TMMOB Maden Mühendisleri Odası

8. DELME PATLATMA SEMPOZYUMU SONA ERDİ.

8. DELME PATLATMA SEMPOZYUMU SONA ERDİ.

Odamız tarafından düzenlenen 19.11.2015 tarihinde yapılan açılış konuşmalarıyla İstanbul Steigenberger Hotel Maslak‘ta başlayan 8. Delme Patlatma Sempozyumu‘na çok sayıda delege katılmış ve 36 bildiri ile 11 poster bildiri sunulmuştur. Ayrıca Sempozyum‘da teknolojik gelişmelerin yer aldığı bir sergi de ziyarete açık tutulmuştur. Sempozyum 20.11.2015 tarihinde sona ermiştir.

ODA BAŞKANIMIZ AYHAN YÜKSEL‘İN AÇILIŞ KONUŞMASI

Saygıdeğer Katılımcılar
Değerli Meslektaşlarım
Hepinizi Maden Mühendisleri Odası 44. Dönem Yönetim Kurulu ve şahsım adına saygı, sevgi ve dostlukla selamlıyorum. Ülkemizin güzide şehri İstanbul`a hoş geldiniz.

2014 ve 2015 yıllarını kapsayan 44. Dönem Odamız tarihine acılarla dolu bir dönem olarak geçecek ve anılacaktır. 13 Mayıs 2014`te Soma`da aralarında 5 maden mühendisinde bulunduğu 301, 28 Ekim 2014 tarihinde Ermenek`te 18 maden emekçisi yaşamını kaybetmiştir. Ayrıca 04 Ekim 2015 tarihinde Odamız 41. Dönem yönetim kurulu üyemiz sevgili Mehmet Güler bir trafik kazası, Odamız İzmir Şube Başkanı Muhammed Yıldız ise 13 Ekim 2015 tarihinde geçirmiş olduğu kalp krizi ve beyin kanaması sonucu yaşamlarını kaybetmişlerdir.

Odamız çalışmalarında emeği geçen sınıf arkadaşım sevgili Mehmet GÜLER`i ve Odamızın temel taşlarından olan saygıdeğer İzmir Şube Başkanımız Sayın Muhammed YILDIZ`ı tüm madencilik camiası adına sevgi ve saygı ile anıyorum.

Felaketler ve acılar bunlarla da sınırlı kalmamış, 10 Ekim 2015 tarihinde saat 10:04`te ülkemiz tarihinin en büyük katliamı Ankara`da yaşanmış ve 103 arkadaşımız, dostumuz ile 13 Kasım 2015 tarihinde Paris`te 129 dünya vatandaşı insan katledilmiştir.

"Ankara" ve "Paris" katliamları 1865 yılında dinamiti bulan Alfred Nobel`in neden intihar ettiğinin en açık ve net örneği olsa gerek. Sevgiyi, barışı, dostluğu ve adaleti katleden her türlü terörü kınadığımızı belirtmek istiyorum.

Saygıdeğer Konuklar,
Değerli Meslektaşlarım,

Dinamitin icadını müteakip II. Dünya Savaşı sonrasında geliştirilen inşaat makinalarının özellikle madencilik sektöründe kullanılmaya başlanması ile açık işletme madenciliği önemli bir gelişme kaydetmiştir. Bu gelişmeye ek olarak çimento sektörünün hammadde ihtiyacının artması sonucu agrega üretimi de artmaya başlamıştır. Ayrıca özel tip patlayıcı madde imalatları sonucu bina, karayolu ve tünel inşaatlarında önemli gelişmeler kaydedilmiş üretimler hızla artmıştır.

Son yıllarda ülkemizde patlayıcı madde üretiminin artması, ürünleri çeşitlenmesi, üretici firmalarda artan maden mühendisi istihdamı sonucu gelişen maden mühendisliği danışmanlık hizmetleri ile gerçekleştirilen bilimsel ve teknik patlatmalar nedeniyle üretim ve verimlilik artarken yaşanan iş kazalarında önemli düşüşler meydana gelmiştir.

Bir önce ki sempozyumda da belirtildiği üzere ülkemizin patlayıcı madde kullanımı yaklaşık olarak yıllık 200.000 ton civarındadır. Ancak 2012/Haziran Genelgesi ve ülkemiz de son iki yıldır yaşanan seçimler sonucu oluşan belirsizlik ortamı nedeniyle madencilik sektörü ard arda % 5 ve son olarak da % 9 oranında küçülmüştür. Elbette ki bu tablo patlayıcı madde sektörünün sorunlarını da artırmıştır.

Başbakanlık Genelgesinin ardından 18 Şubat 2015 tarihli Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren Maden Kanunu değişiklikleri sonucunda da sektörün sorunlarının çözümü bir yana problemler artmış, istihdam daralmıştır. Maden Kanunu derhal değiştirilmelidir diyemiyorum çünkü son 12 yılda yapılan 3 değişiklikle sektörün sorunları çözülmek yerine artmış ve her yeni kanun eskisini aratır hale getirmiştir.

Saygıdeğer Konuklar,
Değerli Katılımcılar,

Son yıllarda patlayıcı madde sektöründe ki hızlı değişime, gelişime ve ürün çeşitliliğine rağmen ülkemizde ki ilgili mevzuatlarda sektörün ihtiyacı olan değişiklikler malesef yeterince gelişim gösterememiştir. Bu nedenle mühendislik bilim ve tekniğinin ışığında patlayıcı madde ve madencilik sektörünün ihtiyaçlarını karşılayacak bir mevzuat değişikliğine acilen ihtiyaç duyulmaktadır. Odamız geçmiş yıllarda düzenlediği 7 adet sempozyum ile yapmış olduğu eğitim ve çalıştaylar da olduğu gibi üzerine düşen görevi yapmış ve bundan sonrada yapmaya hazırdır.

Patlayıcı madde kullanımı nedeniyle yaşanan toz, gürültü, titreşim gibi sorunlar maden mühendisliği biliminde yaşanan bilimsel gelişmeler sonucunda çok kolay bir şekilde çözüme kavuşturulabilmektedir. Bu nedenle sektörde maden mühendisliği istihdamı artırılmalıdır ve bu durum yasal bir zorunluluk haline getirilmelidir.

Sektörde ölümlü ve yaralanmalı kazalar ne yazık ki yaşanmaya devam etmektedir. Bunun pek çok nedeni bulunmaktadır.  Bunların başında; uygun ve yasal olmayan patlayıcı madde kullanımı, maden mühendisi istihdamının yeterli olmayışı, çalışanların eğitimsizliği, mevzuatlardaki eksiklikler, planlama ve denetim noksanlığı gelmektedir.  Bilinçsiz çalışma ve yeterli denetim yapılamaması sonucu; ölümlü ve yaralanmalı iş kazalarının yanı sıra, kaynak kaybına ve çevreye olumsuz etkilere de yol açılmaktadır. Bu nedenlerle, patlayıcı madde ile ilgili kullanma dahil her türlü işte çalışan kişilerin eğitimi büyük önem taşıdığından Odamızca; Delme-Patlatma Sempozyumlarının yanı sıra, maden mühendislerine yönelik Delme-Patlatma Eğitimleri, Emniyet Genel Müdürlüğünün sınav dönemlerinden önce ateşleyici belgesi almak isteyenlere yönelik eğitimler düzenlenmektedir. Bu eğitimin yasal dayanağa kavuşturulması önemli ve gereklidir.
Üniversitelerimizin maden mühendisliği bölümlerinin eğitim programlarında, çok büyük farklar bulunmaktadır. Etiğim programları belirlenirken sektörün ihtiyaçları ve maden mühendislerinin istihdam alanlarının artırılması dikkate alınmalıdır. Bu nedenle patlayıcı madde üretiminde yaşanan teknolojik gelişmeler sonucu artan patlayıcı madde kullanımı ve alanları hazırlanan ders programlarında delme-patlatma derslerinin yer alması büyük önem arz etmektedir.

Saygıdeğer Konuklar,
Değerli Delegeler,

60 yıllık onurlu bir geçmişe sahip olan Maden Mühendisleri Odası`nda yönetimler değişse de ilkeler, politikalar ve çalışma anlayışları değişmemektedir. Bu nedenle Odamızın sektörle ve üniversitelerle birlikte geliştirmiş olduğu geçmişten de gelen önerilerimizi sizlerle bir kez daha paylaşmak istiyorum.

-"Tekel Dışı Bırakılan Patlayıcı Maddelerle Av Malzemesi ve Benzerlerinin Üretimi, İthali, Taşınması, Saklanması, Depolanması, Satışı, Kullanılması, Yok Edilmesi, Denetlenmesi Usul ve Esaslarına İlişkin Tüzük"  Odamız tarafından düzenlenen "Abant Çalıştayı" nda alınan kararlar gereği günün koşullarına göre yeniden düzenlenmelidir.
-Patlayıcı projelerinin, uygunluğunun kontrolü açısından Maden Mühendisleri Odasının denetiminden geçirilmesi gereklidir.
-Patlatma projeleri ile işlemleri maden mühendisleri tarafından yapılmalı ve bu husus mevzuatta yer almalıdır. Patlatma işlemlerinin her aşamasında mühendislik bilim ve tekniğinin uygulanması yaşanacak sorunların çözümünü kolaylaştıracaktır.
-"Patlayıcı Madde Kapasite Raporları" illerde valilikler tarafından düzenlenmektedir. Ancak valilikler bünyesinde patlayıcı madde prjeleri ile işlemlerini düzenlemeye ehil yeterli maden mühendisi istihdamı yapılmamaktadır. Bu nedenle gerekli istihdam derhal sağlanmalı yada bu iş ve işlemlerin piyasada görevli ehil maden mühendisleri tarafından sağlanması için gerekli mevzuat düzenlemesi yapılmalıdır.
-Patlatma işlemlerinin yapıldığı baraj, tünel, metro, yol yapımı vb. gibi tüm işyerlerinin maden mühendisinin çalışma alanı olması nedeniyle gerekli düzenlemeler yapılarak maden mühendisinin  çalıştırma zorunluluğu getirilmelidir.
-Ateşleyici yetki belgesi sınavına girecek kişiler için, Odamız tarafından düzenlenecek eğitime katılma zorunluluğunun mevzuata konulması ve ‘‘Ateşleyici Yetki Belgesi‘‘ sınavlarının bir protokol çerçevesinde ya da mevzuat değişikliğiyle Odamız ile birlikte yapılması uygun olacaktır. Eğitimlerin Odamız tarafından verilmesi, sektörde yaşanacak iş kazalarının azalmasına katkıda bulunacaktır. Bu konular mevzuatta net olarak belirtilmelidir.
-Patlayıcı madde depolarının denetimlerinde,  işçi sağlığı ve iş güvenliği koşullarının sağlanması için mutlaka maden mühendisinin bulundurulması tüzükte yer almalıdır.

TMMOB Maden Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu olarak başta 1954 yılından itibaren Odamızı ve 1994 yılından itibaren Sempozyumumuzu sekizinci kez düzenleyerek bu günlere taşıyarak bizlere bu onuru ve gururu yaşatan yönetim kurulu üyelerimiz, denetleme kurulu üyelerimiz ve onur kurulu üyelerimiz olmak üzere sempozyumumuzun düzenlenmesinde emeği geçen yürütme kurulu üyelerimize, etkinliğin bilimsel niteliğini yükselten bilim kurulu üyelerimize, bildiri ve sunum hazırlayan bilim insanlarına, yönetimleriyle katkı koyan oturum başkanlarımıza, sempozyumumuza desteklerini esirgemeyen tüm sektör kurum ve kuruluşları ile değerli yöneticilerine teşekkür eder saygılar sunarız.

Ayhan YÜKSEL
TMMOB Maden Mühendisleri Odası
Yönetim Kurulu Başkanı
19 Kasım 2015, İstanbul

Okunma Sayısı: 637
Yayın Tarihi: 20.11.2015
Fotoğraf Galerisi