TMMOB Maden Mühendisleri Odası

4. Kadın Üye Toplantısı 22 Aralık 2012 Cumartesi Günü Gerçekleştirildi.

4. Kadın Üye Toplantısı 22 Aralık 2012 Cumartesi Günü Gerçekleştirildi.

İstanbul, İKK Kadın Komisyonu  tarafından düzenlenen 4. Kadın Üye toplantısı 22 Aralık 2012 Cumartesi günü Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi Karaköy binasında gerçekleştirildi.

Farklı odalardan çok sayıda kadın üyenin katıldığı toplantının moderatörlüğünü Maden Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi Başkanı Nedret Durukan yazmanlığını Jeofizik Mühendisleri Odası İstanbul Şube üyesi Mürüvvet Aral üstlendi.

Nedret Durukan tarafından yapılan kısa açılış konuşması sonrası, Film MOR tarafından hazırlanan kısa film izlendi. Ardından İstanbul İşci Sağlığı ve İş Güvenliği Meclisi üyelerinden Berna Güler Müftüoğlu Meclis çalışmaları ve yeni başlayacakları kadın işçilerle ilgili İSİG atölyesi hakkında bilgilendirme yaptı.

Makine M. Selma Eroğlu ve Kimya Mühendisleri Odası Saymanı Özlem Kizir tarafından hazırlanan İKK Kadın Komisyonunun geçmiş dönem  çalışmalarını anlatan sunumu  takiben komisyonun katıldığı eylemlerde, toplantılarda ve çeşitli etkinliklerde çekilmiş fotoğraflardan  oluşan kısa film izlendi.

TMMOB yasası ile ilgili İKK‘larca yapılan çalışmalar kapsamında İstanbul İKK tarafından yürütülen çalışmalar hakkında Nedret Durukan tarafından kısa bilgilendirme yapıldı ve çalışmalara katılımın önemi vurgulandı. Kadın üyelerin bu çalışmalar için yapabilecekleri ve önerileri tartışıldı. Yasada öngörülen değişiklerle ilgili sorulara bilgi sahibi arkadaşlarca açıklamalar yapıldı.

3. Kadın Kurultayına giderken başlıklı oturumda ise Düzenleme Kurulu‘na İstanbul‘dan katılan tek üye olan Metalurji M. Odası‘ndan Güneş Bodur katıldığı toplantı hakkında bilgilendirme yaptı. Katılımcılar bir önceki kurultayla ilgili görüşlerini ve 3. Kurultay için görüş ve önerilerini belirterek düzenleme kuruluna iletilmesi doğrultusunda talepte bulundu.

Kadınlarımızın yasa ile ilgili çalışmalar için İstanbul İKK‘ya öneri olarak götürülmesini istedikleri görüşlerinin yanı sıra " Maden Mühendisleri Odası tarafından  Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğünü ‘ne ‘‘cinsiyet ayrımcı‘‘ iş ilanı nedeniyle açılan dava ve Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulunun vermiş olduğu durdurma kararının İKK aracılığla tüm şubelere bilgi için gönderilmesi, böylelikle halen mail yoluyla üyelerine ‘‘cinsiyet ayrımcı‘‘ iş ilanı gönderen şubeler nezdinde  caydırıcılık  sağlaması önerisi de kabul edilmiştir.

KADINLAR ÖRGÜTLÜ TMMOB DAHA GÜÇLÜ

 

 

Okunma Sayısı: 733
Yayın Tarihi: 02.01.2013
Fotoğraf Galerisi