TMMOB Maden Mühendisleri Odası

ETKB Maden İşleri Genel Müdürlüğü Ziyaret Edildi.

ETKB Maden İşleri Genel Müdürlüğü Ziyaret Edildi.

ETKB Maden İşleri Genel Müdürlüğü tarafından 5 Şubat 2016 tarihinde  yayınlanarak yürürlüğe giren "Bilgi İşlem Daire Başkanlığı Teknik Nezaretçilik Koordinatörlüğünün Maden Kanunu Uygulama Yönetmeliği Yürürlüğe Girinceye Kadar İdaremizdeki İşlerin Devamlılığının Sağlanması Amacıyla Daimi Nezaretçi Atamaları İçin 6592 Sayılı Kanunla Değişik Maden Kanununun 31. Maddesi ve Geçici  25. Maddesi Kapsamında Yapılacak Uygulamalara İlişkin Usul ve Esaslar" başlıklı genelgenin uygulanması nedeniyle üyelerimizin karşılaşılacağı sorunların çözümüne ilişkin Odamız görüşleri Başkanımız Ayhan YÜKSEL ve Hukuk Müşavirimiz Volkan KAYA tarafından Maden İşleri Genel Müdürü Sayın  Murat TOPALOĞLU başkanlığındaki heyete sunulmuştur.

Okunma Sayısı: 623
Yayın Tarihi: 10.02.2016