TMMOB Maden Mühendisleri Odası

DOĞU KARADENİZ BÖLGESİ ÜYE TOPLANTILARI YAPILDI.

Doğu Karadeniz Bölgesi işyeri ziyaretleri ve üye toplantıları programı çerçevesinde, 18-22 Haziran 2012 tarihleri arasında Samsun, Ordu, Giresun, Gümüşhane, Trabzon, Rize, Artvin, Amasya ve Çorum illerindeki üyelerimiz ziyaret edilerek toplantılar yapılmıştır. Toplantılara Odamız adına; Oda Başkanımız Mehmet TORUN, Yönetim Kurulu Üyelerimiz Cemalettin SAĞTEKİN ve Necmi ERGİN katılmıştır. Toplantılarda çeşitli konularda görüş alışverişinde bulunulmuş, sektörle ve mesleğimizle ilgili konular paylaşılmıştır. Ayrıca yerel basına madencilik sektörü hakkında Odamız görüşleri aktarılmıştır. 2500 kilometre yol katedilerek yapılan işyeri ve üye ziyaretlerinde 150 üyemizle görüşülmüş ve sektör yetkilileri ziyaret edilmiştir.

Toplantılarda üyelerimizin talepleri not alınmış ve Odamız tarafından yapılan çalışmalar aktarılmıştır. Üyelerimizin başlıca talepleri aşağıdadır:

- Daimi nezaretçilerin görev yetki ve sorumluluklarının yönetmelikte net olarak belirlenmesi,

- Maden mühendislerinin özlük haklarının iyileştirilmesi, Çalışma koşullarının düzeltilmesi,

- Maden işletmelerinde yapılan denetimlerde çok başlılığın giderilmesi, denetimin niteliğinin artırılması,

- Bilirkişilik kurumunun yeniden düzenlenmesi,

- Kamu kurumlarına maden mühendisi istihdamının artırılması,

- İşyerlerinde meslek içi eğitimlerin yapılması,

- Çalışma alanlarının geliştirilmesi, genişletilmesi,

- İş kazalarında maden mühendislerinin tek sorumlu ve günah keçisi olarak görülmemesi,

- Kadın maden mühendislerinin sorunlarına çözüm aranması,

- Odanın mesleki denetiminin sıklaştırılması ve haksız rekabetin önlenmesi,

- Meslek etiğine uymayan meslektaşlarımıza yaptırım uygulanması,

- Teknik nezaretçilerin görev,yetki ve sorumluluklarının elektronik ortamda sık sık duyurulması,

- Madencilik bülteninin daha sağlıklı şekilde üyelere ulaştırılması,

- İşsiz meslektaşlarımıza iş bulma konusunda yardımcı olunması,

- İş güvenliği uzmanlığı konusunda meslektaşlarımızın bilgilendirilmesi,

- Mesleki eğitimin Oda tarafından verilmesine devam edilmesi,

- Üye ve işyeri ziyaretlerine devam edilmesi,

- Oda etkinliklerinin değişik illerde yapılması,

Bu konularda Yönetim Kurulu olarak gerekli çalışmaların yapılmasına devam edilecektir. Ziyaretlerimiz esnasında bizleri yalnız bırakmayan il temsilciliklerimizin yetkililerine, bizlerle birlikte olan tüm meslektaşlarımıza ve destek veren tüm yetkililere teşekkür ediyoruz.

YÖNETİM KURULU

Okunma Sayısı: 1285
Yayın Tarihi: 24.06.2012