TMMOB Maden Mühendisleri Odası

ÇAĞRIMIZ BÜTÜN KADIN MESLEKTAŞLARIMIZA

ÇAĞRIMIZ BÜTÜN KADIN MESLEKTAŞLARIMIZA

ÇAĞRIMIZ BÜTÜN KADIN MESLEKTAŞLARIMIZA

Kadınlar olarak; her gün, kadını tutsaklaştıran, her türden şiddeti, zorbalığı, tacizi ve tecavüzü sistematik hale getiren ve normalleştiren zihniyete maruz kalıyoruz. Kadın katillerinin, şiddet sanıklarının, tacizcilerin ve çocuk istismarcılarının egemenlerce bizzat korunduğu ve kollandığı pratiklere her geçen gün yenileri ekleniyor.

Kadın emeği her geçen gün daha da değersizleştiriliyor.

Cinsiyetçi roller nedeniyle ev ve aile işlerine erkeklere oranla kat be kat fazla zaman harcadıkları için 20 milyon kadın çalışma yaşamına katılamıyor. Katıldığında ise; kendine güvencesiz, ucuz emek olarak yer buluyor ve erkeklere oranla daha düşük ücretlere katlanmak zorunda bırakılıyor. Savaşlardan olduğu gibi, ekonomik kriz ve işsizlikten de yine en çok kadınlar etkileniyor. 

Ülkemiz kadınların işgücüne katılım oranı ve kadın-erkek gelir eşitsizliğinde, 26 ülke arasında son sırada yer alıyor.

Elbette cinsiyet ayrımcılığı ve ücret politikalarından kadın mühendisler de nasiplerini alıyorlar. Şantiyelerde ve çalışma yaşamında mühendisliğin erkek mesleği olduğu düşüncesinin yaygın olması sebebiyle kadınlar üretim alanlarından uzak tutuluyor, daha çok sekretarya, dosya takibi ya da ofis işlerine yönlendiriliyor, daha düşük ücretler teklif ediliyor, işe girmede beceri ve bilgilerinden önce cinsiyetleriyle hep erkeklerin ardından düşünülüyor. 

Cinsiyet ayrımcı zihniyet, özellikle teknik alanlarda kadınları yok saymakta ve bu erkek egemen alanların ihlal edildiğini düşünmekte olduğunu, her ortamda göstermektedir. İş yerinde veya meslek örgütünde, meslektaş, yönetici, işveren, iş arkadaşı vb. olması bu durumu ne yazık ki değiştirmiyor.

Tüm KADIN meslektaşlarımıza çağrımızdır. Bu durumu değiştirmek sadece bizim elimizde emeğimizle, alın terimizle, bilgi ve tecrübemizle her yerdeyiz. Demokratik haklarımıza, eşit sosyal haklarımıza, aynı işte aynı yetkinlikte aynı ücreti talep etmeye ancak bir arada mücadele ederek sahip olabiliriz.

Tmmob Maden Mühendisleri Odası 47. DÖNEM KADIN ÇALIŞMA GRUBUMUZUN tüm kadın meslektaşlarımıza davetidir.

Gelin mücadelemize burada devam edelim.

Kadın Maden Mühendisleri olarak mesleğimize, emeğimize sahip çıkıyoruz.

Al yüreğini, bilgini kuşanda gel, kadınların kavgası var,

Umudumuzu beraber yeşertelim, mücadelemizi beraber büyütelim.

Çalışmalarımıza katılmak isteyen meslektaşlarımız ekteki formu doldurarak banukekec@maden.org.tr mailine göndermenizi rica ederiz.

Okunma Sayısı: 455
Yayın Tarihi: 18.04.2020
Dosyalar