TMMOB Maden Mühendisleri Odası

2022 YILI MADEN VE CEVHER HAZIRLAMA MÜHENDİSLİĞİ HİZMETLERİ ASGARİ ÜCRET TARİFESİ

MADEN VE CEVHER HAZIRLAMA MÜHENDİSLİĞİ HİZMETLERİ ASGARİ ÜCRET TARİFESİ  (2022 YILI)
       
HİZMET TÜRÜ ÜCRET BİRİM  
       
MÜHENDİSLİK HİZMETLERİ      
a. Büro- Şantiye - Açık İşletme, Tesis 7.850 TL/AY *
b. Şantiye - Açık İşletme, Tesis (Teknik eleman hizmeti de yapıyor ise) 10.425 TL/AY *
c. Şantiye - Açık İşletme, Tesis (Daimi nezaret hizmeti de yapıyor ise) 14.925 TL/AY *
d. Yeraltı İşletmesi 16.550 TL/AY *
e. Yeraltı İşletmesi (Teknik eleman hizmeti de yapıyor ise) 17.250 TL/AY *
f. Yeraltı İşletmesi (Daimi nezaret hizmeti de yapıyor ise) 19.530 TL/AY *
g. Tünel – Metro 11.390 TL/AY *
h. Sondaj (Maden, Su) 12.690 TL/AY *
ı. Sondaj (Jeotermal, Mineralli Sular) 12.690 TL/AY *
i. Sondaj (Petrol, Doğalgaz) 13.975 TL/AY *
j. YTK 5.1.a Personel 12.575 TL/AY *
k. YTK 5.1.c Personel 9.975 TL/AY *
l. YTK 5.2. Personel 14.925 TL/AY *
m. YTK Koordinatör 16.575 TL/AY *
DÜŞÜNSEL (İSTİŞARİ) HİZMET      
a. Sözlü Olarak Sunulması 1.825 TL **
b. Rapor Halinde Sunulması 2.400 TL **
       
GEÇİCİ HİZMET (KEŞİF HİZMETİ)      
a. Hizmetin İlk Günü 1.950 TL **
b. Sonraki Her Gün İçin 1.460 TL **
DANIŞMANLIK (MÜŞAVİRLİK HİZMETİ) 9.150 TL/AY *
YTK HİZMETLERİ Arama (TL/AY) Açık (TL/AY) Yer altı (TL/AY)  
1 (a)   1.790   **
1 (b)   1.790   **
2 (a)   2.970   **
2 (b) 1.310,00 2.970   **
2 (c)   2.970   **
3 Grup 1.310,00 2.970   **
4(a) 1.310,00 2.610 3.330,00 **
4(b) 1.310,00 2.610 4.160,00 **
4 (c) 1.310,00 2.610 3.330,00 **
4 (ç) 1.310,00 2.610 4.160,00 **
5 Grup 1.310,00 2.610   **
PROJE HİZMETLERİ      
a. Ön İnceleme Raporu 3.270 TL **
b. Maden Arama Projesi 8.720 TL **
c. Ön Arama Faaliyet Raporu 10.880 TL **
d. Genel Arama Faaliyet Raporu 13.050 TL **
e. Detay Arama Faaliyet Raporu 15.430 TL **
f. Terk Raporu 2.540 TL **
g. Sondaj Kuyu İnşa ve Tatbik Projesi 3.100 TL **
h. İşletme Projesi (Ia. grubu madenler için) 10.880 TL **
ı. İşletme Projesi (Ib ve II. grup madenler için) 20.840 TL **
i. İşletme Projesi (III. IV. V. VI. grup madenler için) / Temdit Projesi 26.300 TL **
j. Patlayıcı Madde Kullanım, İhtiyaç ve Kapasite Raporu 4.000 TL **
k. Ekspertiz Raporu 4.000 TL **
l. Kamulaştırma vb. Rapor Düzenlemesi 4.370 TL **
n. ÇED Yönetmeliği Kapsamında ÇED Raporu (Maden Müh. Hizmeti) 17.600 TL **
o. ÇED Yönetmeliği Kapsamında Proje Tanıtım Dosyası (Maden Müh. Hizmeti) 7.620 TL **
ö. Madencilik Faaliyetleri ile Bozulan Arazilerin Doğaya Kazandırma Yönetmeliği Kapsamındaki Proje Hizmeti 7.620 TL **
p. Zemin Etüt Raporu (Maden Müh. Hizmeti) T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Birim Fiyatları Uygulanacak Olup, 2.730-TL‘ den Az Olamaz 5.760 TL **
r. Fizibilite Projesi (13.690 TL dan az olamaz)    
s. Ruhsat Müracaat İşlem Ücreti 2.500 TL **
Ş. Fizibilite Arama Dönemi Raporu 17.400 TL **
İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI HİZMETLERİ      
(C) Sınıfı İş Güvenliği Uzmanlığı 12.685 TL/AY *
(B) Sınıfı İş Güvenliği Uzmanlığı 15.455 TL/AY *
(A) Sınıfı İş Güvenliği Uzmanlığı 18.395 TL/AY *
SORUMLU MÜDÜRLÜK/ÇEVRE GÖREVLİSİ      
İşletme-Tesis 10.420 TL/AY *
İşletme-Tesis (Daimi) 18.270 TL/AY *
Otogaz İstasyonları (İstasyon başına) 4.730 TL/AY *
Çevre Görevlisi (EK-I) 7.610 TL/AY *
Çevre Görevlisi (EK-II) 3.845 TL/AY *
       
JEOTERMAL KAYNAK ve DOĞAL MİNERALLİ SU SAHALARINA AİT HİZMETLER      
1-ARAMA, İŞLETME, KORUMA ALANI VE ÇED RAPORLARI (Sahada yapılacak jeoloji, hidrojeoloji, jeofizik, jeokimya, sondaj, test ve modelleme gibi çalışma giderlerini kapsamaz)      
a. Jeotermal kaynak veya doğal mineralli suların Arama Ruhsatı ve Arama Projesinin hazırlanması  14.980 TL **
b. Jeotermal kaynak veya doğal mineralli suların her yıl verilmesi zorunlu olan Yıllık Arama Faaliyet Raporunun düzenlenmesi (Bir ruhsat sahası için) 5.980 TL **
c. Jeotermal kaynak veya doğal mineralli suların İşletme Projesi ve Raporlarının düzenlenmesi 20.970 TL **
d. Jeotermal kaynak veya doğal mineralli suların her yıl verilmesi zorunlu olan İşletme Faaliyet Raporunun düzenlenmesi (Bir ruhsat sahası için) 8.980 TL **
e. Jeotermal kaynak veya doğal mineralli suların Kaynak Koruma Alanı Raporunun düzenlenmesi (Bir ruhsat sahası için) 14.980 TL **
2- TEKNİK HİZMETLER (Sahada yapılacak jeoloji, hidrojeoloji, jeofizik, jeokimya, sondaj, test ve modelleme gibi çalışma giderlerini kapsamaz)      
a. Daimi olarak jeotermal kaynak ve doğal mineralli suların arama döneminde teknik sorumluluk (Şirket bünyesinde çalışır ise) 11.555 TL/AY *
b. Süreli olarak jeotermal kaynak ve doğal mineralli suların arama döneminde teknik sorumluluk (Bir ruhsat sahası için) 2.870 TL/AY *
c. Daimi olarak jeotermal kaynak ve doğal mineralli suların işletme döneminde teknik sorumluluk (Şirket bünyesinde çalışır ise) 12.560 TL/AY *
d. Süreli olarak jeotermal kaynak ve doğal mineralli suların işletme döneminde teknik sorumluluk (Bir ruhsat sahası için) 3.210 TL/AY *
e. Jeotermal Kuyuda Ölçüm Yapılması ve Değerlendirilmesi (Her bir ölçüm için) 4.500 TL **
f. Jeotermal kaynağın Rezervuar Modelleme Çalışması ve Değerlendirmesi ile Raporunun hazırlanması (Bir ruhsat sahası için) 74.800 TL **
KAYA- ZEMİN (JEOTEKNİK ETÜD) ÇALIŞMALARI      
1-PLANLI ALANLAR İMAR TİP YÖNETMELİĞİ (19.08.2008 TARİH 26972 SAYILI KANUN) KAPSAMINDA YAPILACAK ÇALIŞMALAR      
I. Kategoriye Giren Yapılar İçin Yapılan Zemin ve Temel Etüdü Raporu      
0-1000 m2 alan için 2.180 TL **
II. ve III. Kategoriye Giren Yapılar İçin Sondaja Dayalı Zemin ve Temel Etüdü Raporu      
0-1000 m2 alan için 2.180 TL **
1000-3000 m2 alan için 4.370 TL **
3000-5000 m2 alan için 6.150 TL **
2-ALT YAPI PROJELERİ (Tünel, otoyol, demiryolu, metro)      
a. Daimi hizmetler 12.200 TL/AY *
b. Proje danışmanlık hizmeti 21.345 TL/AY *
c. Proje hazırlama 65.760 TL **
d. Proje kontrolünde belli periyodlarda veri toplama 1.620 TL/GÜN *
e. Projenin revize raporu hazırlanması 13.050 TL **
       
NOT    
Hesaplamalarda, aşağıda verilen hizmetler için ayrıca ücretlendirme yapılacaktır.  
- Sondaj hizmetleri  
- Laboratuvar hizmetleri  
- Danışmanlık kapsamında hazırlanacak proje, rapor ve benzeri çalışmalar, tarifedeki ilgili kalemlere uygun olarak ayrıca ücretlendirilecektir.  
*  Bordro karşılığı yapılan mühendislik hizmetleri brüt ücretlerdir.
**  Fatura karşılığı yapılan mühendislik hizmetleri KDV hariçtir.
 
- Bu çalışmalar sırasında yol, yemek, konaklama, topoğrafik ölçüm ve harita yapımı ve benzeri giderler işverene aittir.  
- Aynı anda Şirket ve YTK da görevlendirilen maden mühendisi olan yürütmüş olduğu görevle ilgili bu tarifede belirlenen en yüksek ücreti alır.  
         
Okunma Sayısı: 28373
Yayın Tarihi: 22.12.2021