TMMOB Maden Mühendisleri Odası

9. ULUSLARARASI KIRMATAŞ SEMPOZYUMU VE SERGİSİ

TMMOB Maden Mühendisleri Odası tarafından düzenlenen “Kırmataş Sempozyumu” ile “Delme Patlatma Sempozyumu" gerek konuları gerekse hitap ettiği sektör itibariyle ortak paydalarının bir hayli fazla olması nedeniyle ve ilgili tüm sektör bileşenlerini bir araya getirmek amacıyla ilk kez, aynı tarih ve mekânda paralel olarak düzenlenmesi kararı alınmıştır. Bu bağlamda 9. Uluslararası Kırmataş Sempozyumu ve 10. Uluslararası Delme Patlatma Sempozyumu, TMMOB Maden Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi tarafından 24-25 Kasım 2020 tarihlerinde Antalya’ da gerçekleştirilecektir.

Kırmataş sektörü, ulaştığı yatırım düzeyi, yıllık bilançosu, üretim boyutu ve sağladığı istihdam ile madencilik alanında ülkemize katma değer üreten özel ve önemli bir iş kolu durumundadır. Kırmataş sektörü yürürlükteki yasalardan, üretimden, ürün temini ve kalitesinden, çevresel etkilerinden, işçi sağlığı ve iş güvenliği ile arazi kullanımından kaynaklanan çok ciddi sorunlarla karşı karşıyadır. Özellikle artan yoğun ve plansız/çarpık kentleşme alanları içinde kalmış kırmataş ocak işletmelerinin sürdürülebilir üretimleri, bilimsel ve teknik açıdan yeniden yapılandırılma gerekliliklerini ortaya çıkarmaktadır.

Bu sempozyum ile, Kırmataş sektörüne yönelik mevcut sorunların bilimsel ve teknik olarak gözden geçirilmesi, bunların çözümüne yönelik akademik ve teknolojik gelişmelerin mühendisler, üreticiler ve ilgili bileşenlerle tartışılması, katılımcılara aktarılması planlanmaktadır. TMMOB Maden Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi olarak tüm paydaşlarımızı 9. Uluslararası Kırmataş Sempozyumu’na davet ediyoruz.

TMMOB Maden Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi

Okunma Sayısı: 250
Yayın Tarihi: 16.04.2020