TMMOB Maden Mühendisleri Odası

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü`ne Gönderilen Yazımız.

ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

İNÖNÜ BULVARI NO: 42

EMEK/ANKARA

Ankara; 05.02.2013

Sayı : 634

Bakanlığınızca çıkarılan İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLARININ GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK VE EĞİTİMLERİ HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK, 31 Ocak 2013 tarihinde Resmi Gazete‘de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

Yönetmeliğe göre, "Üç yıllık mesleki tecrübe ve (C) veya (B) sınıfı iş güvenliği uzmanlığı belgesine sahip iş güvenliği uzmanları; sektörel düzenleme kapsamında kendi meslek dallarına uygun işlerin yapıldığı işyeriyle sınırlı olmak üzere, bütün tehlike sınıflarındaki işyerlerinde görevlendirilebilirler. Bu hüküm, maddenin yürürlüğe giriş tarihinden itibaren yedi yıl geçerlidir. Bu süre içinde işyerinin tehlike sınıfına uygun belge almayan veya alamayan iş güvenliği uzmanları için söz konusu görevlendirmeler kazanılmış hak sayılmaz."

... " Bu madde kapsamında görev yapmak isteyenler, üç yıl içinde müracaat etme hakkına sahiptirler. Bu kişiler, Sosyal Güvenlik Kurumundan alınan ve en az üç yıl süreyle ikinci fıkrada belirlenen işyerlerinde çalıştıklarına dair en az 750 günlük prim ödeme kayıtlarını gösteren hizmet dökümüyle birlikte yapacakları sözleşmeleri Genel Müdürlüğe bildirirler. Bu kapsamda görevlendirilenler bu maddenin yürürlüğü süresince haklarını kullanabilirler." denilmektedir.

Bu anlamda, teknik nezaretçilik yapan maden mühendisleri ile sektörde daimi olarak istihdam edilen maden mühendislerinin istenilen süre çalışmalarını belgelemeleri durumunda yönetmelikte belirtilen haklardan faydalanmaları gerekmektedir. Bu konuda Oda olarak her türlü bilgi ve belge desteğini vereceğimizi belirtir, üyelerimizin haklarının korunması konusunda gerekli hassasiyeti göstereceğiniz inancıyla çalışmalarınızda başarılar dileriz.

Saygılarımızla

Mehmet TORUN

Yönetim Kurulu Başkanı

Okunma Sayısı: 2116
Yayın Tarihi: 05.02.2013