TMMOB Maden Mühendisleri Odası

6 ŞUBAT SAAT 12.30’DA ÇAĞLAYAN ADLİYESİ`NDEYİZ

6 ŞUBAT SAAT 12.30’DA ÇAĞLAYAN ADLİYESİ`NDEYİZ

Devlet şiddetiyle engellenen 1 Mayıs 2014 kutlamalarına ilişkin DİSK, KESK, TMMOB ve TTB yöneticilerine açılan davanın ilk duruşması 6 Şubat‘ta İstanbul Çağlayan adliyesinde görülecek. Duruşma öncesinde C kapısı önünde DİSK, KESK, TMMOB ve TTB başkanlarının katılımıyla saat 12:30‘da basın açıklaması yapılacaktır.

2014 1 Mayıs‘ıyla ilgili DİSK Genel Başkanı Kanı Beko, DİSK Genel Sekreteri Arzu Çerkezoğlu, KESK Eş Genel Başkanı Lami Özgen, TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Soğancı ve dönemin TTB Merkez Konseyi Başkanı Ahmet Özdemir Aktan hakkında İstanbul 28. Asliye Ceza Mahkemesi‘nde dava açıldı. Emek ve meslek örgütlerinin yöneticileri, 2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu‘na muhalefet ederek "halkı kanuna aykırı toplantı ve gösteri yürüyüşüne kışkırtma" ile suçlanıyor.

Okunma Sayısı: 244
Yayın Tarihi: 05.02.2015