TMMOB Maden Mühendisleri Odası

E-MADEN UYGULAMASINDA YAŞANAN AKSAKLIKLAR MAPEG` E İLETİLDİ

E-MADEN UYGULAMASINDA YAŞANAN AKSAKLIKLAR MAPEG` E İLETİLDİ

Üyelerimizden gelen talepler doğrultusunda 22.02.2019 tarihinde Oda Merkezinde "MAPEG e-maden uygulaması, yaşanan aksaklıklar ve çözüm önerileri" ile ilgili olarak bir toplantı düzenlenmiştir. Toplantıda e-maden uygulamasında yaşanan aksaklıklar ele alınmış, çözüm önerileri üzerinde tartışılmış, ortaya çıkan görüşler 04.03.2019 tarihinde MAPEG`e iletilmiştir.

Toplantıda belirtilen görüşler ışığında; yaşanan sorunların çoğu benzer nitelikte olmakla birlikte, her ruhsat sahasında ve her bir firma işlemlerinde kendine has sorunlar yaşadığı ortaya çıkmıştır.

Toplantı Daimî Nezaretçi ve Sevk Fişi olmak üzere iki ana konu başlığı üzerinden yapılmıştır.

1-Daimî Nezaretçi uygulamaları konusunda yaşanan sorunlar aşağıda maddeler altında belirtilmiştir.

-Doldurulan defterler siliniyor, sistemde tekrar görünmüyor.

-Ruhsat ocak tanımları siliniyor, her defasında yeniden girilmesi gerekiyor.

-Aynı ruhsat sahasında bir daimî nezaretçinin yaptığı ocak tanımı, diğer daimî nezaretçilerin ocak tanımlarını silerek, son girilen ocak tanımı olarak görülüyor.

-Aynı ruhsat sahasında ki daimî nezaretçiler, diğer defterleri görüyor.

-Ocak tanımlamalarında aynı ruhsat sahasında birden fazla ocak tanımlanamıyor.

-Ocak tanımlamalarında, aynı ruhsat sahasında, hazırlık çalışmaları devam eden ocak ile üretim yapan ocak tanımı yapılamıyor.

-Ocak tanımlaması yapılan ruhsatta, sisteme tekrar giriş-çıkış yapıldığında sistem de görünmüyor.

-Ruhsat sahibi, kendi ruhsatlarına erişemiyor.

-Ruhsat sahibi, onaylama butonu çalışmıyor.

-Ruhsat sahibi için kullanılması önerilen client uygulaması çalışmıyor.

-E- Defterde en fazla 1 hafta öncesi görülüyor, diğer verilere sistem üzerinden ulaşılamıyor.

-E- Defterin PDF çıktısı alınamıyor.

-E- Defterde girilen üretimler PDF çıktısında görünmüyor.

-E- Defterde düzenleme tarihi görünmüyor.

-E- Defterde, üretim, satış, stok bilgileri yanlış görünüyor, düzeltilemiyor.

-İnternet yok, alt yapı sağlanamıyor. 
 
Daimî Nezaretçiler için E-Defter uygulaması konusunda yaşanan sorunların giderilmesi ve sektörde arzu edildiği gibi düzgün, düzenli ve doğru veri akışının sağlanabilmesi için aşağıda belirtilen çözüm önerileri sunulmuştur. 

-Sistemin düzeltmelere en az 1 hafta izin vermesi gerekmektedir.

-Ruhsat sahalarında, çalışma sahalarına ve koşullara göre farklı cins, kalite ve türde üretim yapılabilmektedir. Tek üretim, satış, stok butonu yetersiz kalmaktadır. Sistemde ya ilgili bölümün altına bir açıklama sekmesi daha konmalı ya da ekle butonu ile gerektiği kadar üretim satış stok bölümü eklenebilmelidir.

-Daimî nezaretçi sekmesi altına, sevk fişi sekmesinde olduğu gibi yetkili tanımlama butonu eklenmelidir.

-Ruhsat Sahibi/yetkilisi onay süresi, elektronik ortamda tebliğ süresi olan en az 5 iş günü olmalıdır.

-E- Defter, kaydet butonu ile kaydedildikten sonra otomatik çıktı ekranına yönlendirilmesi ve kopyasının sistem tarafından verilmesi kullanım kolaylığı sağlayacaktır.

-Sistem üzerinden doldurulan E-Deftere tam erişim sağlanabilmelidir.
 
2-Sevk fişi konusunda yaşanan sorunlar sistem üzerinde sunulan seçeneklerin, gerçekte üretilen maden cinsine karşılık gelmemesi konusunda olmakla birlikte yaşanan diğer sorunlar şunlardır.

-Sevk fişi düzenlemelerinde, metalik cevherler için komplex seçeneği mevcut değilken; Mermer için ise son ürün üzerinden sınıflandırma yapılmış, tüvenan ocak üretimine uygun seçenekler bulunmamaktadır.  

-Sevk fişi doldurulduktan sonra geri dönüp sistemden tekrar bulmak ve çıktı almak gerekmektedir.

-Sevk fişi düzeltme yetkisi ile silme yetkisi ayrılmalıdır.

-Sevk fişlerinin toplamına erişim sağlanabilmelidir.

-İnternet yok, alt yapı sağlanamıyor.

Sevk fişi konusunda genel talep, sistemin yetki devri ile güvenliğinin arttırılması ve kullanım kolaylığının sağlanması yönünde olmuştur. Çözüm önerileri aşağıda sıralanmıştır.

-Ürün tanımında manuel girişe izin verilmelidir.

-Düzenlenen sevk fişinin kaydet butonu ile kaydedildikten sonra otomatik çıktı ekranına yönlendirilmesi ve kopyasının sistem tarafından verilmesi kullanım kolaylığı sağlayacaktır.

-Sevk fişi düzeltme yetkisi ile silme yetkisi sistemde ayrı tanımlanabilmelidir. 

-Sistem üzerinden doldurulan sevk fişlerine tam erişim hem tek tek hem de toplam gösterim olarak sağlanabilmelidir.

-Sistemin düzeltmelere en az 1 hafta izin vermesi gerekmektedir.

3-
Kurum tarafından sıkça sorulan sorular olarak aşağıda belirtilen soruların cevaplanması sektörde yaşanan kaosu büyük ölçüde azaltacaktır. Sistemin her bir sekmesi için ayrı uygulama videoları hazırlanarak Web Sitesine konulması kullanım kolaylığı sağlayacağı gibi, uygulamada yapılan yanlışları düzeltmesine ve sistemin çalışıp çalışmadığının kontrolüne de imkân verecektir. 

-E-Maden`de girilecek verilerin yazım biçimi nasıl olacak? (100000 / 100.000 / 100,000 gibi)

-E- Maden güncelleme ya da düzeltme ne kadar süre içinde yapılacak?

-Ruhsat sahipleri için defter onay süresi kaç gündür?

-Ruhsat sahipleri onay vermek için e-devlet, e- imza, mobil imza ya da sistemden yüklenecek client ile mi işlem yapacak?

-E- Defter onayını, yetki verilen kişi mi? Ruhsat sahibi mi yapacak?

-E- Defter onay tarihinde daimî nezaretçi düzenleme tarihi mi? Ruhsat sahibi onay tarihimi esas alınacak?  

Saygılarımızla.

Maden Mühendisleri Odası
Yönetim Kurulu

Okunma Sayısı: 5493
Yayın Tarihi: 19.03.2019