TMMOB Maden Mühendisleri Odası

GENEL KURULA ÇAĞRIMIZDIR

GENEL KURULA ÇAĞRIMIZDIR

Maden Mühendisleri Odası`nın Değerli Üyeleri,

Saygıdeğer Meslektaşlarım,

Odamız 45. Dönem çalışmalarını tamamlayarak şubeler ve genel merkez için seçim süreçlerine girmiştir. Bu kapsamda; İstanbul ve İzmir Şube Genel Kurulları delegeleri ile Ankara Merkez delegasyon seçimleri 13-14 Ocak 2018 Pazar günü, Adana Şube Genel Kurulu 20-21 Ocak 2018, Diyarbakır ve Zonguldak Şube Genel Kurulları ise 27-28 Ocak 2018 tarihlerinde Şube Merkezlerinde ve Ankara`da yapılacaktır.

 

Bilindiği üzere 44. Dönem odamız tarihinde acılarla anılacak bir dönem olarak geçmiştir. 13 Mayıs 2014 tarihinde Soma Faciasıyla başlayan süreç Ermenek faciasıyla devam ederken yüzlerce insanımızın, arkadaşımızın ve yoldaşımızın katledildiği patlamalar ve katliamlar yaşanmıştır.

 

Ülkemizde son 15 yıldır uygulanan yanlış politikalar nedeniyle ülke önce 15 Temmuz darbesiyle ardından da 20 Temmuz OHAL süreci ile karşı karşıya kalmıştır. Her iki sürecin de en önemli nedeni ülke yönetiminin demokrasinin ve hukukun evrensel ilkelerinden uzaklaşmasıdır.

 

Odamızın 45. Dönemini kapsayan son iki yıllık çalışma dönemi sürecinde, ülke tarihinin en çalkantılı siyasal ve toplumsal anlarına tanıklık ettik. Toplumu bütünüyle kuşatan şiddet ortamı, muhaliflere yönelik baskılar, 15 Temmuz darbe girişimi, OHAL rejimi, KHK`lar, istifa ettirilen, görevden alınan belediye başkanları, atanan kayyumlar, 15 Temmuz gerekçesiyle muhaliflere uygulanan ihraçlar, açığa almalar, antidemokratik Anayasa değişikliği ve ekonomik krizin birbirini izlediği büyük bir kaosun içinden geçiyoruz.

 

2016-2018 yıllarını kapsayan 45. Dönem boyunca, TMMOB örgütlülüğüne yakışır bir şekilde demokrasiye, özgürlüklere, bağımsızlığa, laikliğe ve toplumculuğa olan bağlılığımızdan asla taviz vermedik. 15 Temmuz Darbe girişimine nasıl karşı çıktıysak, "Ne Darbe Ne Dikta Tam Bağımsız Demokratik Türkiye" diyerek demokrasiye, özgürlüğe, laikliğe ve barışa sahip çıktık.

 

OHAL Rejimine karşı TMMOB ve Odaları ile birlikte eylemler ve kampanyalar gerçekleştirdik. KHK`lar ile haksız ve hukuksuz biçimde işlerinden atılan meslektaşlarımız ile dayanışma içerisinde olduk ve işlerine geri dönmeleri için girişimlerde bulunduk.

 

45. Dönem içerisinde örgütlülüğümüze yönelik en önemli saldırı 2010 yılında ilk adımları atılmaya başlayan ve 2014 yılında zirveye ulaşan "Denetleme" tehdidi ve girişimidir. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı`nın Kimya Mühendisleri Odası`na karşı açtığı davada mahkeme, Kimya Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu üyelerinin görevden alınmasına karar vermiştir. Odamız bu süreç içerisinde en ufak bir tereddüt yaşamadan Birliğimiz ve Kimya Mühendisleri Odası ile birlikte davranmış ve üzerine düşeni yapmıştır.

 

Odamız 45. Dönemde de mesleki, ekonomik, sosyal ve kültürel alanlarda üyelerimizin hak ve çıkarlarını halkımızın çıkarları temelinde korumak ve geliştirmek, mesleki, sosyal ve kültürel gelişmelerini sağlamak ve mesleki birikimlerini toplum yararına kullanmalarının zeminini yaratmak çabasını ısrarla sürdürdü ve sürdürmeye de devam edecektir.

 

Bu dönemde ülkemizin, halkımızın ve sektörümüzün sorunları çığ gibi büyürken Maden Kanu` nu değişikliği ile "Teknik Nezaretçilik" kaldırılarak yapılan düzenlemelerle yaşama geçirilen YTK` lar, UMREK ve Daimi Nezaretçi uygulamaları ile diplomalarımız yok sayılmış ve MİGEM` in insafına bırakılmıştır.

 

YTK`lar ve UMREK aracılığı ile elimizden gasp edilmeye çalışılan diplomalarımızı, mesleğimizi ve ekmeğimizi korumak için Anayasa Mahkemesi`ne başvurulmasını sağladık. Maden Yönetmeliği ile başta Daimi Nezaretçilik olmak üzere üyelerimizin haklarını korumak için gerekli hukuki mücadele yine Odamız tarafından başlatılmıştır.

 

Odamızın vermiş olduğu mücadele ile ilgili nedeniyle yaşadığımız saldırılar bununla da sınırlı kalmamış ve mevzuat düzenlemeleriyle Odamızın 6235 sayılı yasadan gelen hakları yok sayılarak denetim yetkisi kaldırılmıştır. Odamız bu alanda da mücadeleye devam edecektir.

 

Örgütlülüğümüze yönelik saldırılar odamızla ve mesleğimizle sınırlı kalmamış, meslektaşlarımızın haklarına da yönelmiştir. Bunun en somut örneği, Sosyal Güvenlik Kurumu ile Birliğimiz arasında 2012 yılında yapılan asgari ücret belirleme protokolünün tek taraflı olarak feshedilmesidir. İşsizliğin, enflasyonun ve hayat pahalılığının bu denli arttığı bir dönemde, meslektaşlarımızı düşük ücretlerle kayıt dışı biçimlerde çalışmaya, geleceklerinde ise düşük emeklilik ücretlerine mahkûm etmeye zorlayan bu karara karşı da TMMOB örgütlülüğü ile birlikte mücadelemiz kaldığı yerden devam edecektir.

 

45. dönemde tüm yaşananlara rağmen ülke sorunlarını mesleğin ve meslektaşın sorunlarından ayrı görmeyen ve yaşamın her alanında söyleyecek sözü olan Odamız, daha özgür bir Türkiye, daha demokratik bir Türkiye, daha eşitlikçi bir Türkiye hedefine ulaşmak ve Barış içinde yaşamak için vermiş olduğu mücadeleyi yükselterek devam edecektir. 

 

Saygıdeğer Meslektaşlarım

 

Ülkemiz, mesleğimiz ve meslektaşlarımız açısından yaşanan bu zorlu koşullardan sizlerin de desteğiyle mesleki, ekonomik, sosyal ve kültürel alanlarda üyelerimizin hak ve çıkarlarını halkımızın çıkarları temelinde korumak ve geliştirmek, mesleki, sosyal ve kültürel gelişmelerini sağlamak, mesleki birikimlerini toplum yararına kullanmalarının zeminini yaratmak konusundaki çabalarımızı sürdürdük.

 

Yaptığımız çalışmalar ile "Mesleğimize, örgütümüze, halkımıza, ülkemize sahip çıkıyoruz" sözünü her yerde yüksek sesle dile getirdik. Meslek alanlarımız üzerinden ülkemiz gerçeklerini okumak, toplumu bilgilendirmek ve meslek onurumuzu korumak için öneriler geliştirerek bunların yaşama geçirilmesi için mücadele ettik. 

 

Meslek alanlarımız ile ilgili her türlü konuda görüş oluşturma, oluşan görüşleri geliştirme ve bunları kamuoyu ile paylaşma çalışmalarını sürdüren Odamız, çalışma programında yer alan ve ülkemizin değişik yerlerinde Kongreler, Sempozyumlar, Çalıştaylar düzenleyerek buradan çıkan sonuçları kamuoyuyla paylaştık. Yaptığımız mesleki eğitimler ile üyelerimizin mesleki gelişimlerine katkıda bulunduk. Bu çalışmaları yerine getirirken beş şubemizle, siz delegelerimizle ve üyelerimizle birlikte kararlar aldık ve birlikte ürettik. Bu nedenle tüm bu çalışmalarda emeği geçen şube yönetim kurullarımıza, desteklerini esirgemeyen, bilim insanlarına, uzmanlara, çalışma grubu üyelerimize ve siz değerli delegelerimiz teşekkür ediyorum.

 

Birlikte Ürettik, Birlikte Yönettik.

Birlikte Üreteceğiz, Birlikte Yöneteceğiz.

 

Saygıdeğer Meslektaşlarım,

 

Ülkemizde yaşanan ve halkımıza reva görülen ölümler, yolsuzluklar, hukuksuzluklar, laik ve sosyal hukuk devleti ilkesinin ayaklar altına alınması, yaşam biçimimize yapılan müdahaleler, ekmek mücadelesi veren kesimlere karşı uygulanan şiddet ortamında gelecek aydınlık günler için TMMOB ve Odamıza her zamankinden daha fazla ihtiyacın olduğu bir dönemde Genel Kurul süreçlerini başlatmış bulunmaktayız.

 

Ülkesine, Odasına, mesleğine sahip çıkmak, sesimizi kesmeye çalışanlara karşı direnmek bizler için onurlu bir görevdir. Bu görevi bundan önceki dönemlerde olduğu gibi bu kez de başaracağımıza olan inancım tamdır. Bu inançla Şube Genel Kurullarımızı ve Ankara Merkez Delegasyon Seçimlerini bir demokrasi şölenine çevirmek için tüm meslektaşlarımı, 

 

14 OCAK 2018 PAZAR GÜNÜ Ankara, İstanbul ve İzmir` de,

 

21 OCAK 2018 PAZAR GÜNÜ Adana` da,

 

28 OCAK 2018 PAZAR GÜNÜ Diyarbakır ve Zonguldak`ta 

 

oylarını kullanmaya, görevlerini yapmaya davet ediyorum.

 

Yaşasın Maden Mühendisleri Odası,

Yaşasın TMMOB,

Yaşasın Örgütlülüğümüz,

 

Saygılarımla,

 

Ayhan YÜKSEL
TMMOB Maden Mühendisleri Odası
Yönetim Kurulu Başkanı

Okunma Sayısı: 549
Yayın Tarihi: 10.01.2018