TMMOB Maden Mühendisleri Odası

47. DÖNEM 1. DANIŞMA KURULU TOPLANTISI GERÇEKLEŞTİRİLDİ

47. DÖNEM 1. DANIŞMA KURULU TOPLANTISI GERÇEKLEŞTİRİLDİ

47. DÖNEM 1. DANIŞMA KURULU TOPLANTISI GERÇEKLEŞTİRİLDİ

47. Dönem 1. Oda Danışma Kurulu toplantısı 9 Temmuz 2020 Perşembe günü çevrimiçi konferans yöntemiyle gerçekleştirildi. MAPEG tarafından ''3213 sayılı maden kanunu uygulamasında yaşanan sorunlara ilişkin STK’lardan gelen öneriler doğrultusunda hazırlanan çözüm önerileri çalışması'' adı altında madencilik sektörünün görüşüne sunulan Maden Kanunu Taslağı gündemiyle gerçekleştirilen toplantıda söz konusu Taslak çok yönlü olarak değerlendirilip, bu konuda yürütülmesi gereken çalışmalar ele alındı.

Ülkemiz madencilik sektörü için hiçbir somut iyileştirme öngörmeyen Taslak, başta uluslararası büyük madencilik şirketleri olmak üzere çeşitli lobilerin etkisi altında hazırlanmış bir taslak olarak değerlendirildi. Taslakta;

  • Ulusal madencilik politikasının ve kamu çıkarlarının yer almadığı,
  • Küçük ve orta ölçekli madenciliğin görmezden gelindiği,
  • Asgari ücret tarifemizin ve iş sözleşmelerimizin güvencesi olan Oda Sicil Belgesinin iptal edildiği,
  • Daimi nezaretçi ücretlerinin kurulacak fondan karşılanması talebimizin dikkate alınmadığı,
  • Diplomalarımızı yok sayan UMREK’in yaşama geçirildiği,
  • Meslek alanlarımızın daraltıldığı,

gibi tespitleri yapıldı.

Bu çalışma Maden Kanunu Taslağına dönüştürüldüğünde Odamız tarafından yürütülmesi gereken çalışmalar konusunda;

  • Süreç hakkında tüm üyelerimizin bilgilendirilmesi,
  • Taleplerimiz ile ilgili imza kampanyası düzenlenmesi,
  • Basta Daimi Nezaretçiler olmak üzere üye geniş toplantılarının yapılması,
  • Merkezi ve yerel siyaset insanlarımıza taleplerimizin anlatılması..

Önerileri dile getirildi.

TMMOB Maden Mühendisleri Odası olarak üyelerimizden aldığımız güç ile çalışmalarımıza devam edeceğiz.

Saygılarımızla;

TMMOB Maden Mühendisleri Odası
Yönetim Kurulu
13 Temmuz 2020, Ankara

Okunma Sayısı: 486
Yayın Tarihi: 13.07.2020