TMMOB Maden Mühendisleri Odası

DAİMİ NEZARETÇİ SERTİFİKASI HAKKINDA ÜYELERİMİZE DUYURU

DAİMİ NEZARETÇİ SERTİFİKASI HAKKINDA ÜYELERİMİZE DUYURU

ÜYELERİMİZE DUYURU

Bilindiği üzere "Maden Yönetmeliği" 21 Eylül 2017 tarihinde yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Yönetmeliğin "Daimi nezaretçilik işlemleri" başlıklı geçici 6 ncı maddesine göre;

"Maden işletmelerinde denetim veya üretim faaliyetlerinde fiili olarak en az beş yıl çalışan maden mühendislerinin bu Yönetmeliğin yayımı tarihinden itibaren bir yıl içerisinde başvurması halinde eğitime katılma şartı aranmaksızın daimi nezaretçi sertifikası düzenlenir." denilmektedir.

İlgili madde kapsamında olup, maden işletmelerinde denetim veya üretim faaliyetlerinde fiili olarak en az beş yıl çalışan maden mühendisi üyelerimizin, 21 Eylül 2018 tarihine kadar Maden İşleri Genel Müdürlüğü`ne başvurması halinde; üyelerimize Maden İşleri Genel Müdürlüğü tarafından, eğitime katılma şartı aranmaksızın, daimi nezaretçi sertifikası düzenlenecektir.

Madde kapsamında olan üyelerimizin, hak kaybına uğramamaları için; 21 Eylül 2018 tarihine kadar Maden İşleri Genel Müdürlüğü`ne başvurmaları gerektiğini hatırlatırız.

Saygılarımızla, 

TMMOB Maden Mühendisleri Odası
Yönetim Kurulu
Okunma Sayısı: 5203
Yayın Tarihi: 28.06.2018