TMMOB Maden Mühendisleri Odası

ALTIN POLİTİKALARI SEMPOZYUMU II İPTAL EDİLMİŞTİR

ALTIN POLİTİKALARI SEMPOZYUMU II İPTAL EDİLMİŞTİR

ALTIN POLİTİKALARI SEMPOZYUMU II İPTAL EDİLMİŞTİR

İlkini 2009 Yılında Ankara’da gerçekleştirdiğimiz ve ağırlıklı olarak altının madencilik, çevre ve sosyal boyutunu ele aldığımız “Altın Politikaları Sempozyumu”nun ikincisini 30 Ocak 2021 Cumartesi günü gerçekleştireceğimizi 18 Ocak 2021 tarihinde duyurmuştuk.

“Altın Politikaları Sempozyumu II”, tüm insanlığı derinden etkileyen Covid-19 pandemisi koşullarında çevrim içi olarak gerçekleştirip youtube kanalımızdan yayınlamayı planlanmıştık. Daha önce yüz yüze gerçekleştirdiğimiz sempozyumlardan farklı bir yöntemle, çevrim içi olarak gerçekleştireceğimiz bu sempozyum Odamız açısından ilk çevrimiçi sempozyum olacak ve bizlere büyük deneyim kazandıracaktı.

Bu sempozyumda, birinci sempozyumda ele alamadığımız temel konulardan biri olan altının ekonomi politiğini işleyerek madencilik ve metalürjik süreçler sonrasında elde edilen altının ne tür süreçlerden geçtiği, kimlerin elinde biriktiği ve kimlere hizmet ettiği, uluslararası ekonomik ve siyasal ilişkilerde hangi rolleri üstlendiği, yani altının ekonomi-politik işlevleri çok boyutlu olarak ele alınmış olacaktı.

Bilindiği gibi tarihsel gelişimi açısından üretim; toplumun ihtiyaçlarını karşılamak üzere yürütülen kolektif bir faaliyettir. Günümüz kapitalist sistemi, geçmiş toplumsal düzenlerden farklı olarak, toplumun ihtiyaçlarından çok, tüketiminin körüklenerek kar, daha fazla kar etmeye odaklanmıştır. Bu nedenle özellikle geri bıraktırılmış ülkelerde insanlar temel ihtiyaçlarını bile karşılayamazken, kapitalist-emperyalist ekonomilerde lüks odaklı üretim ve ticaret alabildiğine artmıştır.  Bir başka ifadeyle günümüz toplumsal sistemi insan ihtiyaçlarını değil, sermayenin ihtiyaçlarını gözeterek üretim yapacak şekilde dizayn edilmiştir. Bu dizayn içerisinde insanın biyolojik ve sosyal yaşamı için çok gerekli olmayan değerli metallerin ve değerli taşların üretim ve ticareti belirgin bir yer tutmaktadır.

Uluslararası sermaye bazen direk olarak -üretim süreçlerinde yer alarak-, bazen de dolaylı biçimlerde, bağımlı ülkeleri borç batağına sürükleyerek, başta altın olmak üzere ülkelerin zenginliklerini yağmalamaktadır. Böylece tüm toplumun ortak mülkiyeti olan doğal kaynaklarımız tekil kişilerin ve şirketlerin zenginliğine dönüşmekte, uluslararası sömürünün bir aracı durumuna gelmektedir. Bu sempozyumda, günümüz sosyo-ekonomik sistemlerinde insani ihtiyaçların karşılanmasından çok, ulus ötesi sermayenin isteklerinin karşılanmasında rol oynayan araçlar ile ulusal ve uluslararası mekanizmalar ele alınacak, değerli bir metal olarak altının bu sömürü sürecindeki rolü tartışılacaktı. 

Hazırlıkları üç yıl süren sempozyumun kapsamı Odamız yetkili kurullarında belirlenmiş, içeriği ise içerisinde bilim insanlarının da bulunduğu Sempozyum Yürütme Kurulu tarafından oluşturulmuştur. Ancak Sempozyum Programının yayınlanmasından sonra gerçekleştirilmesine günler kala Sempozyum Yürütme Kurulunun son toplantısında Sempozyum kapsam ve içeriğinin değiştirilmesine yönelik öneri ve taleplerin gündeme gelmesi, Sempozyumun belirtilen kapsam ve içerikle anılan tarihte yapılması şansını ortadan kaldırmıştır. Bu nedenle 30 Ocak 2021 Cumartesi yapılacağı duyurulan “Altın Politikaları Sempozyumu II” iptal edilmiştir.

Odamız, her konuda olduğu gibi altın konusunda da çalışmalarını sürdürerek mesleğimizin,  meslektaşlarımızın ve halkımızın sorunlarını bilimsel, teknik, politik, ekonomik ve sosyal çerçevede ele alarak doğru bilgilendirme çabalarını sürdürecektir.

TMMOB Maden Mühendisleri Odası; 66 yıllık onurlu tarihine yakışır bir şekilde mesleğin ve meslektaşın sorunlarını ülkemizin ve halkımızın sorunlarından ayırt etmeden bilimden, emekten ve halktan yana mücadelesine örgütlü üyesinden aldığı güçle devam edecektir.

Üyelerimize ve kamuoyuna duyurulur.

Saygılarımızla.

TMMOB Maden Mühendisleri Odası
Yönetim Kurulu
29 Ocak 2021, Ankara

Okunma Sayısı: 418
Yayın Tarihi: 29.01.2021