TMMOB Maden Mühendisleri Odası

DOĞALTAŞ SEKTÖRÜNÜN SORUNLARI VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ TARTIŞILDI

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığınca düzenlenen Doğaltaş sektörünün sorunlarının ve çözüm önerilerinin tartışıldığı, sektör temsilcilerinin katıldığı toplantı,14 Haziran 2012 tarihinde ilgili bakanlığın ASO salonunda yapıldı. Geniş bir katılımın olduğu toplantıya Odamız adına Oda Başkanımız Mehmet TORUN ve Odamız avukatı Volkan KAYA katıldı.

Toplantıda, Odamızın sektöre ilişkin görüşleri, maden mühendislerinin sektördeki önemi ve yaşadığı sorunlar aktarıldı. Odamızın yaptığı kongre, sempozyum, çalıştay ve mesleki eğitimler anlatıldı. Sadece çalışanların ücretinin baskılanması ve düşük tutulmasıyla sonuç alınamayacağı, sektörde mühendislik biliminin ve teknolojinin kullanımıyla maliyetlerin düşeceği ve verimliliğin artacağı belirtildi. Sorunların çözümü için Madencilik Bakanlığı kurulması yönündeki talebimiz bakanlık yetkililerine ve sektör temsilcilerine iletildi.

Okunma Sayısı: 1321
Yayın Tarihi: 15.06.2012