TMMOB Maden Mühendisleri Odası

4. ULUSLARARASI YERALTI KAZILARI SEMPOZYUMU BAŞLADI

4. ULUSLARARASI YERALTI KAZILARI SEMPOZYUMU BAŞLADI

13 Eylül 2018 tarihinde 4. Uluslararası Yeraltı Kazıları Sempozyumu ve Sergisi` nde TMMOB Maden Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu Başkanı Ayhan Yüksel` in yapmış olduğu açılış konuşması.  

Sayın Şube ve Dernek Başkanım,

TMMOB`ye Bağlı Meslek Odalarının Sayın Başkan ve Yöneticileri,

Saygıdeğer Sektör Temsilcileri,

Değerli Katılımcılar,

Sevgili Meslektaşlarım ve Öğrenciler,

TMMOB Maden Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu ve şahsım adına sizleri saygı, sevgi ve dostlukla selamlıyorum.

Birincisi; TMMOB Maden Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi tarafından 1994 yılında düzenlenen ve son iki dönemdir Tünelciler Derneği ile birlikte yürütülen 4. Uluslararası Yeraltı Kazıları Sempozyumu`na hoş geldiniz, sefalar getirdiniz.

TMMOB Maden Mühendisleri Odası; 45. Döneminden itibaren tüm kongre ve sempozyumları uluslararası düzlemde gerçekleştirme kararı almış ve bu kararını 2016-2018 yılları arasında düzenlediği 8 kongre ve sempozyumun tamamında gerçekleştirmiştir.

Ülkemizde yaşanan tüm olumsuzluklara rağmen, düzenlemiş olduğumuz kongre ve sempozyumlara 30` un üzerinde ülkeden yaklaşık olarak 2.500 bilim insanı, sektör temsilcisi ve meslektaşımız katılım sağlamıştır.
Bu başarıya imza atan TMMOB Maden Mühendisleri Odası örgütlülüğüne bir kez daha teşekkür ederken bu örgütün bir üyesi ve burada sizlerle birlikte olmaktan büyük bir onur duyduğumu öncelikle belirtmek isterim.

TMMOB Maden Mühendisleri Odası; mesleki, ekonomik, sosyal ve kültürel alanlarda ülkemizdeki maden mühendislerini temsil etmektedir. Odamız başta ülkemizin ve halkımızın olmak üzere üyelerinin hak ve menfaatlerini kamu yararı temelinde korumak ve geliştirmek, üyelerinin mesleki, sosyal ve kültürel gelişimlerini sağlamak, mesleki birikimlerini toplum yararına kullanmalarının zeminini yaratmakla görevli olup tüm çalışmalarını bu eksende yürütmektedir.

TMMOB Maden Mühendisleri Odası; bu amaç ve görevlerini yerine getirmek için kamu yararı temelinde bilime ve tekniğe uygun her türlü çalışmayı yürütmek için başta kamu kurumları olmak üzere sektörün tüm temsilcileri ile birlikte olmaya ve ortak çalışma yapmaya hazırdır.

Bu amaçla Tünelciler Derneği ile birlikte düzenlediğimiz, büyük bir emek ve özveriyle geliştirilerek uluslararası düzleme taşınan "4. Uluslararası Yeraltı Kazıları Sempozyumu" ülkemizde bilimsel ve mesleki olarak düzenlenen önemli organizasyonlardan birisidir. Tünelcilik Derneğine bu güzel etkinlikte bizimle birlikte oldukları için teşekkür ederim.

Ülkemizde özellikle son yıllarda yaşanmakta olan ekonomik sorunlara ek olarak mevzuattaki hızlı, çelişkili ve istikrarsız değişimler ile günübirlik ve çelişkili uygulamalardan kaynaklı kuralsızlıklar tüm sektörlerle birlikte madencilik sektörünü de olumsuz yönde etkilemektedir. Uzun erimli planlamaların ve yatırımların gerekli olduğu madencilik sektörü için en önemli husus istikrardır.

Ancak maden kanununun son 3 yıl içerisinde kaç kez değiştiğini kanunu değiştirenler dahi bilmemektedir. Sektör 2 yılı aşkın bir süre yönetmeliksiz olarak yönetilmeye çaşışılmıtır. Sektörü dar boğaza sürükleyen ve Danıştay tarafından iptal edilen Başbakanlık 2012/Hzairan genelgesinin bir benzeri olan Cumhurbaşkanlığının yeni kararnamesi yayınlanmıştır.

Yaşanan sorunlar nedeniyle inşaat sektörü ve onun alt sektörü olan ulaşım sektörü çok daha fazla etkilenmiş ve başlamasına rağmen pek çok karayolu, demiryolu ve sulama ihaleleri iptal edilmek zorunda kalmıştır.  Yaşanan sorunların çözümü için ülkemizin ve sektörün acilen istikrara, planlamaya ve teşviklere ihtiyacı bulunmaktadır.

Sadece ülkemizin değil dünyanın en güzel şehirlerinden biri olan İstanbul`a gelmişken bu güzelliklere ve bu güzel şehra dair birşeyler söylemeden geçemeyeceğim.

Hepinizin de bildiği üzere son yıllarda İstanbul`da çok fazla tünel, yeraltı su altı geçiidi vb. ihaleler açılmakta, işler yürütülmektedir. Ancak edindiğimiz bilgilere göre son yıllarda açılan ihalelrin şantiye merkezi olarak park ve bahçelerin seçilmesidir. Akciğerleri hızla yok olan bu kente ve insanlarına sahip çıkmak hepimizin görevidir. Unutmayalım ki bu yollar, tüneller ve binalar nefes almaya çalışan insanlar için inşa edilmektedir.

Tünelcilik sektörünün önemli sorunlarından bir diğeri de açılan ihalelerin adil ve rekabet eşitliğine uygun şekilde yapılmamasıdır. Bu yönde alınan duyumlar sektörün gelişimine engel olmakla kalmayacak başta kamu olmak üzere ihalelerin gereğinden pahalıya mal olmasına neden olacaktır.

Madencilik çalışmalarının; kamu yararı doğrultusunda, çevre ve insan odaklı bir anlayışla, bilim ve tekniğin gereklerine uygun olarak yapılabilmesinde önemli etmenlerden biri de maden mühendisleridir. Meslektaşlarımız, üniversite öğretimi sırasında aldıkları bilimsel ve teknik bilgileri, meslek yaşamı sırasında edindikleri deneyimlerle birleştirerek verecekleri mühendislik hizmetleriyle yaşanabilecek madencilik ve madencilikten kaynaklanan sorunlar giderilebilecektir. Ancak, meslektaşlarımızın bu çalışmalarını özgürce yapabilecekleri ortamları sağlayacak olan Maden Kanunu ve Yönetmelikleri, meslektaşlarımıza gerekli güvenceyi sağlamak bir yana YTK, UMREK ve Daimi Nezaretçilik düzenlemeleriyle mesleklerini yapamaz hale getirmiş, çalışma alanlarını oldukça kısıtlamıştır. Diplomalarımız yok sayılmış, bilim ve teknik reddedilmiş, her şey MAPEG` in sertifikalarına bağlanmıştır.

Maden Mühendisleri olarak mesleki disiplin alanında yaşadığımız sorunlar MAPEG uygulamaları ile sınırlı kalmamış Çevre ve Şehircilik Bakanlığı,  Karayolları, Demiryolları ve DSİ Genel Müdürlükleri ile Belediyelerin uygulamaları ile de devam etmiştir.

Madencilik faaliyetleri; tünelcilik faaliyetlerinin tamamını oluşturan kazı, tahkimat, havalandırma, ulaşım, pasa nakli, su atımı ve diğer faaliyetler ile birlikte tüm yer altı kazılarını da kapsamasına rağmen, maden mühendisliği disiplini bu çalışmaların tip sözleşmelerinde anahtar personel olarak hak ettiği yeri bulamamıştır. Buna rağmen Odamız tarafından düzenlenen bilimsel etkinliklerde sürekli olarak bu sorunun dile getirilmesi ve başta uluslararası projeler olmak üzere tünelcilik çalışmalarında görev alan meslektaşlarımızın başarısı tünelcilik sektöründe çalışan üyelerimizin sayısının artmasını sağlamıştır.

Madencilik ve tünel faaliyetleri asli çalışmalar açısından bu kadar iç içe olan iki sektör iken, tünel şartnamelerinde kilit personel statüsünde halen Maden Mühendisine yer verilmiyor olmasını bir eksiklik olarak vurgulayarak, ilgili kurumları bu konuda gerekli düzenlemeleri yapmaya davet ediyoruz.
Maden Mühendislerinin yaşadığı sorunların başında ise yeraltında yapılan işler de fazla mesainin yasak olmasına rağmen 12 saati aşan mesai süreleri, hafta tatili izinlerinin kullandırılmaması ve düşük ücretli güvencesiz çalışma koşullarıdır.  Başta Tünelcilik Sektörü olmak üzere yeraltı madenciliğinin yapıldığı işyerlerinde İş kanunu ve Odamız asgari ücret uygulamalarına uyulması gerekmektedir.

Son üç yıldır her türlü engelleme ve davaya karşı ısrarlı bir şekilde uygulamaya çalıştığımız Maden Mühendisleri için asgari ücret uygulamasına ve sözleşme şartına sıkı sıkıya bağlı kalacağımıza ve üyelerimizden aldığımız güçle bu mücadeleye devam edeceğiz.

Odamız tarafından düzenlenen kongreler, sempozyumlar ve çalıştaylar ısrarla sürdürülmeseydi, demokratik işleyiş içinde mesleki sorunların ele alınmasına, çözümlenmesine ve ortak görüş oluşturma yöntemine ilişkin bu kadar köklü bir geleneği yaratmış olamayacaktık.

Kongre kapsamında bilim insanlarının, uzmanların yoğun emekle hazırladıkları bildiriler, siz katılımcıların katkıları ve bunların sonucunda hazırlanacak sonuç bildirisinin, ilgili bakanlıklar bürokratlar ve siyasal iktidarca önemsenmesi gerekmektedir. Odamız, üyelerimiz ve sektör adına bu görüşlerin takipçisi olacaktır.

TMMOB Maden Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu olarak sempozyumun düzenlenmesinde emeği geçen başta İstanbul Şubemiz, Tünelcilik Derneği ve Sempozyum Başkanı olmak üzere tüm yürütme kurulu üyelerine, şube çalışanlarına, etkinliğin bilimsel niteliğini arttırılmasına katkı sağlayan bilim kurulu üyelerimize, bildiri ve sunum hazırlayan bilim insanlarına, yönetimleriyle katkı koyan oturum başkanlarımıza, sempozyumumuza desteklerini esirgemeyen tüm sektör kurum ve kuruluşları ile değerli yöneticilerine teşekkür ederim.

TMMOB Maden Mühendisleri Odası adına hepinizi saygı, sevgi ve dostlukla selamlıyor, etkinliğimizin madencilik sektörüne, üyelerimize ve ülkemize önemli katkılar sağlayacağı inancıyla başarılı geçmesini diliyorum.

Saygılarımla,

Ayhan YÜKSEL
TMMOB Maden Mühendisleri Odası
Yönetim Kurulu Başkanı
13 Eylül 2018, İstanbul

Okunma Sayısı: 452
Yayın Tarihi: 13.09.2018
Fotoğraf Galerisi