TMMOB Maden Mühendisleri Odası

ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI, KGM, TCDD, DSİ VE BELEDİYE BAŞKANLIKLARINDAN MADEN MÜHENDİSİ İSTİHDAMI KONUSUNDA TALEPTE BULUNULMUŞTUR

ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI, KGM, TCDD, DSİ VE BELEDİYE BAŞKANLIKLARINDAN MADEN MÜHENDİSİ İSTİHDAMI KONUSUNDA TALEPTE BULUNULMUŞTUR

ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI, KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ, TCDD GENEL MÜDÜRLÜĞÜ, DSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ VE BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIKLARINDAN, İLGİLİ BİRİMLERİNDE MADEN MÜHENDİSİ İSTİHDAMI KONUSUNDA TALEPTE BULUNULMUŞTUR

Ülkemizde Delme-Patlatma konusu ile ilgili en kapsamlı eğitim sadece Maden Mühendisliği bölümlerinin ders müfredatlarında verilmektedir. Maden Mühendisliği öğrencileri yaptıkları stajlarda birebir uygulamayı yerinde görmekte ve mühendis olduktan sonra da işlerinin gereği olarak patlayıcı madde konusuyla iç içe olduklarından bu alanda yetkinleşmektedir. Madencilik, taş ocağı işletmeciliği, baraj, gölet, tünel, demiryolu, metro, ve yol yapımı alanlarında çalışan maden mühendisleri bu alanlarda uzmanlaşmakta ve patlayıcı maddelerle ilgili konulara hakim olmaktadırlar. Bu nedenlerden dolayı patlayıcı madde kullanımı konusunda en fazla deneyimi olan meslek grubu Maden Mühendisliğidir.

Buna karşın, yapımında delme-patlatma yöntemi kullanılan projeler (Baraj, gölet, yol, demiryolu, hızlı tren, tünel, metro, kanal, HES vb.) için hazırlanan ÇED raporlarında, ÇED raporu hazırlama süreçlerinde maden mühendisi olmamasından dolayı ciddi hatalar yapmakta, bu hatalar gereksiz zaman ve maddi kaynak israfına yol açmaktadır.

Benzer bir biçimde, kamu kurum ve kuruluşlarının ilgili birimlerinde maden mühendisi istihdamı olmayışı/yetersizliği nedeniyle söz konusu projelerin projelendirme, ihale, uygulama ve denetleme süreçlerinde de ciddi hatalar yapılmakta, bu hatalar telafisi ağır maddi sonuçlar doğurmaktadır.  

Bu eksikliğin giderilmesi için delme-patlatma yöntemi kullanılan projelerle ilgili bulunan kamu kurum ve kuruluşları merkez ve taşra teşkilatlarının ilgili birimlerinde delme-patlatma ve kazı konusunda süreci yürütebilecek maden mühendislerini istihdam edilmesi gerekliliğini konusunda bilgilendirme yapılmış, bu çerçevede Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Karayolları Genel Müdürlüğü, TCDD Genel Müdürlüğü, DSİ Genel Müdürlüğü ve Büyükşehir Belediye Başkanlıklarından talepte bulunulmuştur.

Üyelerimizin bilgisine sunuyoruz.

Saygılarımızla

TMMOB Maden Mühendisleri Odası
Yönetim Kurulu
28 Ocak 2021, Ankara

 

 

Okunma Sayısı: 616
Yayın Tarihi: 28.01.2021
Dosyalar