TMMOB Maden Mühendisleri Odası

EÜAŞ Genel Müdürlüğüne Yazılan Yazı

EÜAŞ Genel Müdürlüğüne Yazılan Yazı

 

T.C. ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANLIĞI

EÜAŞ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

NASUH AKAR MAH. TÜRKOCAĞI CAD. NO:2/F-1

06520 BAHÇELİEVLER / ANKARA

Ankara; 13.06.2013

Sayı    : 6082

 

İlgi:

1) 24.02.2012 tarih ve 939 sayılı yazımız.

2) 20.03.2012 tarih ve sayılı B.15.2.ÜAŞ.0.13.01.00-109 sayılı cevabi yazınız.

24.02.2012 tarih ve 939 sayılı yazımız ile özetle "Ülkemizin en büyük açık işletme madenciliğini yürüten kurumunuzun, alt işverenler aracılığı ile yürüttüğü hizmetlerde; alt işverenler tarafından maden mühendislerine ödenen ücretlerin Odamızın asgari ücret tarifesinin altında olmamasının sağlanmasını ve mühendis nosyonu olmayan kişilere maden mühendislerince verilen hizmetlerin kontrolünün yaptırılmamasını, meslektaşlarımızı rencide edecek davranışlardan kaçınılmasını çok önemsediğimiz ve üyelerimizin çalışma koşullarının iyileştirilmesi ve haklarının korunması için gereğinin yapılması" hususları bilgilerinize sunulmuştur.

20.03.2012 tarih ve sayılı B.15.2.ÜAŞ.0.13.01.00-109 sayılı yazınız ile ücretler konusunda yapılan  uygulamalar belirtildikten sonra, "Ayrıca kuruluşumuza bağlı maden sahalarında  çalışan maden mühendislerinin kontrolü yine mühendisler tarafından  yapılmaktadır" denilmiştir.

Yapılan resmi yazışmaların üzerinden  bir yılı aşkın süre geçmiş olmasına rağmen alt işverenler aracılığı ile  yürüttüğü hizmetlerde mühendis nosyonu olmayan kişilerce maden mühendislerince  verilen hizmetlerin kontrolünün yaptırılmasına devam edildiği yönünde Odamıza  şikayetler gelmeye devam etmektedir.

Özellikle maden mühendislerinin  vardiyalarda kurumunuzun kadrolu çoğu ilkokul mezunu işçileri tarafından  kontrollerinin yapılmakta olduğu, fiili olarak maden mühendislerinin izinlerinin  bu işçiler tarafından verildiği, yine maden mühendislerinin günlük  puantajlamalarının bu işçilerce yapıldığı belirtilmektedir.

Şikayet konusu hususların tarafınızca incelenmesi ve ilgi yazımızda da belirttiğimiz üzere ülkemizin en  büyük açık işletme madenciliğini yürüten kurumunuzun, alt işverenler aracılığı  ile yürütülen hizmetlerde; mühendis nosyonu olmayan kişilere maden  mühendislerince verilen hizmetlerin kontrolünün yaptırılmamasını,  meslektaşlarımızı rencide edecek davranışlardan kaçınılmasının sağlanmasını,  üyelerimizin çalışma koşullarının iyileştirilmesi ve haklarının korunması için  gereğinin yapılmasını bilgilerinize sunar, konuyu takip edeceğimizi belirtir,  çalışmalarınızda başarılar dileriz.

Saygılarımızla

Cemalettin SAĞTEKİN

Genel Sekreter, Yönetim Kurulu Üyesi

Okunma Sayısı: 1183
Yayın Tarihi: 13.06.2013