TMMOB Maden Mühendisleri Odası

ADALET BAKANLIĞI HUKUK İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BİLİRKİŞİLİK DAİRE BAŞKANLIĞI ZİYARET EDİLDİ

ADALET BAKANLIĞI HUKUK İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BİLİRKİŞİLİK DAİRE BAŞKANLIĞI ZİYARET EDİLDİ

ADALET BAKANLIĞI HUKUK İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BİLİRKİŞİLİK DAİRE BAŞKANLIĞI ZİYARET EDİLDİ

Yönetim Kurulu Başkanı Ayhan Yüksel, Bilirkişilik Çalışma Grubu Üyemiz Muharrem Toralıoğlu, Bilirkişilik Eğitim Koordinatörü Hakan Kemikkıran‘ dan oluşan Odamız Heyeti 17.04.2018 tarihinde Bilirkişilik Daire Başkanı İzzet Başara‘ yı makamında ziyaret etti.

"Bilirkişilik Uzmanlık Alanları" ile ilgili yaşanan eksikliklerin, belirsizliklerin ve mühendislik disiplinlerinin iç içeliğinden kaynaklı yaşanan sorunların çözümü hususunda fikir alış verişinde bulunuldu.

Bilindiği üzere; mühendislik disiplinleri, Türk Mühendis Ve Mimar Odaları Birliği`ne (TMMOB) bağlı Odaların Serbest Müşavirlik Mühendislik ve Mimarlık Hizmetleri ve Büro Tescil Belgesi Yönetmeliklerinde yer alan uzmanlık ve alt uzmanlık alanlarında yürütebilecekleri faaliyetleri mesleki disiplin alanlarını aşacak tarzda güncellemiş olmaları yapılacak görevin içini boşaltacaktır.

Odamız, bu çerçevede kamu yararını da gözeterek yapmış olduğu çalışmalar neticesinde Bilirkişilik Uzmanlık ve Alt Uzmanlık Alanlarının mesleki displinlere değme noktalarının tekrar gözden geçirilmesinin gerektiğini tespit etmiştir.

Bu çerçevede çalışmalarımız devam edecektir.

TMMOB Maden Mühendisleri Odası

Yönetim Kurulu

Okunma Sayısı: 784
Yayın Tarihi: 17.04.2018