

GENEL KURULLAR SÜRECİNE YÖNELİK OLARAK MADEN MÜHENDİSLERİ ODASI ÖRGÜTLÜLÜĞÜNE

GENEL KURULLAR SÜRECİNE YÖNELİK OLARAK MADEN MÜHENDİSLERİ ODASI ÖRGÜTLÜLÜĞÜNE

Maden Mühendisleri Odası`nın Değerli Üyeleri,

Saygıdeğer Meslektaşlarım,

Odamız 44. Dönem çalışmalarını tamamlayarak şubeler ve genel merkez için seçim süreçlerine girmiştir. Bu kapsamda; Şube Yönetim Kurulları ve Genel Kurul delegeleri ile Ankara Merkez delegasyon seçimleri 17 Ocak 2016 Pazar günü Şube Merkezlerinde ve Ankara`da yapılacaktır.

Bilindiği üzere 44. Dönem odamız tarihinde acılarla anılacak bir dönem olarak geçecektir. 13 Mayıs 2014 tarihinde Soma Faciasıyla başlayan süreç Ermenek faciasıyla devam ederken siyasi iktidarın saldırısına mağruz kalan birliğimiz ve odalarımız önce idari ve mali denetim ile baskılanmak istenmiş bunu da başaramayan AKP iktidarı TMMOB Yasasını değiştirmek isteyerek toplumun tüm kesimlerinde olduğu gibi TMMOB`yi ve Odalarımızı da şekillendirmek istemiştir.

TMMOB Yasasına Karşı 9 Şubat 2015`te Türkiye`nin dört bir yanından 8 ana kol üzerinden başlatılan "Ülkemize, halkımıza ve mesleğimize sahip çıkıyoruz " yürüyüşünün Zonguldak kolunu Maden Mühendisleri Odası olarak başlatarak diğer illerden gelen üyelerimizle birlikte Ankara`ya gelerek diğer Odalarımızla birlikte asla teslim olmayacağımızı haykırdık

Odamız 44. Dönemde de mesleki, ekonomik, sosyal ve kültürel alanlarda üyelerimizin hak ve çıkarlarını halkımızın çıkarları temelinde korumak ve geliştirmek, mesleki, sosyal ve kültürel gelişmelerini sağlamak ve mesleki birikimlerini toplum yararına kullanmalarının zeminini yaratmak çabasını ısrarla sürdürdü ve sürdürmeye de devam edecektir.

Bu dönemde ülkemizin, halkımızın ve sektörümüzün orunlarımız çığ gibi büyürken Maden Kanu`nu değişikliği ile 60 yıllık bir uygulama olan "Teknik Nezaretçilik" kaldırılmış ve YTK`lar ile diplomalarımız  yok sayılarak MİGEM`in insafına bırakılmıştır.

Maden Kanunu ve YTK`lar aracılığı ile elimizden gasp edilmeye çalışılan diplomalarımızı, mesleğimizi ve ekmeğimizi korumak için Anayasa Mahkemesi`ne başvurulmasını sağladık. Maden Kanunu ile ilgili olarak çıkacak yönetmeliklerde de üyelerimizin haklarına sahip çıkmak için gerekli hukuki mücadele yine Odamız tarafından sürdürülecektir.

44. dönemde yaşanan sorunlar bunlarla da sınırlı kalmamış ve 7 Haziran seçimlerinden sonra başlayan çatışma ortamı sonucu yaşanan Suruç ve 10 Ekim Katliamları, her gün yaşanan ölümler, gazetecilerin tutuklamaları, yasaklanan ve toplatılan kitaplar ülkemizi 12 Eylül Faşizminden daha da geri bir noktaya götürmüştür.

Ülke sorunlarını mesleğin ve meslektaşın sorunlarından ayrı görmeyen ve yaşamın her alanında söyleyecek sözü olan Odamız, daha özgür bir Türkiye, daha demokratik bir Türkiye, daha eşitlikçi bir Türkiye hedefine ulaşmak ve Barış içinde yaşamak için vermiş olduğu mücadeleyi yükselterek mücadeleye devam edecektir. 

Saygıdeğer Meslektaşlarım

Ülkemiz, mesleğimiz ve meslektaşlarımız açısından yaşanan bu zorlu koşullardan sizlerin de desteğiyle mesleki, ekonomik, sosyal ve kültürel alanlarda üyelerimizin hak ve çıkarlarını halkımızın çıkarları temelinde korumak ve geliştirmek, mesleki, sosyal ve kültürel gelişmelerini sağlamak, mesleki birikimlerini toplum yararına kullanmalarının zeminini yaratmak konusundaki çabalarımızı sürdürdük.

Yaptığımız çalışmalar ile Madenlerde Zorunlu Ferdi Kaza Sigortası kapsamında meslektaşlarımızın görevli sayılmalarını sağlayarak önemli bir istihdam alanı yarattık. KPSS sınavı ile alınacak maden mühendisleri için başta Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı olmak üzere ilgili kurum ve kuruluşlarda maden mühendisi istihdamını artıracak çalışmalarda bulunduk.

"Mesleğimize, örgütümüze, halkımıza, ülkemize sahip çıkıyoruz" sözünü her yerde yüksek sesle dile getirdik. Meslek alanlarımız üzerinden ülkemiz gerçeklerini okumak, toplumu bilgilendirmek ve meslek onurumuzu korumak için öneriler geliştirerek bunların yaşama geçirilmesi için mücadele ettik.

Meslek alanlarımız ile ilgili her türlü konuda görüş oluşturma, oluşan görüşleri geliştirme ve bunları kamuoyu ile paylaşma çalışmalarını sürdüren Odamız, çalışma programında yer alan ve ülkemizin değişik yerlerinde Kongreler, Sempozyumlar, Çalıştaylar düzenleyerek buradan çıkan sonuçları kamuoyuyla paylaştık. Yaptığımız mesleki eğitimler ile üyelerimizin mesleki gelişimlerine katkıda bulunduk. Bu çalışmaları yerine getirirken beş şubemizle birlikte kararlar aldık ve birlikte ürettik. Bu nedenle tüm bu çalışmalarda emeği geçen şube yönetim kurullarımıza, desteklerini esirgemeyen, bilim insanlarına, uzmanlara, yürütme kurulu, çalışma grubu ve tüm üyelerimize teşekkür ediyorum.

Saygıdeğer Meslektaşlarım,

Ülkemizde yaşanan ve yaşatılan, halkımıza reva görülen ölümler, yolsuzluklar, hukuksuzluklar, laik ve sosyal hukuk devleti ilkesinin ayaklar altına alınması, yaşam biçimimize yapılan müdahaleler, ekmek mücadelesi veren ve hakkını arayan kesimlere karşı uygulanan şiddet ortamında gelecek aydınlık günler için Birliğimize ve Odamıza her zamankinden daha fazla ihtiyacın olduğu bir dönemde Genel Kurul süreçlerini başlatmış bulunmaktayız.

Ülkesine, Odasına, mesleğine sahip çıkmak, sesimizi kesmeye çalışanlara karşı direnmek bizler için onurlu bir görevdir. Bu görevi bundan önceki üç dönemde olduğu gibi bu kez de başaracağımıza olan inancım tamdır. Bu inançla Şube Genel Kurullarımızı ve Ankara Merkez Delegasyon Seçimlerini bir demokrasi şölenine çevirmek için tüm meslektaşlarımı, 17 OCAK 2016 PAZAR GÜNÜ oylarını kullanmaya, görevlerini yapmaya davet ediyorum.

Saygılarımla,

Ayhan YÜKSEL
TMMOB Maden Mühendisleri Odası
Yönetim Kurulu Başkanı

Okunma Sayısı: 825
Yayın Tarihi: 07.01.2016