TMMOB Maden Mühendisleri Odası

DOĞU VE GÜNEYDOĞU ANADOLU MADEN KAYNAKLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ ÇALIŞTAYI SONUÇ BİLDİRGESİ

Diyarbakır Şubemiz tarafından 17-18 Mayıs 2012 tarihlerinde Diyarbakır Sümerpark Kültür Merkezinde düzenlenen "Doğu ve Güneydoğu Anadolu Maden Kaynaklarının Değerlendirilmesi Çalıştayı"nda bölgenin maden potansiyelinin ortaya konulması, kaynakların gerek ülke gerekse bölgenin gelişimine en yüksek yararı sağlayacak şekilde kullanımının saptanması amaçlanmış ve çalıştayı 215 katılımcı izlemiştir.

Çalıştay‘da; konularında uzman kişiler tarafından beş oturumda on bir adet bilimsel ve sosyal içerikli bildiri sunulmuş ve bir de panel düzenlenmiştir. "Maden Kanunu Uygulamaları ve Yaşanan Sorunlar" konulu panele; AKP Milletvekili Galip ENSARİOĞLU, CHP Milletvekili Ali Rıza ÖZTÜRK, BDP Milletvekili Hasip KAPLAN ve Oda Başkanımız Mehmet TORUN katılmıştır.

İki gün süren Çalıştay‘da dile getirilen görüş ve öneriler ana başlıklarıyla aşağıda özetlenmiştir:

- Ülkemizin en önemli sorunlarının başında Kürt sorunu gelmektedir. Demokrasi ve eşitlik ilkesi ile çözülmesi gereken bu sorun, otuz yılı aşkın bir süredir devam eden savaş ortamında çözümsüzlüğe terk edilmiştir. Uygulanmak istenen senaryoyla ülkemiz, acı ve gözyaşından başka bir sonucu olmayacak kanlı bir çatışma ortamına sürüklenmek istenmektedir. Bugünümüzü ve geleceğimizi karartan bu kanlı senaryo sonucunda kaybeden Anadolu‘da yüzyıllardır birlikte yaşayan halklar olacaktır. Sorunun çözümünün yolu barıştır ve barışçıl bir sürecin önünü açacak kararlı politik adımlara ihtiyaç duyulmaktadır. Bu bağlamda sorunun demokratik, barışçıl yöntemlerle çözülmesi; halkların kardeşçe, birlikte, eşit ve özgür bir şekilde yaşayacakları ortamın yaratılması, anayasal düzenlemelerin yapılması gerekmektedir.

- Halkın müreffeh bir yaşam standardına kavuşmasını sağlamak üzere, üretimi ve planlı kalkınmayı hedefleyen bir anlayışla sosyo-ekonomik gelişmenin sağlanması bir zorunluluktur. Bölgemizin maden kaynaklarının ülke ve bölge halkının yararına değerlendirilmesi ve ekonomiye kazandırılması bu açıdan oldukça önemlidir.

- Madencilik sektörü; istihdam yaratan, işsizliği azaltan, iç göçü önleyen, o yörenin gelişmesine katkı sağlayan bir sektördür. Maden kaynaklarının planlı bir şekilde, çevreye duyarlı, yöre halkının onayı alınarak ve mühendislik bilim ve teknolojisi uygulanarak üretilmesi oldukça önemlidir.

- Bölgenin ekonomik ve sosyal yönden gelişimini sağlayıcı politikalar ivedilikle yaşama geçirilmelidir. Bölgeye yapılacak yatırım politikaları tekrar gözden geçirilmeli; bölgenin kalkınması ekonomik ve sosyal açılardan planlanmalı, kamu etkin bir şekilde devreye girmelidir.

- Bölgeye yönelik kamu yatırımları artırılmalı, merkezi bir planlama dahilinde kamu eliyle sanayileşme süreci başlatılmalıdır.

- Kalkınma projelerinde rol oynayacak zengin yeraltı kaynaklarının işlenmeden yurt dışına satılması yanlışından vazgeçilmeli, bölge emperyalistlerin iştahını kabartan bir pazar alanı olmaktan çıkarılmalıdır.

- Bölgede madencilik yapılabilecek uygun ortam sağlanmalıdır.

- Madencilik sektörüne verilen teşvikler yeniden düzenlenmeli ve sektöre verilen teşvikler artırılmalıdır. Sektörde kullanılan elektrik enerjisi ve motorin fiyatları düşürülmelidir.

- Madencilik sektöründe çalışan maden mühendisleri ve diğer çalışanlar insanca yaşanacak ücret ve sosyal haklara kavuşturulmalıdır.

- Üretim yapılırken, çevreye verilecek zarar en aza indirilmeli ve rehabilitasyon işlemleri yapılmalıdır.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

 

TMMOB

MADEN MÜHENDİSLERİ ODASI

YÖNETİM KURULU

18 Mayıs 2012, Diyarbakır

Okunma Sayısı: 1427
Yayın Tarihi: 20.05.2012