TMMOB Maden Mühendisleri Odası

2022 YILI 0107202231122022MADEN VE CEVHER HAZIRLAMAMÜHENDİSLİĞİ HİZMETLERİ NET ASGARİ ÜCRET TARİFESİ

MADEN VE CEVHER HAZIRLAMA MÜHENDİSLİĞİ HİZMETLERİ NET ASGARİ ÜCRET TARİFESİ  (2022 YILI)

     

HİZMET TÜRÜ

ÜCRET

BİRİM

     

MÜHENDİSLİK HİZMETLERİ

 

 

a. Büro- Şantiye - Açık İşletme, Tesis

8.810

TL/AY

b. Şantiye - Açık İşletme, Tesis (Teknik eleman hizmeti de yapıyor ise)

11.480

TL/AY

c. Şantiye - Açık İşletme, Tesis (Daimi nezaret hizmeti de yapıyor ise)

16.150

TL/AY

d. Yeraltı İşletmesi

17.830

TL/AY

e. Yeraltı İşletmesi (Teknik eleman hizmeti de yapıyor ise)

18.560

TL/AY

f. Yeraltı İşletmesi (Daimi nezaret hizmeti de yapıyor ise)

20.920

TL/AY

g. Tünel – Metro

12.480

TL/AY

h. Sondaj (Maden, Su)

13.830

TL/AY

ı. Sondaj (Jeotermal, Mineralli Sular)

13.830

TL/AY

i. Sondaj (Petrol, Doğalgaz)

15.160

TL/AY

j. YTK 5.1.a Personel

13.710

TL/AY

k. YTK 5.1.c Personel

11.020

TL/AY

l. YTK 5.2. Personel

16.150

TL/AY

m. YTK Koordinatör

17.860

TL/AY

DÜŞÜNSEL (İSTİŞARİ) HİZMET

   

a. Sözlü Olarak Sunulması

2.650

TL

b. Rapor Halinde Sunulması

3.480

TL

     

GEÇİCİ HİZMET (KEŞİF HİZMETİ)

   

a. Hizmetin İlk Günü

2.830

TL

b. Sonraki Her Gün İçin

2.120

TL

DANIŞMANLIK (MÜŞAVİRLİK HİZMETİ)

10.160

TL/AY

YTK HİZMETLERİ

Arama (TL/AY)

Açık (TL/AY)

Yer altı (TL/AY)

1 (a)

 

2.600

 

1 (b)

 

2.600

 

2 (a)

 

4.310

 

2 (b)

1.900

4.310

 

2 (c)

 

4.310

 

3 Grup

1.900

4.310

 

4(a)

1.900

3.780

4.830

4(b)

1.900

3.780

6.030

4 (c)

1.900

3.780

4.830

4 (ç)

1.900

3.780

6.030

5 Grup

1.900

3.780

 

PROJE HİZMETLERİ

   

a. Ön İnceleme Raporu

4.740

TL

b. Maden Arama Projesi

12.640

TL

c. Ön Arama Faaliyet Raporu

15.780

TL

d. Genel Arama Faaliyet Raporu

18.920

TL

e. Detay Arama Faaliyet Raporu

22.370

TL

f. Terk Raporu

3.680

TL

g. Sondaj Kuyu İnşa ve Tatbik Projesi

4.500

TL

h. İşletme Projesi (Ia. grubu madenler için)

15.780

TL

ı. İşletme Projesi (Ib ve II. grup madenler için)

30.220

TL

i. İşletme Projesi (III. IV. V. VI. grup madenler için) / Temdit Projesi

38.140

TL

j. Patlayıcı Madde Kullanım, İhtiyaç ve Kapasite Raporu

5.800

TL

k. Ekspertiz Raporu

5.800

TL

l. Kamulaştırma vb. Rapor Düzenlemesi

6.340

TL

n. ÇED Yönetmeliği Kapsamında ÇED Raporu (Maden Müh. Hizmeti)

25.520

TL

o. ÇED Yönetmeliği Kapsamında Proje Tanıtım Dosyası (Maden Müh. Hizmeti)

11.050

TL

ö. Madencilik Faaliyetleri ile Bozulan Arazilerin Doğaya Kazandırma Yönetmeliği Kapsamındaki Proje Hizmeti

11.050

TL

p. Zemin Etüt Raporu (Maden Müh. Hizmeti) T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Birim Fiyatları Uygulanacak Olup, 2.730-TL‘ den Az Olamaz

8.350

TL

r. Fizibilite Projesi (13.690 TL dan az olamaz)

   

s. Ruhsat Müracaat İşlem Ücreti

3.630

TL

Ş. Fizibilite Arama Dönemi Raporu

25.230

TL

İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI HİZMETLERİ

   

(C) Sınıfı İş Güvenliği Uzmanlığı

13.830

TL/AY

(B) Sınıfı İş Güvenliği Uzmanlığı

16.700

TL/AY

(A) Sınıfı İş Güvenliği Uzmanlığı

19.740

TL/AY

SORUMLU MÜDÜRLÜK/ÇEVRE GÖREVLİSİ

   

İşletme-Tesis

11.480

TL/AY

İşletme-Tesis (Daimi)

19.620

TL/AY

Otogaz İstasyonları (İstasyon başına)

5.580

TL/AY

Çevre Görevlisi (EK-I)

8.560

TL/AY

Çevre Görevlisi (EK-II)

4.660

TL/AY

     

JEOTERMAL KAYNAK ve DOĞAL MİNERALLİ SU SAHALARINA AİT HİZMETLER

   

1-ARAMA, İŞLETME, KORUMA ALANI VE ÇED RAPORLARI (Sahada yapılacak jeoloji, hidrojeoloji, jeofizik, jeokimya, sondaj, test ve modelleme gibi çalışma giderlerini kapsamaz)

   

a. Jeotermal kaynak veya doğal mineralli suların Arama Ruhsatı ve Arama Projesinin hazırlanması 

21.720

TL

b. Jeotermal kaynak veya doğal mineralli suların her yıl verilmesi zorunlu olan Yıllık Arama Faaliyet Raporunun düzenlenmesi (Bir ruhsat sahası için)

8.670

TL

c. Jeotermal kaynak veya doğal mineralli suların İşletme Projesi ve Raporlarının düzenlenmesi

30.410

TL

d. Jeotermal kaynak veya doğal mineralli suların her yıl verilmesi zorunlu olan İşletme Faaliyet Raporunun düzenlenmesi (Bir ruhsat sahası için)

13.020

TL

e. Jeotermal kaynak veya doğal mineralli suların Kaynak Koruma Alanı Raporunun düzenlenmesi (Bir ruhsat sahası için)

21.720

TL

2- TEKNİK HİZMETLER (Sahada yapılacak jeoloji, hidrojeoloji, jeofizik, jeokimya, sondaj, test ve modelleme gibi çalışma giderlerini kapsamaz)

   

a. Daimi olarak jeotermal kaynak ve doğal mineralli suların arama döneminde teknik sorumluluk (Şirket bünyesinde çalışır ise)

12.650

TL/AY

b. Süreli olarak jeotermal kaynak ve doğal mineralli suların arama döneminde teknik sorumluluk (Bir ruhsat sahası için)

3.540

TL/AY

c. Daimi olarak jeotermal kaynak ve doğal mineralli suların işletme döneminde teknik sorumluluk (Şirket bünyesinde çalışır ise)

13.700

TL/AY

d. Süreli olarak jeotermal kaynak ve doğal mineralli suların işletme döneminde teknik sorumluluk (Bir ruhsat sahası için)

3.960

TL/AY

e. Jeotermal Kuyuda Ölçüm Yapılması ve Değerlendirilmesi (Her bir ölçüm için)

6.530

TL

f. Jeotermal kaynağın Rezervuar Modelleme Çalışması ve Değerlendirmesi ile Raporunun hazırlanması (Bir ruhsat sahası için)

108.460

TL

KAYA- ZEMİN (JEOTEKNİK ETÜD) ÇALIŞMALARI

   

1-PLANLI ALANLAR İMAR TİP YÖNETMELİĞİ (19.08.2008 TARİH 26972 SAYILI KANUN) KAPSAMINDA YAPILACAK ÇALIŞMALAR

   

I. Kategoriye Giren Yapılar İçin Yapılan Zemin ve Temel Etüdü Raporu

   

0-1000 m2 alan için

3.160

TL

II. ve III. Kategoriye Giren Yapılar İçin Sondaja Dayalı Zemin ve Temel Etüdü Raporu

   

0-1000 m2 alan için

3.160

TL

1000-3000 m2 alan için

6.340

TL

3000-5000 m2 alan için

8.920

TL

2-ALT YAPI PROJELERİ (Tünel, otoyol, demiryolu, metro)

   

a. Daimi hizmetler

13.320

TL/AY

b. Proje danışmanlık hizmeti

22.800

TL/AY

c. Proje hazırlama

95.350

TL

d. Proje kontrolünde belli periyodlarda veri toplama

2.000

TL/GÜN

e. Projenin revize raporu hazırlanması

18.920

TL

     

NOT  

Hesaplamalarda, aşağıda verilen hizmetler için ayrıca ücretlendirme yapılacaktır.

- Sondaj hizmetleri

- Laboratuvar hizmetleri

- Danışmanlık kapsamında hazırlanacak proje, rapor ve benzeri çalışmalar, tarifedeki ilgili kalemlere uygun olarak ayrıca ücretlendirilecektir.

- Ücretler net ücretlerdir.

- Bu çalışmalar sırasında yol, yemek, konaklama, topoğrafik ölçüm ve harita yapımı ve benzeri giderler işverene aittir.

Okunma Sayısı: 25252