TMMOB Maden Mühendisleri Odası

AKP, OLAĞANÜSTÜ HALİ SAVAŞ HALİNE ÇEVİRMEK İSTİYOR!

AKP, OLAĞANÜSTÜ HALİ SAVAŞ HALİNE ÇEVİRMEK İSTİYOR!

20 Temmuz 2016 tarihinde 3 aylığına ilan edilen OHAL‘in, 6. kez uzatılması üzerine TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Emin Koramaz 18 Ocak 2018 tarihinde basın açıklaması gerçekleştirdi.

AKP, OLAĞANÜSTÜ HALİ SAVAŞ HALİNE ÇEVİRMEK İSTİYOR!

 

Tam 18 aydır devam eden Olağanüstü Hal bugün bir kez daha uzatıldı. AKP, 3 ay daha hiçbir hukuki sorumluluk üstlenmeden, hiçbir denetim olmadan, anayasal ilkelere bağlı kalmaksızın ülkeyi yönetecek.

 

OHAL`in amacının darbecilerle hesaplaşmak, Gülen Cemaati üyelerini tasfiye etmek olmadığı konusunda artık kimsenin şüphesi kalmamıştır. OHAL`in amacı, AKP`nin iktidar olanaklarını sınırsız ve sorumsuz biçimde kullanabileceği bir korku rejimini sürekli kılmaktır.

 

OHAL rejiminin ekonomide, siyasette ve toplumsal yaşamda yarattığı tahribat, ülkeyi büyük bir karanlığa doğru sürüklemektedir.

 

Kapsamı ve içeriği öngörülemeyen Kanun Hükmünde Kararnamelerin yarattığı istikrarsızlık ve endişe, sadece siyasal krizi değil, ekonomik krizi de giderek derinleştirmektedir. İşsizlik, yoksulluk ve pahalılık sürdürülemez bir noktaya varmıştır.

 

Çocuklarını ısıtacak odun bulamadığı için intihar eden annelerin, geçinemediği için TBMM önünde kendini ateşe veren işsizlerin, açlığını haykırmak için İŞKUR önünde soyunan emekçilerin acı hikâyeleri yaşadığımız krizin boyutlarını gözler önüne sermektedir.

 

AKP, halkın içinde bulunduğu bu duruma çözüm bulmak yerine, krizi örtbas edebilmek için ülkeyi savaşa sürüklemektedir. AKP, Olağanüstü Hali savaş haline çevirmek istemektedir.

 

Şiddet ve savaş politikaları OHAL`in yol açtığı sorunları büyütmekten, acıları derinleştirmekten ve ülkemize yeni ölümler getirmekten başka bir sonuç yaratmayacaktır.

 

Anayasa`nın askıya alındığı, Anayasa Mahkemesi kararlarının tanınmadığı, hukukun işletilmediği, parlamentonun görevini yapamadığı, yargının bütünüyle siyasal iktidarın güdümüne girdiği, özgür basının susturulduğu, muhalif yapıların baskı altına alındığı, savaş ve şiddetle beslenen bu zorbalık rejimine artık yeter!

 

Ülkenin geleceği için OHAL derhal kaldırılmalı, Kanun Hükmünde Kararnameler geri alınmalı ve savaş politikalarından vazgeçilmelidir.

 

Emin KORAMAZ

TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı

Okunma Sayısı: 363
Yayın Tarihi: 18.01.2018