TMMOB Maden Mühendisleri Odası

7. Maden Mühendisliği Eğitimi Çalıştayı Sona Erdi.

7. Maden Mühendisliği Eğitimi Çalıştayı Sona Erdi.

Maden Mühendisliği eğitiminin sorunlarını ve çözüm önerilerini belirlemek, eğitim programlarının geliştirilmesi ile sektörle ilişkileri konularını değerlendirmek üzere düzenlenen Maden Mühendisliği Eğitim Çalıştayı‘nın yedincisi, Odamız ve Osmangazi Üniversitesi Maden Mühendisliği Bölümü tarafından 10 Aralık 2011 tarihinde Eskişehir‘de yapılmıştır.

Çalıştay‘da;

- Maden mühendisliği bölümlerinin sorunları ve çözüm önerileri,

- Sektörün maden mühendisliği eğitiminden beklentileri,

- Öğrencilerin maden mühendisliği eğitiminden beklentileri,

- Maden mühendisliği bölümlerimizdeki lisans ders müfredatlarının karşılaştırılması ve değerlendirilmesi,

- Maden mühendisliği eğitimindeki sorunlar ve çözüm önerileri,

- Maden mühendisliği eğitiminde Odamızın görev ve sorumluluğu,

- Maden mühendisliği bölümlerini ve diğer mühendislik bölümlerini tercih eden öğrencilerin karşılaştırılarak değerlendirilmesi,

konuları işlenmiştir.

Okunma Sayısı: 4411
Yayın Tarihi: 11.12.2011
Fotoğraf Galerisi