TMMOB Maden Mühendisleri Odası

5. ULUSLARARASI YERALTI KAZILARI SEMPOZYUMU VE SERGİSİ AÇILIŞ KONUŞMASI İLE BAŞLAMIŞTIR.

5. ULUSLARARASI YERALTI KAZILARI SEMPOZYUMU VE SERGİSİ AÇILIŞ KONUŞMASI İLE BAŞLAMIŞTIR.

TMMOB MADEN MÜHENDİSLERİ ODASI TARAFINDAN 5-6-7 HAZİRAN 2023 TARİHLERİ ARASINDA DÜZENLENECEK OLAN 5. ULUSLARARASI YERALTI KAZILARI SEMPOZYUMU VE SERGİSİ ODA YÖNETİM KURULU BAŞKANI AYHAN YÜKSEL’İN AÇILIŞ KONUŞMASI İLE BAŞLAMIŞTIR.

 

Saygıdeğer Sektör Temsilcileri;

Değerli Katılımcılar,

Sevgili Meslektaşlarım,

TMMOB Maden Mühendisleri Odası Genel Merkezi adına sizleri saygı, sevgi ve dostlukla selamlıyorum.

TMMOB Maden Mühendisleri Odası tarafından 5. Uluslararası Yeraltı Kazıları Sempozyumu’na, ülkemizin ve dünyanın kadim şehri İstanbul’a hoş geldiniz, sefalar getirdiniz.

İstanbul bir Dünya kentidir. Dünya’da olan her şey İstanbul’da vardır. Ancak İstanbul’da olan her şey Dünyanın en güzel metropollerinde dahi yoktur. İşte bu nedenle herkesin gözü, kulağı, yüreği ve ihtirasları bu kenttedir. İstanbul sadece bize değil tüm dünyaya ait bir değerdir. Bu nedenle bilimle, emekle ve inatla İstanbul’a sahip çıkmalıyız. Maden Mühendisleri Odası olarak ilkini 1994 yılında İBB ile birlikte yürüttüğümüz bu etkinliği geçmiş yıllarda yaşanan tüm olumsuzluklara rağmen İstanbul’a sahip çıkmak adına inatla sürdürdük ve yine İBB ile birlikte bilimsel bir etkinliği gerçekleştirmenin gururunu ve onurunu yaşıyoruz.

Saygıdeğer Konuklar;

Sevgili Meslektaşlarım;

2022 yılında 5. Uluslararası Yeraltı Kazıları Sempozyumunu planlarken ülkemizde 2023 yılı baharının ayrı bir güzellikte yaşanacağı umudu ve inancıyla sempozyumumuzu 2023 Mart ayında gerçekleştirmeyi planlamıştık ancak 6 Şubat 2023 tarihinde meydana gelen Kahramanmaraş/Pazarcık merkezli deprem felaket nedeniyle ne yazık ki bugüne ertelemek durumunda kaldık. Çünkü yaşanan bu felaket karşısında oldukça fazla sorumluluğumuz bulunmakta idi. Maden Mühendisleri Odası ve Madenciler olarak arama-kurtarma faaliyetlerindeki görev ve sorumluluklarımızı başarıyla yürütmenin ve halkımızın haklı güvenine sahip olmanın gururunu ve onurunu yaşıyoruz. Arama-kurtarma faaliyetlerinde görev alan 141 firma ve 10 binin üzerinde meslektaşlarımıza ve maden emekçilerine ayrı ayrı yürekten teşekkür ederim.

Aslında sadece madenciler değil teşekkürü tüm Türkiye ve Dünya halkları hak ediyor. Acımızı bizimle paylaşan acımızı hafifletmek, yaralarımızı sarmak için varını yoğunu ortaya koyan herkese ama herkese ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Ama şunun da unutulmamasını rica ediyorum. Deprem bölgesinde sorunlar ve acılar halen devam ediyor. Deprem bölgesini aklımızdan ve yüreğimizden çıkarmamamız gerekiyor.

Depremde hayatını kaybeden insanlarımızı saygıyla anıyor, yaralılara acil şifalar diliyorum. Hepimizin başı sağ olsun.

Saygıdeğer Konuklar;

Sevgili Meslektaşlarım;

TMMOB Maden Mühendisleri Odası; mesleki, ekonomik, sosyal ve kültürel alanlarda ülkemizdeki maden mühendislerini temsil etmektedir. Odamız başta ülkemizin ve halkımızın olmak üzere üyelerinin hak ve menfaatlerini kamu yararı temelinde korumak ve geliştirmek, üyelerinin mesleki, sosyal ve kültürel gelişimlerini sağlamak, mesleki birikimlerini toplum yararına kullanmalarının zeminini yaratmakla görevli olup tüm çalışmalarını bu eksende yürütmektedir.

TMMOB Maden Mühendisleri Odası; bu amaç ve görevlerini yerine getirmek için kamu yararı temelinde bilime ve tekniğe uygun her türlü çalışmayı yürütmek için başta kamu kurumları olmak üzere sektörün tüm temsilcileri ile birlikte olmaya ve ortak çalışma yapmaya hazırdır.

Bu amaçla İstanbul Büyükşehir Belediyesi ile birlikte düzenlediğimiz, büyük bir emek ve özveriyle geliştirilerek uluslararası düzleme taşınan “5. Uluslararası Yeraltı Kazıları Sempozyumu” ülkemizde bilimsel ve mesleki olarak düzenlenen önemli organizasyonlardan birisidir. İlkini 1994 yılında yine İBB ile gerçekleştirdiğimiz sempozyumda aradan geçen kayıp 19 yıldan sonra yine bizimle birlikte oldukları için İBB’ye çok teşekkür ederim.

Saygıdeğer Delegeler,

Değerli Meslektaşlarım,

Ülkemizde özellikle son yıllarda yaşanmakta olan ekonomik sorunlara ek olarak mevzuattaki hızlı, çelişkili ve istikrarsız değişimler ile günübirlik politikalardan kaynaklı kuralsızlıklar tüm sektörlerle birlikte madencilik sektörünü de olumsuz yönde etkilemektedir. Uzun erimli planlamaların ve yatırımların gerekli olduğu madencilik ve tüm sanayi sektörü için en önemli husus istikrardır.

2018 yılında düzenlediğimiz sempozyumun açılış konuşmasında aynen “Yaşanan ekonomik sorunlar nedeniyle inşaat sektörü ve onun alt sektörü olan ulaşım sektörü çok fazla etkilenmiş ve pek çok karayolu, demiryolu ve sulama ihaleleri iptal edilmek zorunda kalınmıştır.  Yaşanan sorunların çözümü için ülkemizin ve sektörün acilen istikrara, planlamaya ve teşviklere ihtiyacı bulunmaktadır.” demişim. Ancak 2022 yılına gelindiğinde ihale almak için, proje yürütmek için amansız çalışmalar yapan bazı firmalar nedense İstanbul’da yürütmekte oldukları metro projelerini sözleşmeden kaynaklanan haklarını öne sürerek tek taraflı iptal etmişlerdir. Bir mühendis olarak, bir yönetici olarak bu iptalleri anlamakta güçlük çekiyorum. Arkasında farklı nedenler aramak ve kötü düşünmek istemiyorum. Çünkü bu kadar kötü olamıyorum.

Ancak bilimin ve tekniğin arkasından gidenler, dürüst, ilkeli ve doğru planlamalar yapanlar bu sorunların üstesinden geleceklerdir. Bu konuda ülkesine ve halkına sevdalı, mesleğinin etik değerlerine sahip biz maden mühendisleri üzerimize düşeni geçmişte olduğu gibi gelecekte de yapmaya kararlıyız ve yapacağız.

Saygıdeğer Konuklar;

Sevgili Meslektaşlarım;

Madencilik çalışmalarının; kamu yararı doğrultusunda, çevre ve insan odaklı bir anlayışla, bilim ve tekniğin gereklerine uygun olarak yapılabilmesinde önemli etmenlerden biri de maden mühendisleridir. Meslektaşlarımız, üniversite öğretimi sırasında aldıkları bilimsel ve teknik bilgileri, meslek yaşamı sırasında edindikleri deneyimlerle birleştirerek verecekleri mühendislik hizmetleriyle yaşanabilecek madencilik ve madencilikten kaynaklanan sorunlar giderilebilecektir.

Biz ilkini 1994 yılında ve şimdi 2023 yılında yani 29 yıllık süre içerisinde Maden Mühendisleri Odası ve Maden Mühendisleri olarak ne yaptık? Neler yaptık kısaca sizlerle paylaşmak istiyorum.

Saygıdeğer konuklar 1994 yılında düzenlemiş olduğumuz 1. Sempozyumda “Büyük kentlerin ulaşım sorununda en etkili çözüm yolu olan Kent İçi Raylı Ulaşım Sistemlerinin toplu taşımacılıkta yaygın biçimde kullanılması ve buralardaki deneyimin İstanbul’daki yeraltı kazılarına saylayacağı katkıları” hedeflemişiz.

2007 yılında düzenlediğimiz 2. sempozyumda ise yeraltı tünellerindeki kazı, havalandırma, pasa nakli, havalandırma ve delme-patlatma ile isg alanında maden mühendisliği hizmetlerinden gerektiği ölçüde yararlanılmadığı tespitinde bulunulmuştur.

1994 ve 2007 yıllarında yapılan sempozyumlardan yola çıkarak 2018 yılında yapılan sempozyumda ana tema bu işim erbabı Maden mühendisleridir. Bu nedenle her türlü tünel vb. iş ve işlemlerde Maden Mühendisleri anahtar personel olmalıdır. Kararı ve görüşü çıkmıştır.

Bu nedenle bilimsel ve teknik bir karar olduğunu iddia ettiğimiz bu sempozyum kararına başta İBB olmak üzere bilimden ve teknikten yana olan tüm belediyeler ile ilgili kamu kurum ve kuruluşlarının da sahip çıkmasını talep ediyoruz.

Saygıdeğer Konuklar:

Sevgili Meslektaşlarım;

Madencilik faaliyetleri; tünelcilik faaliyetlerinin tamamını oluşturan kazı, tahkimat, havalandırma, ulaşım, pasa nakli, su atımı ve diğer faaliyetler ile birlikte tüm yer altı kazılarını da kapsamasına rağmen, maden mühendisliği disiplini bu çalışmaların tip sözleşmelerinde anahtar personel olarak hak ettiği yeri bulamamıştır. Buna rağmen Odamız tarafından düzenlenen bilimsel etkinliklerde sürekli olarak bu sorunun dile getirilmesi ve başta uluslararası projeler olmak üzere tünelcilik çalışmalarında görev alan meslektaşlarımızın başarısı tünelcilik sektöründe çalışan üyelerimizin sayısının artmasını sağlamıştır.

Madencilik ve tünel faaliyetleri asli çalışmalar açısından bu kadar iç içe olan iki sektör iken, tünel şartnamelerinde kilit personel statüsünde halen Maden Mühendisine yer verilmiyor olmasını bir eksiklik olarak vurgulayarak, ilgili kurumları bu konuda gerekli düzenlemeleri yapmaya davet ediyoruz.

Maden Mühendislerinin yaşadığı sorunların başında ise yeraltında yapılan işler de fazla mesainin yasak olmasına rağmen 12 saati aşan mesai süreleri, hafta tatili izinlerinin kullandırılmaması ve düşük ücretli güvencesiz çalışma koşullarıdır.  Başta Tünelcilik Sektörü olmak üzere yeraltı madenciliğinin yapıldığı işyerlerinde İş kanunu ve Odamız asgari ücret uygulamalarına uyulması gerekmektedir.

Son sekiz yıldır her türlü engelleme ve davaya karşı ısrarlı bir şekilde uygulamaya çalıştığımız Maden Mühendisleri için asgari ücret uygulamasına ve sözleşme şartına sıkı sıkıya bağlı kalacağımıza ve üyelerimizden aldığımız güçle bu mücadeleye devam edeceğiz.

Saygıdeğer Konuklar,

Sevgili Meslektaşlarım,

Odamız tarafından düzenlenen kongreler, sempozyumlar ve çalıştaylar ısrarla sürdürülmeseydi, demokratik işleyiş içinde mesleki sorunların ele alınmasına, çözümlenmesine ve ortak görüş oluşturma yöntemine ilişkin bu kadar köklü bir geleneği yaratmış olamayacaktık.

Kongre kapsamında bilim insanlarının, uzmanların yoğun emekle hazırladıkları bildiriler, siz katılımcıların katkıları ve bunların sonucunda hazırlanacak sonuç bildirisinin, ilgili bakanlıklar bürokratlar ve siyasal iktidarca önemsenmesi gerekmektedir. Odamız, üyelerimiz ve sektör adına bu görüşlerin takipçisi olacaktır.

Saygıdeğer Konuklar,

Değerli Meslektaşlarım,

TMMOB Maden Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu olarak sempozyumun düzenlenmesinde emeği geçen başta İstanbul Şubemiz, İBB ve Raylı Sistemler Daire Başkanlığı ile Sempozyum Başkanları olmak üzere tüm yürütme kurulu üyelerine, şube çalışanlarına, etkinliğin bilimsel niteliğini arttırılmasına katkı sağlayan bilim kurulu üyelerimize, bildiri ve sunum hazırlayan bilim insanlarına, yönetimleriyle katkı koyan oturum başkanlarımıza, sempozyumumuza desteklerini esirgemeyen tüm sektör kurum ve kuruluşları ile değerli yöneticilerine teşekkür ederim.

TMMOB Maden Mühendisleri Odası adına hepinizi saygı, sevgi ve dostlukla selamlıyor, etkinliğimizin madencilik sektörüne, üyelerimize ve ülkemize önemli katkılar sağlayacağı inancıyla başarılı geçmesini diliyorum.

Saygılarımla,

Ayhan YÜKSEL

TMMOB Maden Mühendisleri Odası

Yönetim Kurulu Başkanı,

5 Haziran 2023, İstanbul

Okunma Sayısı: 1255
Yayın Tarihi: 05.06.2023
Fotoğraf Galerisi