TMMOB Maden Mühendisleri Odası

Doğu ve Güneydoğu Anadolu Maden Kaynaklarının Değerlendirilmesi Çalıştayı Başladı.

Doğu ve Güneydoğu Anadolu Maden Kaynaklarının Değerlendirilmesi Çalıştayı Başladı.

Bölgenin maden potansiyelinin ortaya konulması, gerek ülke gerekse bölgenin gelişimine en yüksek yararı sağlayacak şekilde kaynakların en uygun kullanımının saptanması amacıyla Odamız tarafından  17-18 Mayıs 2012 tarihlerinde Diyarbakır Sümerpark Kültür Merkezinde düzenlenen Doğu ve Güneydoğu Anadolu Maden Kaynaklarının Değerlendirilmesi Çalıştayı açılış konuşmalarıyla başladı.

DOĞU VE GÜNEYDOĞU ANADOLU MADEN KAYNAKLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ ÇALIŞTAYI PROGRAMI

TARİH : 17 - 18 MAYIS 2012

YER : Diyarbakır Sümerpark Kültür Merkezi

17 MAYIS PERŞEMBE

09.00 - 10.00

Kayıt

10.00 - 10.30

Açılış Konuşmaları

10.45 - 12.45

PANEL

 

"Maden Kanunu Uygulamaları ve Yaşanan Sorunlar"

 

Panelistler:

 

Galip ENSARİOĞLU

AKP Milletvekili

 

Ali Rıza ÖZTÜRK

CHP Milletvekili

 

Hasip KAPLAN

BDP Milletvekili

 

Mehmet TORUN

TMMOB Maden Mühendisleri Odası Başkanı

12.45 - 14.00

Yemek Arası

14.00 - 15.30

I. OTURUM

 

Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesindeki Jeotermal Kaynaklarla İlgili Genel Değerlendirme

MTA

 

Dr. Bülent TOKA

 

Hafize AKILLI - Jeoloji Yüksek Mühendisi

 

Diyarbakır Bölgesi Doğaltaşları için Veritabanı Çalışması

Dicle Üniversitesi Maden Mühendisliği Bölümü

 

Umut CAN-Maden Mühendisi / Yrd.Doç.Dr.Özgür AKKOYUN

 

Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesinin Mermer Yatakları ve Desenleri

MTA

 

Demir ERKANOL-Jeoloji Mühendisi

15.30 - 15.45

Ara

15.45 - 17.00

II. OTURUM

 

Madencilikte Mühendisin Yeri ve Önemi

TMMOB Maden Mühendisleri Odası

 

Hakan KARAASLAN - Maden Mühendisi

 

Diyarbakır Bazaltlarının Bazı Önemli Malzeme Özelliklerinin p-Dalga Hızı ile Belirlenebilirliğinin Araştırılması

Dicle Üniversitesi Maden Mühendisliği Bölümü

 

Yrd. Doç. Dr. Askeri KARAKUŞ

19.00

Akşam Yemeği

 

18 MAYIS CUMA

10.00 - 11.00

III. OTURUM

 

Elazığ Bölgesindeki Krom Cevheri Üretimi, Arama ve Yatırım Faaliyetleri

ETİ KROM

 

Hakan GÜREŞ - Maden Mühendisi

 

Güneydoğu Anadolu ( Silopi-Şırnak ) Enerji ve Madencilik Yatırımları

CİNER GRUBU

 

Ahmet İBUK - Maden Mühendisi

11.00 - 11.15

Ara

 

IV. OTURUM

11.15 - 12.15

Cevher Hazırlama Tesisleri ve Geri Kazanım Çalışmaları

ETİ KROM

 

Bahadır EKEN - Maden Mühendisi

 

Siirt - Madenköy Bakır Konsantre Tesisinin Kapasite ve Randıman Artırımı

CİNER GRUBU

 

Adnan CEYLAN- Maden Mühendisi

12.15 - 13.30

Yemek Arası

13.30 - 14.30

V. OTURUM

 

Bölge Madenciliğinde Karşılaşılan Sorunlar

DİMER

 

Devrim TÜRK

 

Ferrokrom Üretimi

ETİ KROM

 

Barış ELÇİ - Maden Mühendisi

15.00

Diyarbakır Şehir Turu

Oda Başkanımız Mehmet TORUN‘un Çalıştay Açılış Konuşması:

Bugün Zonguldak - Karadon‘da yaşanan maden kazasının ikinci yıl dönümü. Hatırlanacağı üzere, söz konusu kazada ikisi maden mühendisi olmak üzere toplam otuz maden emekçisi yaşamını yitirmiştir. Yaşamını yitiren tüm maden emekçilerini bir kez daha saygıyla anıyorum.

Bu çalıştayı, 20-22 Ekim 2011 tarihlerinde düzenlemeyi planlamış ancak yaşanan üzücü olaydan dolayı ertelemek zorunda kalmıştık.

Sorunlarımızın birbirinden ayrılamayacağının bilinciyle bazı düşüncelerimizi sizlerle bir kez daha paylaşmak istiyorum. Çünkü yaşanan olaylar, ülkemizi ve halkımızı derinden etkilediği gibi madencilik sektörünü de olumsuz etkilemektedir.

Sayın Konuklar,

Ülkemizin en önemli sorunlarının başında Kürt sorunu gelmektedir. Demokrasi ve eşitlik ilkesi ile çözülmesi gereken bu sorun, otuz yılı aşkın bir süredir devam eden savaş ortamında çözümsüzlüğe terk edilmiştir. Uygulanmak istenen senaryoyla ülkemiz, acı ve gözyaşından başka bir sonucu olmayacak kanlı bir çatışma ortamına sürüklenmek istenmektedir. Kardeşliğin ve dostluğun en köklüsünü, acının ve yıkımın en şiddetlisini bilen bu coğrafyanın insanları, bu sorunun silah ve kanla çözülemeyeceğini geçmişten gelen deneyimleriyle öğrenmiştir. Bugünümüzü ve geleceğimizi karartan bu kanlı senaryo sonucunda kaybeden Anadolu‘da yüzyıllardır birlikte yaşayan halklar olacaktır.

Bu tür köklü sorunlar, iç dinamiklerle çözülemediği her durumda emperyalistlerin müdahalesiyle karşılaşılmakta, sorun emperyalist tarafların çıkarlarına göre yönlendirilmeye ve sonuçlandırılmaya çalışılmaktadır. Yıllardır kan ve gözyaşından başka bir sonuç getirmeyen, ırkçılığın ve gericiliğin beslenmesinde ideolojik bir araç olarak kullanılan bu sorunun çözülmesi, yaşadığımız demokrasi sorununun da çözülmesi konusunda ön açıcı olabilecektir. Gerçek çözüm; yaşama hakkı, çalışma hakkı, etnik ve kültürel kimlikler gibi evrensel olarak kabul edilen hakların tüm yurttaşlarımızın için tanındığı, eşitlikçi ve özgürlükçü bir yapının kurulmasından geçmektedir. Herkesin dilini, kültürünü özgürce yaşayabileceği, insanımızın kardeşçe ve bir arada yaşadığı bir ülke ancak demokratik bir ülke olabilir. Bunun başarılması ise gerçekten demokrasiye ve barışa inananların mücadelesi sonucu gerçekleşecektir.

Artık sorunun şiddet yoluyla çözüleceğini düşünen anlayışın sahiplerinin yürüttüğü politikalara karşı sessiz ve ölümlere seyirci kalınmamalıdır. Sorunun çözümünün yolu barıştır ve barışçıl bir sürecin önünü açacak kararlı politik adımlara ihtiyaç duyulmaktadır. Bu bağlamda sorunun demokratik, barışçıl yöntemlerle çözülmesi; halkların kardeşçe,birlikte, eşit ve özgür bir şekilde yaşayacakları ortamın yaratılması, anayasal düzenlemelerin yapılması gerekmektedir. Hiçbir çatışma ve ölüm haberi almayacağımız, bir arada yaşayabilmenin kalıcı şartlarının oluştuğu bir döneme girilmesi için herkes ve her kesim tarihsel, vicdani ve insani bir sorumlulukla hareket etmelidir.

Sayın Konuklar,

Bununla birlikte halkın müreffeh bir yaşam standardına kavuşmasını sağlamak üzere, üretimi ve planlı kalkınmayı hedefleyen bir anlayışla sosyo-ekonomik gelişmenin sağlanması da bir zorunluluktur. İşte tam da bu noktada bölgemizin maden kaynaklarının önemi, bu kaynakların ülke ve bölge halkının yararına değerlendirilmesi ve ekonomiye kazandırılması için yaptığımız çalışma oldukça önem kazanmaktadır. Madencilik sektörü; istihdam yaratan, işsizliği azaltan, iç göçü önleyen, o yörenin gelişmesine katkı sağlayan bir sektördür. Ancak,bu kaynakların planlı bir şekilde, çevreye duyarlı, yöre halkının onayı alınarak ve mühendislik bilim ve teknolojisi uygulanarak üretilmesi oldukça önemlidir.

Bu anlamda, bölgenin ekonomik ve sosyal yönden gelişimini sağlayıcı politikalar ivedilikle yaşama geçirilmelidir.Bölgeye yapılacak yatırım politikaları tekrar gözden geçirilmeli; bölgenin kalkınması ekonomik ve sosyal açılardan planlanmalı, kamu etkin bir şekilde devreye girmelidir. Bölgeye yönelik kamu yatırımları artırılmalı, merkezi bir planlama dahilinde kamu eliyle sanayileşme süreci de başlatılmalıdır.

Kalkınma projelerinde rol oynayacak zengin yeraltı kaynaklarının işlenmeden yurt dışına satılması yanlışına düşülmemeli, bölge emperyalistlerin iştahını kabartan bir pazar alanı olmaktan çıkarılmalıdır.

Bu düşüncelerle; çalıştaya destek veren kamu ve özel madencilik kuruluşlarımıza, kamu kurumlarının, yerel yönetimlerin ve özel sektörün yöneticilerine, katılarak bizleri yalnız bırakmayan dostlarımıza çok teşekkür ediyorum.

Sözlerimi Cahit Sıtkı TARANCI‘nın dizeleriyle bitirmek istiyorum.

Memleket isterim
Gök mavi, dal yeşil, tarla sarı olsun;
Kuşların çiçeklerin diyarı olsun.

Memleket isterim
Ne başta dert ne gönülde hasret olsun;
Kardeş kavgasına bir nihayet olsun.

Memleket isterim
Ne zengin fakir ne sen ben farkı olsun;
Kış günü herkesin evi barkı olsun.

Memleket isterim
Yaşamak, sevmek gibi gönülden olsun;
Olursa bir şikayet ölümden olsun.

Çalıştayın başarılı geçeceği ve amacına ulaşacağı inancıyla, çalıştaya katılan herkese saygılar sunuyorum.

Okunma Sayısı: 1674
Yayın Tarihi: 17.05.2012
Fotoğraf Galerisi