TMMOB Maden Mühendisleri Odası

CUMHURİYETİN 100. YILI KUTLU OLSUN YAŞASIN CUMHURİYET

CUMHURİYETİN 100. YILI KUTLU OLSUN YAŞASIN CUMHURİYET

CUMHURİYETİN 100. YILI KUTLU OLSUN

YAŞASIN CUMHURİYET

Emperyalizme karşı sadece ülkemizin değil tüm mazlum halkların ulusal bağımsızlık mücadelesine ilham kaynağı olan kurtuluş mücadelemizin taçlandırılmış zaferi olan Cumhuriyetin 100. Yılı kutlu olsun.

Ülkemizin emperyalizmden, hilafetten ve saltanattan kurtuluşunu sağlayan Cumhuriyet’in ilanının 100. yıldönümünü, bu ülkenin yurtseverleri, devrimcileri ve demokratları olarak Cumhuriyete ve yarattığı ilke ve değerlere saldıranlara karşı kutluyoruz.

Kurtuluş Savaşı ile bağımsızlığın kazanılması ve Cumhuriyet’in ilanının ardından devrimci-modernleşmeci dönüşümlerle çağdaş toplumsal yaşama geçiş süreci başlamış, eğitim-öğretim birliği tesis edilmiş, dil devrimi yapılmış, laiklik benimsenmiş; 1929 dünya ekonomik bunalımıyla birlikte planlı ekonomi, kamu işletmeciliğine geçilmiş, bu çerçevedeki sanayileşme hamleleri ile kamu-toplum yararını esas alan bir kalkınma yaklaşımı benimsenmişti.

Cumhuriyetle birlikte ülkemiz ciddi bir gelişme sürecine girmiş bu süreçte, mühendislik ülkemizin inşasında; kalkınmacı, toplumcu ve sanayileşmeci işlevlerle saygın bir yer edinmiş, örgütlenmesini de tamamlamıştı.

Buna karşın yaşadığımız süreçte ise ülkemiz ve cumhuriyet tüm değerleri ile birlikte saltanat, hilafet ve şeriat tarafları tarafından büyük bir karalama kampanyası ve saldırı ile karşı karşıyadır.

Ülkemiz ve halkımızın yoksullaştırılması, iktidarın kendi bekasını korumaya yönelik baskı ve şiddet politikaları eşliğinde yaşanıyor. Tarihi ilerleme ve gelişmelerin düşmanı olan dinci gericilik çağ dışı tarikatları da kullanarak laikliğe, demokrasiye, sosyal hukuk devleti gereklerine karşı açık bir mücadele yürütüyor. Kuvvetler ayrılığı, yasama erki, yargı bağımsızlığı, hukukun üstünlüğü ile tüm demokratik hak ve özgürlükler ayaklar altına alınmaktadır.

Ülkemiz sömürünün, savaşların, faciaların eşitsizliğin ve adaletsizliğin mekânı olmuştur.

Mühendislik bilim ve tekniğinin reddedilmesi, mesleğimizin itibarsızlaştırılması ve meslek örgütlerimizin tasfiye edilmeye çalışılması da bu koşullarla bağlantılı olarak gündeme gelmektedir. Ancak TMMOB Maden Mühendisleri Odası olarak belirtmek isteriz ki;  yaşanan tüm karşı-devrimci tasfiyelere, siyasal İslamcı iktidarın ve yandaşlarının saldırılarına karşı Cumhuriyete, ülkemize, halkımıza, ve mesleğimize geçmişte olduğu gibi bugünde gelecekte de sahip çıkmaya büyük bir inanç ve kararlılıkla devam edeceğiz.

Bu inanç ve kararlılıkla; meslektaşlarımızın ve halkımızın 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nı kutluyoruz.

Cumhuriyetimizin 100. Yılı Kutlu Olsun,

Yaşasın tam bağımsız, demokratik, laik Cumhuriyet.

 

TMMOB Maden Mühendisleri Odası

Yönetim Kurulu

29 Ekim 2023

Okunma Sayısı: 52