TMMOB Maden Mühendisleri Odası

2840 SAYILI YASA’DA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA İLİŞKİN TASARI, TBMM ALT KOMİSYONUNDA GÖRÜŞÜLDÜ.

2840 SAYILI YASA’DA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA İLİŞKİN TASARI, TBMM ALT KOMİSYONUNDA GÖRÜŞÜLDÜ.

"2840 Sayılı Bor Tuzları, Trona ve Asfaltit Madenleri ile Nükleer Enerji Hammaddelerinin İşletilmesini, Linyit ve Demir Sahalarının Bazılarının İadesini Düzenleyen Kanun"da yapılmak istenen ve Başbakanlık tarafından 20 Mart 2012 tarihinde B.02.0.KKG.0.10/101 - 487/1319 sayılı yazıyla Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı‘na gönderilen değişiklikle Mevcut Kanunun 2. maddesine eklenen fıkrada "Bu madenlerin üretilmesi ve zenginleştirilmesi, teknik, ticari ve ekonomik sebeplerle ürünün mülkiyeti ruhsat sahibinde kalmak üzere 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu hükümleri çerçevesinde ihale edilmek suretiyle üçüncü şahıslara gördürülebilirler." denilmektedir.

Yasa değişikliği tasarısı ile ilgili olarak 09 Ekim 2012 Salı günü Odamızda; Türkiye Maden İş Sendikası, Petrol İş Sendikası, Türk Enerji Sen, Kimya Mühendisleri Odası, Jeoloji Mühendisleri Odası ve Odamız yetkililerinin katıldığı bir toplantı gerçekleştirilmiştir. Toplantıya mazeret bildiren KESK-ESM ve Metalurji Mühendisleri Odası yetkilileri katılamamıştır.

Toplantıda, ortak bir sunum hazırlanarak TBMM Enerji - Sanayi Komisyonunda sunulması ve komisyon toplantısına katılarak görüşlerimizin iletilmesi kararlaştırılmıştır.

10 Ekim 2012 tarihindeki toplantıda, hazırlanan ortak sunum komisyon üyeleriyle paylaşılmıştır. Meslek Odalarının ve sendikaların ortak görüşü olarak;

- Söz konusu tasarının, bor madeninin özelleştirilmesinin önünü açacağı için tasarının geri çekilmesi,

- 2840 sayılı yasanın değiştirilmemesi,

- Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü‘nün yaşadığı sorunların çözümü için değişiklik yapılması gerekiyorsa, Kamu İhale Kanunu çerçevesinde çalışma yürütülmesinin daha doğru olacağı komisyona iletilmiştir.

Bu konuda TBMM‘de yapılacak çalışmalar takip edilecek ve sonuçları kamuoyuyla paylaşılacaktır.

Okunma Sayısı: 1312
Yayın Tarihi: 10.10.2012
Fotoğraf Galerisi