TMMOB Maden Mühendisleri Odası

9. Uluslararası Endüstriyel Hammaddeler Sempozyumu ve MINEX 2015 fuarı gerçekleştirildi.

9. Uluslararası Endüstriyel Hammaddeler Sempozyumu ve MINEX 2015 fuarı gerçekleştirildi.

 
TMMOB Maden Mühendisleri Odası İzmir Şubesi ve Dokuz Eylül Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Maden Mühendisliği Bölümü işbirliği ile düzenlenen 9. Uluslararası Endüstriyel Hammaddeler Sempozyumu 14-15 Mayıs 2015 tarihlerinde İzmir`de MINEX 2015 fuarı ile birlikte gerçekleştirildi.

 

Oda Başkanımız Ayhan YÜKSEL‘in Sempozyum Açılış Konuşması:

 Hepinizi 15.000 maden mühendisi, yönetim kurulumuz ve şahsım adına saygı ile selamlıyorum. Maden Mühendisleri Odası çalışmalarını mesleğinin ve meslektaşlarının sorunlarını ülke ve dünya sorunlarından ayırt etmeden, üyesinden aldığı güç ve üyelerinin amatör çalışmalarıyla yürütmekte olup örgütlülük ve bilgi birikimi bakımından sektörün en büyük örgütü olma özelliğini taşımaktadır. Bu birikime etikten, bilimden, emekten ve halktan yana izlemiş olduğu politikaları da eklediğimizde sektör içerisinde daima en iyisini daima en güzelini ve en başarılısını yapmak Odamız açısından bir zorunluluktur.

Bu nedenle 6. MINEX Madencilik Doğal Kaynaklar ve Teknolojileri Fuar`ı için ülkemizin en güzel, en büyük ve en başarılı fuar kenti İzmir`i seçtik, bir kamu kuruluşu olması nedeniyle İZFAŞ`ı seçtik ve bunları bünyesinde barındıran İzmir B.B. Başkanlığını seçtik. Bu tercihimizde geçmişte haklı çıktık. Gelecekte de haklı çıkacağımızı  ümit ediyorum.

Odamız düzenlemiş olduğu kongre ve sempozyumlarla sektörün, mesleğin ve meslektaşlarımızın bilimsel anlamda ki ihtiyaçlarını karşılarken, bu etkinlikler kapsamında düzenlemiş olduğu sergi ve fuarlar ile de sektör ile tedarikçiler arasında sağlıklı bağlar kurulmasına katkı sağlamaktadır. Bu kapsamda İzmir BBB İZFAŞ ile birlikte düzenlemiş olduğumuz 6. Madencilik, Doğal Kaynaklar ve Teknolojileri Fuarı (MINEX) ile 9 Eylül Üniversitesi Maden Mühendisliği Bölümünün destekleriyle düzenlemiş olduğumuz 9. Endüstriyel Hammaddeler Sempozyumunun sektörümüzün, mesleğimizin ve meslektaşlarımızın gelişimine sağlayacağı katkı için emeği geçen herkese çok teşekkür ederim.

Dünya, ülkemiz ve sektörümüz zor günlerden geçmektedir. İnsanlığın kuruluşu ile birlikte kaynakların kullanımı ve paylaşımı daima sorun ve yaşanan savaşların da nedeni olmuştur. Emperyalist güçler ile işbirlikçileri ellerinde bulundurdukları güç ile doğal kaynakları ve madenleri de ellerinde bulundurarak güçlerine güç katmak istemişlerdir. Bu nedenle ne doğal kaynakları ne de yönetim erkini geniş halk kitleleri ile paylaşmamışlar ve ben yaptım oldu anlayışı ile kentleri, ülkeleri ve dünyayı yönetmişlerdir. Ülkemize baktığımızda da durumun farklı olmadığını görmekteyiz. Kentlerin yönetiminde de sektörümüzün yönetiminde de aynı anlayış devam etmektedir. Bu nedenledir ki 2012 yılında çıkan ve sektörümüzü darboğaza sokan Başbakanlık Genelgesi hala yürürlüktedir.

Sektörümüzün en önemli sorunlarından biri de ülkenin genel ekonomik politikalarından ve çalışma ilişkilerinden ayrı tutmadığımız hatta bu politikaların bir sonucu olarak gördüğümüz işçi sağlığı ve iş güvenliği sorunudur. Dünya tarihinin önemli ülke tarihinin ise en büyük faciası buradan 120 km. uzaktaki Soma`da yaşanmıştır. Dün 13 Mayıs 2015 Soma Faciasının birinci yıl dönümü idi ve biz Maden Mühendisleri Odası olarak tüm şubelerimiz ile birlikte Soma`da idik. Soma halkının ve meslektaşlarımızın acılarını paylaşmak için orada idik. Davanın takipçisi olacağımızı söylemek için orada idik. Ölen ya da ölemeyen maden mühendisleriyle tüm maden emekçilerinin haklarını korumak için orada idik. Yüreğimiz Soma`da öfkemiz her yerde. Unutmayacağız, unutturmayacağız.

Madencilik insanlık tarihi kadar eski ve insanlığın vazgeçemeyeceği bir sektör olmakla kalmayıp çoğu alt sektörü ile de insanlık tarihinde yeni çağların açılmasına neden olmuştur. İşte bu alt sektörlerden birisi de endüstriyel hammadde madenciliğidir.
  
İnsanlık tarihi kadar geçmişi olan hammadde madenciliğinin toplumların sivilleşmesinde ve gelişmesinde önemli rolü vardır. Tarihsel geçmişinin izinde günümüzde ulaşılan teknolojik gelişme ve yaşam standardı hammadde madenciliğinin insanlık var oldukça devam edeceğine işaret etmektedir. Diğer taraftan maden kaynakları uzun jeolojik süreçler sonucunda oluşmuş ve yenilenemeyen oluşumlardır. Bu çerçevede insanlık tarihi boyunca sadece bir kere uygarlığın kullanımına sunulacak hammadde kaynaklarının uygularlığımız sahip olduğu en ileri teknoloji, bilim ve toplumsal fayda ile çıkarılması sadece geçmişten gelen bir miras değil aynı zamanda gelecek nesillere  aktarılacak bir bilinç düzeyidir. 

Ülkemiz, doğal kaynaklar açısından önemli bir potansiyel taşımaktadır. Ancak ülke ekonomisinde madenciliğin önemli bir yeri olduğu söylenemez. Türkiye, üretilen madensel kaynak çeşitliliği açısından, 152 ülke arasında, 29 maden türünde yapılan üretim baz alındığında, 10. sırada yer almaktadır; ancak üretici ülkelerin dünya pazarı içi payları  sıralamasında % 0.16 oranı ile 52. sıradadır. Kendi kaynaklarını yok sayan, kaynaklarını kullanmayan bir ülkenin kalkınması mümkün değildir. Kalkınmanın ve yaşam seviyesinin belirleyicisi olarak kabul edilen sanayi, enerji ve tarım sektörlerinin temellerini de madencilik oluşturmaktadır. Son yıllarda izlenen yanlış politikalar sonucu sanayi sektörleri yerine hizmetler sektörünün genişlemesi, sanayi sektörlerine hammadde sağlayan madencilik sektörünü de zor durumda bırakmıştır. Madencilik  sektörünün kalkınmadaki kritik önemi, sadece fazla miktarlarda üretilip yurt dışına satılarak gelir elde edilmesinde değil, yerli sanayiye düşük maliyette ve kaliteli girdi sağlamasındadır. Bu vizyon çeşitlilik açısından oldukça avantajlı olduğu yeraltı kaynaklarının değerlendirilmesinde göz önünde bulundurulmalı, yeraltı kaynakların işletilmesinde kamu yararı öncelikli, çevresel duyarlılıklar dikkate alınarak mühendislik bilim ve teknolojisi en üst düzeyde kullanılmalıdır.

Odamız tarafından Dokuz Eylül Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Maden Mühendisliği Bölümü işbirliğiyle düzenlenen 9. Uluslararası Endüstriyel Hammaddeler Sempozyumu‘nda amaçlanan, en son gelişmelerin tartışılması için  sektörünün tüm bileşenlerinin yer alacağı bilimsel bir platform oluşturmaktır. Bu amaçla gerçekleştirilen Sempozyumun Ülkemizin ve sektörün sorunlarının çözümüne katkı koyacağına inanmaktayız.

Yine İzmir BBB İZFAŞ ile ortaklaşa düzenlemiş olduğumuz 6. MINEX Madencilik Doğal Kaynaklar ve Teknolojileri fuarının sektör temsilcileri ile tedarikçilerin  nitelikli ilişkiler kurarak ortak paydada buluşmalarına yardımcı olacağını düşünmekteyiz.
 
TMMOB Maden Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu olarak başta İzmir Şube`mizi bugünlere taşıyan Yönetim Kurulu üyelerimiz ile Sempozyumumuzu ve fuarımızı  uluslararası platforma taşıyarak Odamızın başarılarına bir yenisini daha ekleyen yürütme kurulu üyelerimize, etkinliğin bilimsel niteliğini yükselten bilim kurulu üyelerimize, bildiri ve sunum hazırlayan bilim insanlarına, yönetimleriyle katkı koyan oturum başkanlarımıza, sempozyuma desteklerini esirgemeyen tüm kurum ve kuruluşları ile İzmir Büyükşehir Belediyesi ve İZFAŞ çalışanlarına teşekkür eder saygılar sunarız.

Ayhan YÜKSEL
TMMOB Maden Mühendisleri Odası
Yönetim Kurulu Başkanı
14 Mayıs 2015, İzmir
 

Okunma Sayısı: 475
Yayın Tarihi: 17.05.2015
Fotoğraf Galerisi