TMMOB Maden Mühendisleri Odası

BASINA VE KAMUOYUNA

BASINA VE KAMUOYUNA

Odamız tarafından düzenlenen Türkiye 19. Kömür Kongresi, 21-23 Mayıs 2014 tarihleri arasında Zonguldak‘ta Dedeman Otelde gerçekleştirilecektir. Bu Kongre‘de de öncekilerde olduğu gibi, güncel bilgiler ışığında, kömürün aranmasından tüketimine kadar geçen süreçte kömür madenciliğinde yaşanan gelişmeler ve karşılaşılan sorunlar bilimsel verilerle tartışılacaktır. Kongre‘de işlenecek konular; Kömür Madenciliğinin Bilim ve Teknolojisi, Kömür Madenciliğinde İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği ve Kömür Madenciliğinin Ekonomi Politikası ve Sosyal Sorunları olarak belirlenmiştir.

Kongre‘de ayrıca, Maden Makinaları ve Donanımı Sergisi de ilgililerin ve delegelerimizin ziyaretine açık olacaktır.

Türkiye 19. Kömür Kongresi‘nde, Soma‘da yaşanan facia ile ilgili olarak 21 Mayıs 2014 Çarşamba günü saat 16:20‘de bilgilendirme oturumu, aynı gün saat 18:00‘de ise Zonguldak Madenci Anıtı önünde kitlesel basın açıklaması yapılacaktır.

Saygılarımızla;

TMMOB
Maden Mühendisleri Odası
Yönetim Kurulu
19 Mayıs 2014, Ankara

Okunma Sayısı: 769
Yayın Tarihi: 19.05.2014