TMMOB Maden Mühendisleri Odası

Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu Yürütmenin Durdurulmasına Karar Verdi

Odamız tarafından açılan davada, Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu;"Madencilik Faaliyetleri Uygulama Yönetmeliği"nin  "Zorunlu olarak daimi nezaretçinin çalıştırılacağı ruhsat sahaları"  başlıklı 141.maddesinin 1. fıkrasının (a) bendinde geçen "Ruhsat  sahasındaki tesislerde çalışanlar hariç" ibaresinin yürütmesinin  durdurulmasına karar vermiştir.

Karara göre; maden işletme  faaliyetleri için tesislerde çalışan ayrımı yapılmaksızın en az on beş işçi  çalıştıran tüm açık işletmeler daimi nezaretçi olarak maden mühendisi  istihdam edeceklerdir.

YÖNETİM KURULU

Okunma Sayısı: 1382
Yayın Tarihi: 08.04.2013