TMMOB Maden Mühendisleri Odası

ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞIYLA ANTALYA AKADEMİK ODALAR KURULU ARASINDA YER TAHSİSİ PROTOKOLÜ İMZALANDI

ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞIYLA ANTALYA AKADEMİK ODALAR  KURULU ARASINDA YER TAHSİSİ PROTOKOLÜ İMZALANDI
Antalya Büyükşehir Belediye Başkanlığıyla Antalya Akademik Odalar Kurulu arasında , 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 14. Maddesinde belirtilen belediyenin görev ve yetki sorumluları kapsamında iş birliği protokolü imzalanmıştır. Protokol kapsamında Antalya ili kepez ilçesi fabrikalar mahallesi sınırları içerisinde bulunan 29026 ada 1 parsel numaralı taşınmazın kullanımı Antalya Akademik Odaları kuruluna verilmiştir.
Antalya Akademik Odalar  Kurulu ile Antalya Büyükşehir Belediye Başkanlığı arasında imzalanan bu protokolde Antalya için yapılacak kent projelerinde; doğal varlıkların, insan sağlığının, yeşil alanların, ekosistemlerin korunması ve geliştirilmesi yanı sıra sürdürülebilir yaşam ve döngüsel ekonominin gerçekleştirilmesi hedeflenmektedir. 
Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin BÖCEK’in katılımıyla imzalanan protokol törenine TMMOB Maden Mühendisleri Odası Akdeniz Bölge Temsilcimiz Salih AKBOĞA, TMMOB Maden Mühendisleri Odası İKK Antalya Temsilcimiz Ali BALCI ve TMMOB Maden Mühendisleri Odası İKK Antalya Kadın Komisyonu Başkanı Gülşah ERGEN katılım sağlamıştır.
Okunma Sayısı: 300
Yayın Tarihi: 29.03.2024
Fotoğraf Galerisi