TMMOB Maden Mühendisleri Odası

9. ULUSLARARASI ENDÜSTRİYEL HAMMADDELER SEMPOZYUMU SONUÇ BİLDİRGESİ

9. ULUSLARARASI ENDÜSTRİYEL HAMMADDELER SEMPOZYUMU SONUÇ BİLDİRGESİ

9. ULUSLARARASI ENDÜSTRİYEL HAMMADDELER SEMPOZYUMU SONUÇ BİLDİRGESİ

İnsanlık tarihi kadar geçmişi olan hammadde madenciliğinin toplumların sivilleşmesinde ve gelişmesinde önemli rolü vardır. Tarihsel geçmişinin izinde günümüzde ulaşılan teknolojik gelişme ve yaşam standardı hammadde madenciliğinin insanlık var oldukça devam edeceğine işaret etmektedir. Diğer taraftan maden kaynakları uzun süreçler sonucunda oluşmuş ve yenilenemeyen oluşumlardır. Bu çerçevede insanlık tarihi boyunca sadece bir kere uygarlığın kullanımına sunulacak hammadde kaynaklarının uygarlığımız sahip olduğu en ileri teknoloji, bilim ve toplumsal fayda ile çıkarılması sadece geçmişten gelen bir miras değil aynı zamanda gelecek nesillere aktarılacak bir bilinç düzeyidir.  Bu bilinç düzeyinin yaygınlaştırılması, geliştirilmesi ve aktarılması misyonunu üstlenmiş olan TMMOB Maden Mühendisleri Odası madencilik sektörünü ve bilimsel bileşenlerini sürekli bir araya getirecek Kongreler, Sempozyumlar, Çalıştaylar ve eğitimler düzenlemektedir.  Bu vizyon çerçevesinde TMMOB Maden Mühendisleri Odası İzmir Şubesi ve Dokuz Eylül Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Maden Mühendisliği Bölümü işbirliği ile düzenlenen9. Uluslararası Endüstriyel Hammaddeler Sempozyumu 14-15 Mayıs 2015 tarihlerinde İzmir`de MINEX 2015 fuarı ile birlikte gerçekleştirilmiştir. Soma faciasının yıl dönümünde organize edilmiş olan Sempozyumda yitirdiğimiz tüm madenciler ve kazada hayatını kaybetmiş olan beş meslektaşlarımız anısına bilimsel oturumlar düzenlenmiştir. 297 delegenin kayıtlı olduğu Sempozyumda ulusal ve uluslararası bilim insanları tarafından 36`sı sözlü, 36`sı poster olmak üzere toplam 72 adet bildiri sunulmuştur.

İki gün süren Sempozyum kapsamında dile getirilen görüşler ve saptamalar ana başlıkları ile aşağıda özetlenmiştir.

•Türkiye sahip olduğu sınırlar içerisinde otuzdan fazla endüstriyel mineral üretimi ile Dünya`daki oldukça zengin ülkelerden birisidir. Ancak ekonomik açıdan değerlendirildiğine dış ülkelere ihraç edilen endüstriyel hammadde ile dış ülkelerde işlenerek ithal edilen uç ürün endüstriyel hammadde arasında eşit ton bazında ortalama 70 dolar açık oluşmaktadır. Küresel madencilik firmaları tarafından en yüksek kar yaklaşımıyla bilinçli olarak oluşturulan bu olumsuz tablo ancak endüstriyel hammaddelerden katma değeri yüksek ürüne yönelik ulusal yatırımlar ile mücadele edilebilir. Endüstriyel Mineral varlığını toplumsal refaha, zenginliğe dönüştürmek için katma değer yaratmak zorunludur.

•Katma değer bir üründeki nitelikli emeğin ölçüsü olarak tanımlanmaktadır. Nitelikli emek ise önce Ar-Ge ile bilgi üretimi daha sonra bu bilgilerin kullanılacağı üretim sürecini, yöntemini ve/veya teknolojiyi oluşturan emektir. Bu çerçevede Endüstriyel hammadde üretimi yapan sanayi kuruluşları ile Üniversitedeki bilim insanları endüstriyel hammadde kaynaklarımızın en yüksek toplumsal fayda sağlamasına yönelik AR-GE faaliyetlerini yürütmelidir.

•Madencilik faaliyetleri ile gerçekleştirilen endüstriyel hammadde üretimi çalışmalarında çevresel duyarlılıklar en üst düzeyde göz önünde tutulmalıdır.

•Son yıllarda meydana gelen ve bazıları facia boyutuna ulaşan iş kazaları endüstriyel hammadde madenciliğini de etkilemektedir. Emniyetli ve risklerin en az olduğu çalışma ortamı mühendislik bilim ve tekniği yanında gerekli iş sağlığı ve güvenliği eğitimleriyle sağlanmalıdır.

Kamuoyunun bilgisine sunarız.

TMMOB
MADEN MÜHENDİSLERİ ODASI
İzmir Şubesi Yönetim Kurulu
İzmir, 15 Mayıs 2015

Okunma Sayısı: 408
Yayın Tarihi: 25.05.2015