TMMOB Maden Mühendisleri Odası

DAİMİ NEZARETÇİ EĞİTİMİ ALAN ÜYELERİMİZLE ODA MERKEZİNDE TOPLANTI DÜZENLENDİ

DAİMİ NEZARETÇİ EĞİTİMİ ALAN ÜYELERİMİZLE ODA MERKEZİNDE TOPLANTI DÜZENLENDİ

21/09/2017 tarih ve 30187 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Maden Yönetmeliğinin 126.
Maddesinin birinci ve ikinci fıkrası kapsamında düzenlenmekte olan Daimi Nezaretçi Eğitimine katılan üyelerimizle 10 Mayis 2018 tarihinde Oda Merkezinde toplantı düzenlenmiştir.

Okunma Sayısı: 389
Yayın Tarihi: 11.05.2018
Fotoğraf Galerisi