TMMOB Maden Mühendisleri Odası

9. MADEN MAKİNALARI VE TEKNOLOJİLERİ KONGRESİ (IMMAT) AÇILIŞ KONUŞMASI İLE BAŞLAMIŞTIR.

9. MADEN MAKİNALARI VE TEKNOLOJİLERİ KONGRESİ (IMMAT) AÇILIŞ KONUŞMASI İLE BAŞLAMIŞTIR.
13-15 Eylül 2023 tarihinde, Madencilik, Doğal Kaynaklar ve Teknolojileri Fuarı (MINEX) ile eş zamanlı gerçekleşecek olan 9. Maden Makinaları ve Teknolojileri Kongresi (IMMAT) Oda Yönetim Kurulu Başkanı Ayhan Yüksel'in açılış konuşması ile başlamıştır.


Saygıdeğer Meslektaşlarım,

Değerli Konuklar,

 

Hepinizi TMMOB Maden Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu adına sevgi, saygı ve dostlukla selamlıyorum.

İzmir Büyükşehir Belediyesi İZFAŞ Genel Müdürlüğü ve TMMOB Maden Mühendisleri Odası tarafından ortaklaşa düzenlenen 9. Uluslararası Maden Makinaları ve Teknolojileri Kongresi (IMMAT) ile 10. Madencilik Teknolojileri ve Doğal Kaynaklar Fuarı (MINEX) açılış törenine, Cumhuriyetimizin kuruluşunun 100. Yılında kuruluşun ve kurtuluşun kenti İzmir’e hoş geldiniz, sefalar getirdiniz.

 

Saygıdeğer Konuklar;

Değerli Meslektaşlarım;

 

Ülkelerin kalkınmasının tek ve en önemli yolu sanayi, tarım ve hizmetler sektöründe kamu yararı doğrultusunda ulusal kalkınmaya yönelik planlı bir üretimin gerçekleştirilmesiyle sağlanabilir.

Planlı ve başarılı üretimin tek yolu ise bilimsel ve teknik uygulamalardır.

Bilimsel ve teknik uygulamaların yaşama geçirilmesi ise mühendislik hizmetleriyle sağlanabilmektedir.

 

Kalkınma, üretim ve bilimsel mühendislik uygulamaları için kamu yararı doğrultusunda, emekten ve halktan yana politikalara ihtiyaç olup bu yöndeki politikaların yaşama geçirilmesi ülkemizde barışın, eşitliğin, adaletin ve toplumsal refahın sağlanmasına önemli katkılar sağlayacaktır.

 

TMMOB Maden Mühendisleri Odası görev, yetki ve sorumluluklarını yasalardan alan mesleki demokratik kitle örgütüdür. Yasalardan aldığı güç ile kurulduğu günden itibaren mesleğimizin ve meslektaşımızın sorunlarını ülke sorunlarından ayırmadan; başta barış, adalet, toplumsal refah; emekten ve halktan yana politikalar olmak üzere yaşamın her alanına müdahil olmuştur.

Olmaya da devam edecektir.

 

Çıktığımız yolda bu amaç ve ilkeler ülkemizin kalkınması için gerekli ve önemli olan sanayi alt sektörlerinin lokomotif gücü olan madencilik için üretim faaliyetleri sırasında gelişmiş teknolojik ekipmanların kullanımının ne kadar önemli olduğu bir kez daha ortaya koymaktadır.

 

Ülkemiz madenciliğini, gelişmiş ülkelerin madencilik sektörleri ile karşılaştırdığımızda verimlilik, iş kazaları ve çevresel sorunlar aşılması gerekli sorunlar olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu sorunların çözülebilmesi için gelişmiş teknolojik ekipmanların kullanımı bir zorunluluktur.

 

Ülkemizin yeraltı ve yerüstü mineral kaynakları, bağımsız ulusal bir politika kapsamında değerlendirildiğinde, önemli bir potansiyele sahiptir. Bilimi ve teknolojiyi esas alan, ar-ge ve yenilenmeye ağırlık veren, dış girdilere bağımlı olmayan, istihdam odaklı ve planlı bir kalkınmayı öngören sanayileşme politikaları hedeflendiğinde ve uygulandığında yaratılan katma değerler ülkemizin kalkınmasına ve mineral endüstrisine olan talebin artmasını sağlayacaktır.   Böylece sanayi yatırımların da daha rasyonel seçimler yapılabilecek, ülkenin doğal kaynakları daha iyi değerlendirilebilecek, emek ve kaynak yoğun üretimden ileri - yüksek teknoloji yoğunluğu olan bir üretim ve sanayi yapısına ulaşılabilecektir.

 

TMMOB Maden Mühendisleri Odası; kongre, kurultay, sempozyum ve çalıştay gibi etkinliklerde üyelerini, bilim insanlarını, araştırmacıları, uygulayıcıları, maden arama grupları temsilcilerini, maden işletmecilerini, makine ekipman tedarikçilerini ve madencilik bilim ve tekniğinin kullanıldığı sektörleri bir araya getirmeyi hedeflemektedir. Etkinliklerin amaç ve kapsamı, mineral endüstrisinin ve madencilik sektörünün bir bütün olarak sorunlarına çare arama, gelişen teknolojileri ve çözüm önerilerini paylaşma ve sonuçlarını kamuoyuna aktarmaktır. Madencilik buluşma platformu olarak değerlendirdiğimiz bu kapsamdaki etkinliklerimizi yapmaya ve yapılan etkinliklere 10. Madencilik Teknolojileri ve Doğal Kaynaklar Fuarı MINEX 2023 ve 9. Uluslararası Maden Makinaları ve Teknolojileri Kongresi (IMMAT) gibi destek vermeye devam edeceğiz. 

 

 

Saygıdeğer Konuklar

Sevgili Meslektaşlarım,

 

Ülkemiz bir deprem ülkesi, İzmir’de bir deprem şehridir. İzmir’de depremi konuşmamak olmaz. Kongremiz kapsamında depremi tüm yönleriyle konuşacağız.

 

Ülkemizde depremler nedeniyle sayısız acılar yaşadık. Başta 17 Ağustos ve 6 Şubat depremi olmak üzere tüm depremlerde hayatını kaybeden insanlarımızı saygıyla anıyorum.

 

Madenciler olarak geçmiş depremlerde olduğu gibi 6 Şubat depreminde de fedakarca çalıştık ve halkımızın güvenine mazhar olduk.

Arama-kurtarma faaliyetlerinde yürütmüş oldukları fedakarca çalışmalar nedeniyle 140’tan fazla madencilik kuruluşuna, 10 binin üzerinde maden işçisine ve Odamızın gururu yüzlerce maden mühendisine yürekten teşekkür ediyor, çalışmaları nedeniyle saygıyla eğiliyorum.

Sağ olun, var olun.

 

Saygıdeğer Konuklar;

Sevgili Meslektaşlarım;

 

TMMOB Maden Mühendisleri Odası olarak öncelikli görevlerimiz arasında mesleğimizin, meslektaşlarımızın ve sektörümüzün gelişimi ile sorunlarının çözümü yer almakta olup Odamız bu görevini kurulduğu günden itibaren yerine getirmiştir. Bu amaçla Odamız tarafından başta madencilik sektörü olmak üzere ülkemizin de gelişimi için kongreler, sempozyumlar, çalıştaylar ve eğitimler düzenlenmiştir ve düzenlemeye de devam edilecektir.

 

Bugün burada birlikte düzenlemiş olduğumuz kongre ve fuarda ülkemizin kalkınması, mesleğimizin gelişmesi için ihtiyaç duyulan çalışmalar teorik ve uygulamadan gelen örneklerle kongremizde tartışılacak, teknolojiler ise fuarımızda sergilenecektir.

 

TMMOB Maden Mühendisleri Odası tarafından yürütülen bilimsel çalışmalara sonuna kadar destek veren, bu yolda bizimle birlikte yürüyen İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığı’na ve İzfaş Genel Müdürlüğü’ne,

Kongremizi destekleyen kurum ve kuruluşlar ile bu yolda bizi asla yalnız bırakmayan üyelerimize ve fuara katılan firmalara,

Kongremizin ve fuarımızın düzenlenmesinde büyük emeği geçen İzmir Şubemize, IMMAT ve MINEX yürütme kurullarına,

Bilim kurulu üyelerine,

Kongremize bilimsel makaleleri ile değer katan bilim insanlarına ayrı ayrı teşekkür ediyorum

 

Hepinizi saygı, sevgi ve dostlukla selamlıyorum.

Saygılarımla;

 

Ayhan YÜKSEL

TMMOB Maden Mühendisleri Odası

Yönetim Kurulu Başkanı

13 Eylül 2023, İzmir

 

Okunma Sayısı: 624
Yayın Tarihi: 13.09.2023
Fotoğraf Galerisi