TMMOB Maden Mühendisleri Odası

BARINMA EVRENSEL BİR HAKTIR.  İKTİDARIN ÖĞRENCİLERİ ÖTEKİLEŞTİREN, MÜŞTERİ GİBİ GÖREN MEVCUT ANLAYIŞI VE EKONOMİK NEDENLER İLE BARINMA HAKKI ENGELLENEMEZ.

BARINMA EVRENSEL BİR HAKTIR.  İKTİDARIN ÖĞRENCİLERİ ÖTEKİLEŞTİREN, MÜŞTERİ GİBİ GÖREN MEVCUT ANLAYIŞI VE EKONOMİK NEDENLER İLE BARINMA HAKKI ENGELLENEMEZ.

BARINMA EVRENSEL BİR HAKTIR.  İKTİDARIN ÖĞRENCİLERİ ÖTEKİLEŞTİREN, MÜŞTERİ GİBİ GÖREN MEVCUT ANLAYIŞI VE EKONOMİK NEDENLER İLE BARINMA HAKKI ENGELLENEMEZ.

İlk Covid-19 vakasının ülkemizde görüldüğü tarih olan 11 Mart 2020 tarihi ile birlikte hayatımızı etkileyen neredeyse tüm alanlarda salgına karşı önlemler alınmıştır. Önlem alınan alanlardan biri de eğitim olmuştur.

Üniversitelerde eğitim, Covid-19 salgınına karşı alınan önlemler kapsamında, 3 yarıyıl gibi uzun bir süredir uzaktan ve online olarak devam etmektedir. Gerek aşının bulunması  gerekse yüz yüze eğitime verilen uzun  ara gerekli önlemleri alarak yüz yüze eğitime başlamayı kaçınılmaz kılmıştır. Geçtiğimiz günlerde, iktidar yetkilileri  her ne kadar yüz yüze eğitime başlanılacağını açıklasa da;  barınma, beslenme gibi temel ihtiyaçlar da dahil hiçbir konuda ihtiyaçların giderilmesini sağlayabilecek bir alt yapı oluşturulmamıştır. Zaten ekonomik zorluklarla boğuşan öğrenciler, altından kalkamayacakları bir yükün altında ezilmeye mahkum bırakılmıştır. Özellikle büyükşehirlerde eğitimini sürdüren  üniversite öğrencilerinin, mevcut ev kiralarındaki ve yurt ücretlerindeki olağanüstü artışlar nedeniyle barınma ihtiyaçlarını karşılayabilme olanakları kalmamıştır. Ayrıca yurtların sayı olarak da yetersiz olması yıllardan beri süren diğer önemli sorundur. Pandemi ile birlikte dar gelirli ve yoksul halkın ihtiyaçlarını görmezden gelen ve hayat pahalılığı altında ezilmesinin esas sorumlusu olan iktidar, bugünkü öğrencilerin barınma sorununun da tek sorumlusudur. Yurt ve ev fiyatlarındaki  fahiş  artışlar karşısında ,  üniversite öğrencileri mağdur edilmekte ve anayasada da geçen eğitim görme hakkını kullanabilme olanakları yok edilmektedir. İktidar,  birçok alanda kendi uyguladığı yanlış politikaların nedeniyle ortaya çıkan bu mağduriyetleri gidermek bir yana, yurt ve ev bulamadığı için sokakta uyumak zorunda kalan ve durumla ilgili şikayetlerini dile getiren öğrencilere kulaklarını tıkamakta, şiddet yoluyla seslerini kısmak istemektedir. Aynı zamanda yetersiz olan yurt imkanları ile birlikte barınma sorunu, öğrencileri cemaat ve tarikat gibi yapılanmaların barınma imkanlarına muhtaç bırakmakta ve  dolaylı yoldan bu yapılarla ilişkiye itmektedir. İktidar, yıllardır öğrencilerin barınma sorununa göz kapayarak ve kulak tıkayarak bu  yurtlara dolaylı olarak yönelimi arttırmakta, tarikatlar ve cemaatler gibi gerici unsurların üniversitelerde örgütlenmesi açısından da uygun zemini yaratmış olmaktadır. Mevcut durum bu yönüyle de düşünüldüğünde, uzun vadede toplum üzerinde sosyal anlamda ciddi  tahribatlar ve olumsuz sonuçlar yaratacaktır.

Tüm üniversite öğrencilerinin beslenme, barınma ve ulaşım gibi  temel ihtiyaçlarını karşılayabilmesi için gerekli önlemler alınmalı ve öğrencilere yeterli oranda ekonomik destek  sağlayacak çalışmalar hızla yapmalıdır. İktidarın öğrencileri ülkenin geleceği olarak görmekten ziyade bir müşteri olarak gören bu anlayışı içerisinde, üniversitelerde demokratik ve özgür bir ortamın oluşması ve bilimsel anlamda başarılı çalışmaların üretilmesi mümkün değildir. Öğrencilerin barınma sorunu acilen çözülmeli, mağduriyetleri derhal giderilmelidir.

Saygılarımızla.

TMMOB Maden Mühendisleri Odası

Genç Madenci Örgütlülüğü

23 Eylül 2021, Ankara

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Okunma Sayısı: 374
Yayın Tarihi: 23.09.2021