TMMOB Maden Mühendisleri Odası

30 BÜYÜKŞEHİR VALİLİĞİ İLE ZONGULDAK VALİLİĞİNE: GÖREVLİ MADEN MÜHENDİSLERİNE İLLER ARASI SEYAHAT İZNİ VERİLMELİDİR

30 BÜYÜKŞEHİR VALİLİĞİ İLE ZONGULDAK VALİLİĞİNE: GÖREVLİ MADEN MÜHENDİSLERİNE İLLER ARASI SEYAHAT İZNİ VERİLMELİDİR

Konu: Görevli maden mühendislerine İller arası seyahat izni verilmesi hakkında.

Bilindiği üzere; 3213 sayılı Maden Kanunu’nun 29 uncu maddesinin 3 ve 4 üncü fıkraları;

“Yetkilendirilmiş tüzel kişiler tarafından hazırlanan rapor, proje ve tüm teknik belgeler ruhsat sahibi tarafından Genel Müdürlüğe verilir.

Ruhsat sahibi, her yıl nisan ayı sonuna kadar bir önceki yıl içinde gerçekleştirdiği işletme faaliyeti ile ilgili teknik belgeleri, işletme faaliyet raporunu ve işletme sahasında arama yapmış ise arama ile ilgili bilgileri Genel Müdürlüğe vermekle yükümlüdür. Yükümlülüğün yerine getirilmemesi hâlinde 30.000 TL idari para cezası uygulanır. Yükümlülük yerine getirilinceye kadar üretim faaliyeti durdurulur.” şeklindedir.

İlgili hüküm gereği, Nisan ayı sonuna kadar Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü’ne, ruhsat sahiplerince verilmesi gereken işletme faaliyeti ile belgeler, “Yetkilendirilmiş tüzel kişiler” tarafından hazırlanmaktadır. Kanunda sayılan belgeler, “Yetkilendirilmiş tüzel kişiler” bünyesinde görev yapan “maden mühendisleri” tarafından hazırlanmaktadır.

Yine Maden Kanunu’nun “Daimi nezaret ve teknik eleman” başlıklı, 31 nci maddesine göre;

“Kaynak tuzlaları hariç olmak üzere maden ruhsat sahalarındaki işletme faaliyetleri, maden mühendisi nezaretinde yapılır. Maden ruhsat sahalarındaki işletme faaliyetlerinde asgari bir maden mühendisi daimi olmak üzere, işletme tekniği, büyüklüğü ve yapısal durumu göz önüne alınarak diğer meslek disiplinlerinden mühendis istihdam edilmesi zorunludur.” hükmünü içermektedir.

Kanun hükmü gereği “maden mühendisleri”, maden ruhsat sahalarında “Daimi Nezaretçilik” ve “Teknik Eleman” olarak görev yürütmektedirler.

Maden Kanunu gereği görevlerini yürüten, “Yetkilendirilmiş Tüzel Kişiler”de görevli maden mühendisleri ile “Daimi Nezaretçi” ve “Teknik Eleman” olarak görev yürüten maden mühendisleri, “Şehirlere Araç Giriş/Çıkış Kısıtlaması” nedeni ile mağdur olmakta ve görevlerini yerine getirmek için ulaşmak zorunda oldukları İllerde bulunan, maden sahalarına erişememektedirler. Bu durum madencilik faaliyetlerinin, mevzuatın öngördüğü koşullarda yürütülmesini zora sokmaktadır.

Maden Kanunu gereği, kamu görevlerini yerine getiren, yukarıda açıklanan maden mühendislerine, “Şehirlere Araç Giriş/Çıkış Kısıtlaması” uygulaması kapsamında, Seyahat İzin Kurullarınca verilen “Seyahat İzin Belgesi”nin verilmesi hususunda gerekli çalışmanın yapılması hususunu belirtir, çalışmalarınızda başarılar dileriz.

Saygılarımızla.

 

 

Okunma Sayısı: 1371
Yayın Tarihi: 16.04.2020
Dosyalar