TMMOB Maden Mühendisleri Odası

4 ARALIK DÜNYA MADENCİLER GÜNÜ BİLDİRGESİ

4 ARALIK DÜNYA MADENCİLER GÜNÜ BİLDİRGESİ

 

4 ARALIK DÜNYA MADENCİLER GÜNÜ BİLDİRGESİ

Yüreğinde insan sevgisi, barış, kardeşlik, özgürlük, eşitlik, bağımsızlık tutkusu bulunan; güzel günlerin bir ağaç gibi tek ve hür ve bir orman gibi kardeşçesine, omuz omuza kurulacağına inanan ve bu inançla bulunduğu her yerde; Soma`da, Ermenek`te, Kozlu`da, olduğu gibi işyerinde, sokağında, mahallesinde, köyünde kentinde mücadele eden; başka türlü bir dünyanın mümkün olduğuna ve çocuklarına daha onurlu bir geleceği sunabileceğine dair sarsılmaz bir kararlılığı olan herkesi madencinin öfkesi, umudu ve direnişiyle selamlıyoruz. Santa Barbara’nın biz madencilere armağan ettiği ve bir gelenek haline gelen 4 Aralık Dünya Madenciler Günümüzü tüm içtenliğimizle kutluyoruz.

Her yıl Odamız öncülüğünde kutlanan ve meslektaşlarımıza Onur Ödüllerinin takdim edilip birlikte olduğumuz 4 Aralık Dünya Madenciler Gününü ne yazık ki bu yıl buruk bir biçimde kutluyoruz. Dünyayı kasıp kavuran, ülkemizde de bu yılın mart ayı itibarıyla ortaya çıkarak toplumsal yaşamı derinden etkileyen Covid-19 salgını bizleri bir araya gelmekten uzak tuttu. Bu nedenle fiziken bir araya gelip meslek onur ödüllerini bir törenle takdim etme şansımız kalmadı.

Dünya Madenciler Günü, mitolojik olarak madencilere miras kalmış güzel bir anlatıdır. Zor durumda kalan Santa Barbara kaçarak madencilere sığınmış, madencilerin dayanışması ile bu zor durumdan kurtulabilmiştir. Mitolojik bir anlatıda bile bu kadar özel görünen madencilik mesleğini siz değerli üyelerimiz 40 yıl, 50 yıl, 60 yıl başarıyla yürüttünüz. Şimdi bu onurlu görevi genç meslektaşlarımıza devrediyorsunuz. Bu yeni süreçte elde ettiğiniz mesleki ve toplumsal deneyimlerinizi genç mühendislerle paylaşmanız yeni kuşakların önünü açacak, onlar için çok değerli bilgiler sağlayacaktır. Bunun için Odamızın sizlere her türlü desteği sağlamaktan geri durmayacağının bilinmesini isteriz.

Bu yıl aramıza katılan genç meslektaşımıza da aramıza hoş geldiniz diyoruz.

Sizlerde Santa Barbara’nın yardım istediği ve karşılığını bulduğu bu onurlu mesleğe hoş geldiniz. Öğrencilik döneminde “Genç Madenci” kimliğiniz ile kurduğumuz, kurmaya çalıştığımız ilişkilerimiz bundan sonra artarak devam edecektir. Bu mesleğin başarıyla yürütülmesinde artık sizlerin de sorumluluğu olacaktır. Bu sorumluluğun layıkıyla yerine getirilebilmesi için insani bir meslek yaptığımızı, toplum için ürettiğimizi, ülkemizin doğal zenginliklerinin toplumun hizmetine sunmak üzere bizlere emanet edildiğini, binlerce işçinin yaşamlarından sorumlu olduğumuzun bir an olsun aklımızdan çıkarılmaması gerekmektedir. İnsan ve meslek onuru her koşulda yüceltilmeye çalışılmalıdır. Bu anlamda bilimin ve tekniğin gerekleri yerine getirilip, geçmiş deneyimlerden yararlanılırken, mesleğimizin ilkesi olan insanın mutluluğunun ve halkın refahının üst düzeyde tutulması için elimizden gelen yapılmalıdır.

Dünyanın her yerinde 4 Aralık ları bir mücadele gününe çeviren, coşkuyla kutlayan madenciler, ülkemizde yaşanan iş cinayetleri ve hak gasplarından dolayı acılar içerisindedir.Hepinizin huzurunda iş cinayetlerinde  hayatını kaybeden maden emekçilerini anıyor,Soma'da,Ermenek'te hakları için direnen madencileri saygıyla selamlıyoruz.

Yerin yüzlerce metre altında her türlü tehlike ve zorluğa karşı doğayla mücadele ederek yer altı zenginliklerimizi üreten, gerektiğinde bu uğurda yaşamını kaybeden üyelerimize, maden emekçilerine ve bu mesleğe sahip çıkmak bir insanlık görevidir.

Ülkemiz zor bir dönemden geçmekte, mevcut ekonomik krizin sonuçları Covid-19 salgını nedeniyle daha da ağırlaşmaktadır. Bu olumsuzluğa ek olarak siyasi iktidar; laiklik, insan hakları, evrensel hukuk ve demokrasi normlarından hızla uzaklaşmakta, ülke içinde ve dışında yürüttüğü savaş politikaları ile, halkın refahına ayrılabilecek kıt kaynaklarımızı tüketmekte, ülkemizi büyük bir ateşin içine sürüklemektedir. Gerek ülkemizin, gerek toplumumuzun ve onun bir parçası olan biz maden mühendislerinin özlemi, barış içerisinde yaşayabileceğimiz, evrensel hukuk normlarını ilke edinmiş, insan haklarına ve hukuka saygılı mutlu demokratik bir ülkedir.

Bu özlemle;

TMMOB Maden Mühendisleri Odası olarak savaşa karşı barışı, ölüme karşı yaşamı savunmaya devam edeceğiz.

TMMOB Maden Mühendisleri Odası olarak bağımsızlığı, özgürlüğü, eşitliği, demokrasiyi, laikliği ve cumhuriyeti savunmaya devam edeceğiz.

TMMOB Maden Mühendisleri olarak, bilimden, emekten ve halktan yana olmaya devam edeceğiz

TMMOB ve Odalarına karşı artarak devam eden baskılara karşı mücadeleye devam edeceğiz.

Her yerde, her zaman söyledik ve söylemeye devam edeceğiz çünkü bizler "…yüreğimizdeki insan sevgisi ve yurtseverliği baskı ve zulüm yöntemlerinin söküp atamayacağının bilinci içinde bilim ve tekniği emperyalizmin ve sömürgelerin değil emekçi halkımızın hizmetine sunmak için her çabayı güçlendirme ve sürdürme yolunda inançlıyız, kararlıyız…"

Bu özlemin gerçekleşmesini diliyor, tüm meslektaşlarımızın 4 Aralık Dünya Madenciler Gününü kutluyoruz.

Saygılarımızla.

TMMOB Maden Mühendisleri Odası
Yönetim Kurulu
4 Aralık 2020, Ankara

 

Okunma Sayısı: 484
Yayın Tarihi: 03.12.2020