TMMOB Maden Mühendisleri Odası

AKP`NİN TORBA YASASINA İZİN VERMEYECEĞİZ...

AKP`NİN TORBA YASASINA İZİN VERMEYECEĞİZ...

TMMOB üyeleri, TMMOB Yasası‘ndaki değişiklikleri de içeren torba yasaları 8 Ocak Perşembe günü İKK‘ların bulunduğu tüm illerde Çevre ve Şehircilik Bakanlığı İl Müdürlükleri önüne siyah çelenk bırakarak protesto ettiler.

Ankara‘da Çevre ve Şehircilik Bakanlığı önünde yapılan eyleme çok sayıda TMMOB ve Oda yöneticisi katıldı. Eylemde basın açıklaması TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Soğancı tarafından okundu.

İstanbul`daki açıklamaya TMMOB üyelerinin yanı sıra ve DİSK İstanbul Bölge Temsilciliği, Validebağ Savunması, İstanbul Kent Savunması ve Park forumlarından insanlar da katıldılar.

Kocaeli`nde ise Çevre ve Şehircilik Bakanlığı İl Müdürlüğü`ne siyah çelenk bırakmak isteyen TMMOB üyeleri Rauf Orbay Sokak`ta çevik kuvvet tarafından durduruldu. Basın açıklamasını burada yapan TMMOB üyeleri çelengi de aynı sokakta bulunan bir ağaca bıraktılar.

BASIN AÇIKLAMASI

AKP İktidarının tüm ülkeyi yeniden dönüştürme, halka ait tüm alanları sermayeye açma, kentsel ve doğal değerleri talan etme politikalarında artık son aşamaya gelindi. Siyasal İktidar, hazırladığı torba yasalarla kamusal alanlara el koyma ve rant süreçlerinin önündeki son engelleri de kaldırma hazırlığında.

AKP İktidarının gündeme getirdiği son iki torba yasa imar, yapılaşma, meslek alanları ve çalışma hayatında önemli değişiklikler getiriyor. Tabi ki bu torbanın içinde AKP`nin rant politikalarının önünde en büyük engel olarak gördüğü TMMOB de var.

Çünkü TMMOB ve Odaları;
AKP`nin kentler üzerindeki oyununa karşı durdu, "Kentsel dönüşüm" adı altında "rantsal dönüşüme" karşı çıktı,

Çünkü TMMOB ve Odaları;
Yayınladıkları raporlar, basın açıklamaları, açtıkları davalarla AKP`nin ormanları, kıyıları, meraları; suyumuzu, toprağımızı yağmalamasının önünde durdular,

Çünkü TMMOB ve Odaları;
Neoliberal politikalarla bu ülkenin yağmalanmasına karşı, kamu yararı için mücadele ettiler.

Çünkü TMMOB ve Odaları;
hukuksal girişimlerle, siyasi iktidarın rant amaçlı politikalarına, serbestleştirme, özelleştirme uygulamalarına, yağma ve talana "dur" dedi; taşeronlaştırma uygulamalarına, işten çıkarmalara, işsizlik, yoksulluk ve düşük ücretlere karşı, yüzlerce işyerinde direnen işçilerle bir arada oldu.

İşte bu yüzden TMMOB AKP`nin hedefinde… 

Ülkemizde iş cinayetlerinin ve yolsuzlukların üzerine toprak atılırken; bu canların hesabını soran ve rant dağıtımına karşı toplumsal faydanın peşinde koşan TMMOB ve bağlı Odaları iktidar tarafından yok edilmek isteniyor. Önce mali denetim tehdidiyle, sonra miting meydanlarında hedef göstererek, ardından yetkilerini kısıtlayarak TMMOB üzerinde vesayet oluşturmaya çalışan iktidar, istediğine bir türlü ulaşamayınca şimdi yasasını değiştirerek TMMOB`nin örgütlülüğünü dağıtmak, parçalanmış bir yapıyla ülkemizin mühendis ve mimarlarının toplumdan yana gür sesini kesmek istiyor.

Ancak bilinmelidir ki mühendis, mimar, şehir plancıları ve meslek örgütleri; ülke, kamu, halk, meslek, meslektaş yararı bütünlüğündeki mücadelesini sürdürecek, AKP gericiliği,  piyasacılığına ve diktasına teslim olmayacaktır.

Odalarımız ve Birliğimiz TMMOB, 1970`lerden bugünlere dek oluşturduğu demokratik mevzileri koruyacaktır. Toplumsal muhalefet güçleriyle birlikte eşit, özgür, demokratik, halkının refah,  kardeşlik ve barış içinde yaşadığı, gericiliğin dogmatizminin alt edildiği, bilim ve tekniğin aydınlatıcılığındaki yeni bir Türkiye mücadelesini kararlılıkla sürdürecektir.

Şimdi Çevre ve Şehircilik Bakanına sesleniyoruz;

Hazırladığınız yasa değişikliği,  

meslek alanlarımızın ve örgütümüz TMMOB`nin tüm birikimlerini halkımızın yararına kullanmaya, AKP iktidarının yarattığı rant düzenini teşhir etmeye, ülkemizi aydınlık geleceğe taşımak için var gücümüzle çalışmaya devam etmemizi engelleyemeyecektir.

Unutmayın ki; siz TMMOB`yi yok etmeye çalışsanız da TMMOB her yerde…

TMMOB Soma`da; Ermenek`te, Zonguldak`ta;

TMMOB, Atatürk Orman Çiftliği`nde;

TMMOB, bu ülkenin toprağının altını üstüne getirenlere karşı Kazdağlarında,

TMMOB, emperyal güçlerin dayattığı nükleer santrallere karşı Mersin`de, Sinop`ta;

TMMOB, suyumuzun ticarileştirilmesine karşı Karadeniz`de, Akdeniz`de, Ege`de;

TMMOB, Alakır vadisinde, Artvin Cerattepe`de, Yırca`da, Diyarbakır Hevsel bahçelerinde, Burdur`da, Bartın`da, Sakarya Karasu`da; TMMOB, Taksim`de, Gezi`de, Anadolu`da, kentte, kırda bu ülke insanının yaşadığı her yerde…

O yüzden bu torba yasaları derhal geri çekin.

Torba yasalarla altyapısı hazırlanan yalana, talana, yıkıma, yağmaya İZİN VERMEYECEĞİZ.

Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği

Okunma Sayısı: 298
Yayın Tarihi: 08.01.2015
Fotoğraf Galerisi