TMMOB Maden Mühendisleri Odası

5. Uluslararası Yeraltı Kazıları Sempozyumu Sonuç Bildirgesi Yayınlandı

5. Uluslararası Yeraltı Kazıları Sempozyumu Sonuç Bildirgesi Yayınlandı

UYAK2023 - 5. Uluslararası Yeraltı Kazıları Sempozyumu Sonuç Bildirgesi

5. Uluslararası Yeraltı Kazıları Sempozyumu ve Sergisi TMMOB Maden Mühendisleri Odası ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi ile birlikte 5-6-7 Haziran 2023 tarihlerinde Hilton İstanbul Bosphorus Kongre Merkezi’nde düzenlenmiştir. Sempozyuma 20 farklı ülkeden 720 delege katılmıştır. Sempozyumda, aralarında ITA AITES–Uluslararası Tünelcilik Birliği ve ISRM-Uluslararası Kaya Mekaniği ve Kaya Mühendisliği Birliği’nden konuşmacıların da olduğu 10’u Çağrılı olmak üzere toplam 82 teknik bildiri sunulmuştur. Bildirilerin 6`sı Proje Tasarım ve Planlama, 15’i Klasik Tünelcilik, 8’i Mekanik Kazı Yöntemleri ve Mekanize Tünelcilik, 7’si Şehir Tünelciliği ve Dijitalleşme, 14’ü Delme – Patlatma, 8’i Madencilik, Maden Hazırlık ve Madencilik Uygulamaları ve 14’ü de Risk, Çevre, İş Sağlığı ve Güvenliği alanında yer almıştır. Sempozyumda sunulan bildirilerin büyük çoğunluğu sahadan ve uygulamalardan gelmiştir. Sempozyumda ayrıca, HIZRAY Oturumu ile Deprem ve Yeraltı Mühendislik Yapıları Oturumu olmak üzere iki özel oturum gerçekleştirilmiştir. Sektörün gelişimini ve uygulamaların sağladığı birikimi kamuoyu ile paylaşmak, sorunları ve geleceği tartışmak amacı ile uluslararası boyutta düzenlenen etkinlikte üç gün boyunca eş zamanlı olarak 2 salonda düzenlenen 19 oturumda bilimsel ve pratikteki uygulama sonuçlarını içeren bilimsel-teknik bildiriler sunulmuştur. Oturumlarda katılımcıların deneyim paylaşımları da büyük katkılar sağlamıştır. Sempozyuma 34 firma/kuruluş, sponsor ve sergi salonunda yerlerini alarak destek vermişlerdir.

Bu etkinlikte, kazı teknolojilerindeki son gelişmeler,  devam eden projeler, Tünelcilik ve Madencilik sektörlerindeki yeni çözüm ve uygulamaların derlenmesi ile sektör paydaşlarının bir araya getirilmesi ve giderek artan altyapı ihtiyacına paralel olarak, kamu kurumları ve idarelerin yöneticileri, teknik personelleri ile sektörde çalışan farklı disiplinlerden mühendisler, müteahhitler, müşavirler, makine üreticileri ve tedarikçileri gibi sektörün tüm paydaşlarını bir araya getirmek, konunun bilimsel ve teknik olarak irdelenerek meslektaşlarımız ve sektörün gelişimine katkıda bulunmak hedefine ulaşılmıştır.

UYAK2023’te sunulan bildirilerin çoğunluğunu İstanbul’da devam eden metro ve yeraltı projeleri oluşturmuştur. Kentleşme ve genişleyen şehirler ile birlikte artan altyapı ve toplu ulaşım talebi şehir içi yeraltı kazılarına olan ihtiyacı da beraberinde getirmiştir. Bu nedenle, şehirler planlanırken artık yeraltının da bir başlık olarak ele alınması kaçınılmazdır. Sempozyumda öne çıkan konulardan bir tanesi de İstanbul’un imar, deprem ve çevre düzeni planları gibi yeraltı alanlarının da gelecek vizyonu kapsamında planlanması ihtiyacı olmuştur.  İstanbul, yıllarca uygulanan yanlış şehircilik politikaları nedeni ile betona gömülmüş ve yeşil alanlar hayati önem kazanmıştır. Bu nedenle sadece metro/ulaşım projeleri için değil, belirli tesislerin de yeraltında yapılması tercih edilerek yeşil alanlarımızın korunması sağlanmalıdır.

Erişilebilir, hızlı, güvenli, konforlu ve güçlü entegrasyona sahip sürdürülebilir hareketlilik için İstanbul, dünyada aynı anda 10 raylı sistem yapım işinin devam ettiği kent olarak öne çıkmıştır. UYAK2023’te sunulan bildirilerde, bu projelerde edinilen deneyimler, yaşanan sorunlar ve çözüm önerileri bilimsel ve teknik olarak sunularak teknik bilginin genç mühendislere aktarılmasına da olanak sağlamıştır.

20 farklı ülkeden gelen delegelerin ilgisini çeken en önemli konulardan bir tanesi de İBB Raylı Sistem Dairesi Başkanlığı tarafından projesi hazırlanmakta olan HIZRAY Projesi olmuştur. HIZRAY, 74,5 km uzunluğunda ve güzergahı kentin en yoğun yapılaşmasının olduğu koridor boyunca tasarlanmıştır. Tümü yeraltı olmak üzere 13 istasyondan oluşmakta, her istasyonda işletme altındaki ve yapımı devam eden diğer metro hatları ile entegrasyon sağlanmaktadır. Beylikdüzü’nden Sabiha Gökçen Havalimanı’na 53 dakika gibi bir sürede ulaşım sağlanabilecek olup, günde 1,5 milyon yolcu taşıyacağı öngörülmektedir. Projede kara tünelleri için 26 adet, Boğaz geçişi için 1 adet olmak üzere toplam 27 adet TBM kullanılması planlanmaktadır. Projenin kara tünelleri çift tüp, Boğaz geçişi ise tek tüp olarak tasarlanmıştır. HIZRAY Özel Oturumunda projenin yeraltı kazılarına dair detayları paylaşılarak konunun uzmanı mühendisler tarafından değerlendirilmesi sağlanmıştır. Projenin ihale ve yapıma başlamadan önce konunun uzmanı taraflara açık bir şekilde paylaşılması bilimsellik ve şeffaflık açısından bir ilki barındırmış ve gelecek projelere örnek olması temennileri paylaşılmıştır.

Maden mühendisliği; tünelcilik faaliyetlerinin tamamını oluşturan kazı, tahkimat, havalandırma, ulaşım, pasa nakli, su atımı ve diğer faaliyetler ile birlikte tüm yer altı kazılarını da kapsamasına rağmen, maden mühendisliği disiplini tünel/metro projelerinde tip sözleşmelerinde anahtar personel olarak hak ettiği yeri bulamamıştır. Tünelcilik farklı mühendislik disiplinlerinin birlikte çalıştığı özel bir alandır. Bu nedenle kamu kurumlarını tünel projelerinde maden mühendisliğine de anahtar personel olarak yer vermesi çağrısını buradan yineliyoruz.

Kongre kapsamında bilim insanlarının, uzmanların yoğun emekle hazırladıkları bildirilerin ve çıkarımların ilgili bakanlıklar, belediyeler, bürokratlar ve siyasal iktidar tarafından önemsenmesi gerekmektedir.

TMMOB Maden Mühendisleri Odası ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi, gelişen teknolojileri ve bilimsel çalışmaları sektör ve kamuoyuyla paylaşmayı önemli bir görev kabul etmektedir.

Kamuoyunun bilgisine sunarız.

TMMOB Maden Mühendisleri Odası – İstanbul Büyükşehir Belediyesi

7 Haziran 2023, İstanbul

 

Okunma Sayısı: 70
Yayın Tarihi: 08.06.2023