TMMOB Maden Mühendisleri Odası

BİRLİK, MÜCADELE VE DAYANIŞMA GÜNÜ’NÜNDE ALANLARDAYIZ!

BİRLİK, MÜCADELE VE DAYANIŞMA GÜNÜ’NÜNDE ALANLARDAYIZ!

BİRLİK, MÜCADELE VE DAYANIŞMA GÜNÜ’NÜNDE ALANLARDAYIZ!

1 Mayıs işçi ve emekçi sınıflarının Birlik, Mücadele ve Dayanışma Günüdür. 1881 yılında Amerika’da 8 saatlik işgünü, eşit işe eşit ücret, sendikalaşma gibi temel taleplerle yola çıkan işçi ve emekçilerin mücadeleleri 1889 yılında 1 Mayıs gününün Birlik, Mücadele ve Dayanışma Günü olarak kutlanmasını sağlamıştır. 1 Mayıs’ın 135. yılında taleplerimizle alanlardayız.

Coğrafyamızda yaşanan savaş ve çatışmalı ortamda, İsrail’in Filistin sivil halkına çocuk, genç, kadın ve yaşlı demeden uyguladığı Siyonist saldırının hiçbir biçimde kabul edilebilirliği bulunmamaktadır. Bu saldırıların son bulması ve sorumlularının savaş suçlusu olarak yargılanması acil talebimizdir.

Bölgemizde halen devam etmekte olan Suriye, Ukrayna savaşları ve dünyanın diğer bölgelerinde süren çatışmalar halklara yoksulluk, zulüm ve acıdan başka bir şey bırakmamaktadır. Savaş ve çatışmalı ortamın son bulması, dünyada barışın egemen olması için mücadelemizi sürdürmeye devam edeceğiz.

Ülkemizdeki çalışma yaşamı da 1881 yılında ABD işçilerinin yaşadığı çalışma koşullarını aratmamakta hatta daha geri bir düzeydedir. Yaşanan başlıca sorunları; uzun çalışma süreleri, esnek çalışma biçimleri, düşük ücret uygulamaları, işsizlik ve dinlenme süreleri olarak sıralayabiliriz.

Birlik, Mücadele ve Dayanışma Günü’nde; uzun çalışma sürelerine karşı haftalık 35 saat çalışma süresi, güvenceli çalışma yaşamı, yoksulluk ücreti üzerinde ücret, işsizliğin son bulması, işveren adına yargılanmamak, çalışırken ölmemek, çalışma sürelerindeki izin ve molalar ile dinlenme süreleri hakkımızı kullanma, örgütlenmenin önündeki engellerin kaldırılması, adalet, barış ve demokrasi talepleri için ve aynı zamanda esnek çalışma biçimlerine, iş cinayetleri ve meslek hastalıklarına, düşük ücret uygulamalarına karşı çıkmak için alanlarda olacağız.

Ülkemizde uzun bir süredir uygulanan demokrasiden uzak, hak ve özgürlükleri boğmaya çalışan, laikliğin yerine gericiliğin, sosyal devlet anlayışı yerine tarikat-cemaat ilişkilerinin ve hukukun üstünlüğü yerine parti devleti anlayışının egemen olduğu tek adam yönetimine karşı çıkmak için alanlarda olacağız.

Çalışma alanlarımızda işlerimizi sürdürürken gerek işyerimizde olsun gerekse işyerimizi içine alan maden havzalarında olsun; mühendisler arasındaki dayanışmayı engelleyen statü farkı gibi unsurları ön plana çıkaran işverenlerin ve üst yöneticilerin tutum, davranış ve yönetim biçimleri meslektaşlarımız arasındaki dayanışmayı zayıflatmaktadır. Bizler statü farkı gibi sanal ayrılıkları besleyecek tutum ve davranışlara karşı çıkmalı, dayanışmayı her alanda büyütmeliyiz.

1 Mayıs Birlik, Mücadele ve Dayanışma Gününün aramızdaki bağları güçlendirici, süreklilik sağlayıcı ve tahkim edici yeniden bir başlangıç olması ve örgütlülüğümüzü güçlendirmesi için Haydi 1 Mayıs’a. 

Saygılarımızla.

Çalışırken Ölmek, İşveren Adına Yargılanmak İstemiyoruz!

Güvenli ve Güvenceli Bir Yaşam İstiyoruz!

Düşük Ücretle Çalışmak İstemiyoruz!

Yaşasın 1 Mayıs!

TMMOB Maden Mühendisleri Odası

Yönetim Kurulu

1 Mayıs 2024, Ankara

 

Okunma Sayısı: 247
Yayın Tarihi: 30.04.2024