TMMOB Maden Mühendisleri Odası

ASGARİ ÜCRET 2023 RAPORU YAYIMLANDI

ASGARİ ÜCRET 2023 RAPORU YAYIMLANDI

ASGARİ ÜCRET 2023 RAPORU YAYIMLANDI

Ücretli çalışan mühendis, mimar ve şehir plancılarının kayıt dışı ve düşük ücretlerle çalıştırılmasını önlemek amacıyla 2012 yılında SGK ve TMMOB arasında imzalanan İş birliği Protokolü, 2017 yılında SGK tarafından tek taraflı feshedilmiştir. Böylece ücretli çalışan meslektaşlarımızın ücretleri tamamen işverenin insafına ter­kedilmek istenmiştir.

Buna karşın Odamız tarafından ücretli çalışan üyelerinin ekonomik hak ve çıkarlarının korunabilmesi için “Oda Asgari Ücret Tarifesi” belirlenmiş ve bu “Tarifeye” uyulup uyulmadığının denetlenmesi yönelimine girilmiştir. Bu amaçla, üye belgelendirme işlemlerinde mü­hendis ile firma arasında Tarifeye uygun sözleşme ve/veya ücret bordrosu talep edilmiş, böylece mühendis emeğinin değersizleştiril­mesine engel olmaya, meslektaşlar arasında rekabet azaltılmaya, ücretli çalışan üyelerimizin ekonomik çıkarları korunmaya çalışılmıştır.

Önümüzdeki dönemde de “Asgari Ücret Tarifesinden Vazgeç­miyoruz” demeye devam edeceğimizin, ücretli olarak görev yapan meslektaşlarımızın hakları için onlarla birlikte mücadele edeceğimizin bilinmesini isteriz.

Saygılarımızla.

Okunma Sayısı: 927
Yayın Tarihi: 29.05.2023
Dosyalar