TMMOB Maden Mühendisleri Odası

8. ULUSLARARASI MADEN MAKİNALARI VE TEKNOLOJİLERİ KONGRESİ (IMMAT 2021) SONUÇ BİLDİRGESİ

8. ULUSLARARASI MADEN MAKİNALARI VE TEKNOLOJİLERİ KONGRESİ (IMMAT 2021) SONUÇ BİLDİRGESİ

8. ULUSLARARASI MADEN MAKİNALARI VE TEKNOLOJİLERİ KONGRESİ (IMMAT 2021) SONUÇ BİLDİRGESİ

TMMOB Maden Mühendisleri Odası tarafından düzenlenen 8. Uluslararası Maden Makinaları ve Teknolojileri Kongresi (IMMAT 2021) 13-15 Ekim 2021 tarihleri arasında İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığı İZFAŞ Genel Müdürlüğü ile birlikte MINEX Fuarı İzmir’de gerçekleştirilmiştir. TMMOB Maden Mühendisleri Odası’nın önemli kongrelerinden biri olan bu etkinlik kapsamında, maden işletme, cevher zenginleştirme, mermer ve altyapı işlerinde kullanılan maden makinaları ve bunların teknolojileri ile ilgili konular konunun uzmanları tarafından sunulup tartışılmıştır.

Kongre’nin ilk gününde “Maden Teknolojisi ve Ekonomisi” başlığı altında bir panel ve “Anadolu, Medeniyet, Madencilik” başlıklı bir söyleşi gerçekleştirilmiştir. Kongreye madencilik ve bununla ilgili sektörlerin temsilcilerinden oluşan 285 delege katılım sağlamıştır. Kongre kapsamında 1’i çağrılı konuşmacı ve 4 tanesi yurtdışından olmak üzere 26 adet bildiri sunulmuştur. Çağrılı bildiriler dışında, 23 adet bildiri kongre kitabında yer almıştır.

Kongre kapsamında İzmir Büyükşehir Belediyesi İZFAŞ Genel Müdürlüğü ile TMMOB Maden Mühendisleri Odası tarafından birlikte düzenlenen “9. Madencilik, Doğal Kaynaklar ve Teknolojileri” Fuarına 209 yurtdışı ve 60 yurtiçi olmak üzere toplam 269 firma katılım sağlamıştır. Fuar kapsamında madencilik ve altyapı çalışmalarında kullanılan makina ekipmanları ile ilgili ürünler sergilenmiştir.

TMMOB Maden Mühendisleri Odası; meslek alanları üzerinden ülke gerçekleri hakkında üyelerini ve kamuoyunu bilgilendirmekte, bu politikaların kamu yararına düzenlenmesi için öneriler sunmakta ve bunların yaşama geçirilmesi için üzerine düşen sorumluluğu yerine getirmektedir.

Ülkemiz madencilik potansiyeli yeterince zengin olmasına karşın, maden üretimi ve işlenmesinde kullanılan alet, makina ve donanımların büyük bir kısmı yurtdışından ithal edilmektedir. Makina ve donanım ithaline oldukça yüksek ücretler ödenmesine karşın, ithal edilen makina ve donanımlarından istenen verimin alınamadığı durumlarla da sıkça karşılaşılmaktadır. Maddi kayıplara yol açan bu durumların aşılması önemlidir. Hem üretici hem de ülke açısından gereksiz maddi kayıplara yol açan bu durumların aşılması, ülke ekonomisi açısından da oldukça önemli hususlardan biridir. Bu bağlamda, “Bilinçli Tüketim-Yerli Üretim” sloganı ile gerçekleştirilen 8. Uluslararası Maden Makinaları ve Teknolojileri Kongresi (IMMAT 2021); ulusal ve uluslararası düzeyde üretici, tüketici ve akademik çevreleri bir araya getirerek maden makina ve donanımları konusunda dünyadaki gelişmeleri tartışmak, bilinçli makina ve donanım seçimine yardımcı olmak ve yerli teknoloji üretimi ve gelişimini desteklemek adına yararlı bir platform oluşturmuştur.

TMMOB Maden Mühendisleri Odası, kurulduğu günden günümüze kadar mesleki uzmanlık alanlarında düzenli olarak bilimsel ve teknik kongreler, sempozyumlar, yayınlar, çalıştaylar ve paneller düzenlemektedir. Gerçekleştirilen tüm bu faaliyetlerle, ülkemiz madenciliğindeki sorunların çözülmesi, bilim ve tekniğin ışığında ülke madenciliğinin gelişmesi, ortak görüş oluşturulmasına önemli katkılar koymuştur.

TMMOB Maden Mühendisleri Odası; bilimi reddeden ve ülke kaynaklarımızı emperyalizmin yerli ve yabancı işbirlikçilerine peşkeş çeken politikaların daima karşısında olacak ve ülkemiz madenciliğinin gelişmesine yönelik çalışmalar yapmayı sürdürecektir.

Saygılarımızla;

TMMOB Maden Mühendisleri Odası

İzmir Şubesi Yönetim Kurulu

Kongre Yürütme Kurulu

15 Ekim 2021, İzmir

Okunma Sayısı: 332
Yayın Tarihi: 22.10.2021